vrijdag 8 november 2013

Een kind heeft recht op opvoeding zonder geweld

Sinds 2 jaar ben ik ouder, en houden geheel andere zaken me bezig dan voorheen. Waar ik voorheen niet eens over nadacht, kan ik me nu uren achtereen in vastbijten. De wijze hoe wij ons kind het beste op kunnen voeden is daar een duidelijk voorbeeld van.

De wet
Sinds 2007 is het in de Nederlandse wet verankerd dat een kind recht heeft op een opvoeding zonder geweld, en dat is fantastisch. De praktijk leert echter dat veel vormen van geweld niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld en daardoor verborgen blijven. Veel ouders weten ook niet hoe het anders te doen, immers zijn zij ook goed terecht gekomen ondanks de tik op de vingers die ze in hun jeugd hebben gekregen.

Geweld
Met regelmaat spreek ik andere jonge ouders die het een prima plan van aanpak vinden hun kind een spreekwoordelijke draai om de oren te geven wanneer het iets doet wat niet mag of gewenst is. Steeds weer is dit een punt van discussie tussen ons, omdat ik het daar absoluut mee oneens ben. En daar heb ik goede redenen voor.

Geweld tegen een kind kan grote consequenties hebben in hun latere leven. Iedereen zal snappen dat het geen positieve invloed heeft wanneer je dagelijks een pak rammel uitdeelt, waardoor je kind blauwe plekken oploopt. Iedereen zal begrijpen dat seksueel geweld funest is voor het kind. Maar het blijft niet beperkt tot deze extreme vormen van geweld welke van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind.

Bij "geweld" kan aan vele soorten worden gedacht. Het fysieke geweld zoals een corrigerende tik of een schop onder de kont. Geestelijk geweld als uitschelden, vernederen of opsluiten. Seksueel geweld zoals ongewenste aanraking of opmerkingen. De extreme voorbeelden binnen deze drie categorieën heb ik nu niet eens benoemd, maar zijn volgens mij evident.

Een kind kan onzeker worden van geweld of zelfs agressiever. Immers gaaf je zelf het voorbeeld dat geweld de oplossing is voor het probleem. Kijk daarom goed naar jezelf. Wat jij doet is wat hij ziet als rolmodel. Besef je hoeveel invloed jouw gedrag op je kind heeft?

Mocht je hier meer over willen weten als ouder, dan kan ik de volgende korte brochure van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) aanreden: Informatie voor ouders over opvoeden - Als opvoeden even lastig is.

Het is ook als papieren versie aan te vragen en voor instellingen bestaat er de mogelijkheid in grotere aantallen te bestellen, en dat kan hier. Er is een ook een factsheet voor professionals die werken met ouders en kinderen, bijvoorbeeld in het onderwijs, de jeugdzorg of de jeugdgezondheidszorg. De digitale versie is ook als PDF te lezen: Opvoeden zonder geweld.

In deze documenten staan ook manieren uitgelegd hoe het wel te doen, de alternatieven voor geweld in de opvoeding. Hierbij kan gedacht worden aan zelf het juiste voorbeeld geven. Belonen of het complimenteren bij goed gedrag. En niet te vergeten, duidelijk communiceren met je kind. Uitleggen wat er mis is gegaan, waarom dat niet goed was, en wat de gewenste manier is.

Time out
Ondanks dat ik het een prima brochure vind, heb ik toch iets gelezen waar ik niet geheel achter kan staan, zeker niet wanneer werkelijk communiceren met je kind nog lastig is, omdat het nog te jong is je te begrijpen. En dat is de time out.

Maar al te vaak heb ik ouders hun kind een time out zien geven door overspannen te reageren, en woest hun kind zonder enige echte communicatie op de bank, trap of gang te zetten. Het kind huilt dan vaak en weet dat er iets niet pluis is, maar wat dat precies was... geen idee. Hoe het dan in het vervolg wel moet? Geen idee... En wanneer het op die manier wordt uitgevoerd valt dat voor mijn gevoel echt in de categorie van geweld, zowel fysiek als psychisch.

Natuurlijk begrijp ik best dat er ook een juiste manier is om een time out in te zetten. Dan wordt het meer gebruikt als een tijdje uit de ongewenste situatie verwijderen en op een andere plek tot rust of tot jezelf komen. Hierbij is het in mijn ogen belangrijk dat je kunt communiceren met je kind. Dat het begrijpt wat je zegt en dat het ook kan antwoorden in een gesprek. Wanneer de time out dan wordt ingezet, vind ik het van groot belang dat dit geen plek is waar het kind straf krijgt. Nee, geen straf. Het moet juist een plek zijn waar het kind even kan ontspannen en tot rust kan komen. Dit kan op zijn of haar eigen kamer zijn, een hoekje in de keuken of een stoel bij de boekenkast. Zorg er dan ook voor dat op die plek spullen aanwezig zijn die je kind helpen om tot rust te komen. Of dit nu een boek en knuffel of liedje is, dat maakt niet uit. Ga met je kind op zoek naar hetgeen nodig is om weer tot rust te komen. Dan kan achteraf, dus niet in the heat of the moment, met elkaar besproken worden wat er is misgegaan en hoe dat de volgende keer beter kan.

Een punt wat ik al eerder aanhaalde en niet vaak genoeg kan benadrukken is het complimenteren van je kind wanneer het iets goed doet! Een time out werkt volgens mij alleen als je daarnaast ook met regelmaat je kind een schouderklopje geeft. Samen in balans...

Niets menselijks is mij vreemd.
Natuurlijk schiet ook ik wel eens uit mijn slof. Als ik een dag niet goed in mijn vel zit of ik heb die nacht slecht geslapen, dan kan ik veel minder hebben dan wanneer alles okay is. Dus wanneer mijn zoon dan iets blijft doen wat echt niet mag, dan verhef ook ik wel eens mijn stem. Hij weet dan dat hij fout zat, dat wist hij mogelijk al toen hij dat deed, en het huilen is begonnen. Daar ben ik dus de fout in gegaan, en dat is helemaal niet erg. Wat ik dan belangrijk vind is dat ik mijn kind uitleg wat er misging in zijn gedrag en waarom ik zo reageerde. Ik leg uit dat de wijze waarop ik reageerde niet goed was en dat ik zal proberen dat in het vervolg anders te doen. Ik probeer het in ieder geval positief af te sluiten.

Regels en grenzen stellen is erg belangrijk. Hierover spreken en afspraken maken evenzo. Maar wanneer mijn vrouw iets doet wat ik niet waardeer of wat tegen de afspraken in gaat, dan zet ik haar toch ook niet op de bank voor een time out? Dit is dan ook de reden dat de time out niet past binnen mijn gevoel van opvoeden.

De basis regel die ik probeer te hanteren bij het opvoeden van mijn kind is de volgende: Ik behandel hem als ieder ander mens. Wat ik bij een ander niet doe, doe ik ook niet bij mijn kind. Sterker nog, ik zal mijn kind proberen beter te behandelen dan wie ook ter wereld, hij is het meest dierbare in mijn leven.

Als een vriend het niet met mij eens is, dan kan hij ervoor kiezen niet meer met mij om te gaan. Probleem uit de wereld. Die keuze heb ik ook naar andere mensen toe. Mijn vrouw kan er zelfs voor kiezen mij te verlaten als ik een scheet te veel heb gelaten onder het dekbed. Iedereen is onafhankelijk en kan gaan en staan waar hij of zij wil. Iedereen maakt eigen keuzes voor wat betreft de omgang met mensen.

Mijn kind daarentegen niet! Mijn kind is volledig afhankelijk van ons als ouders. Hij zou het nog geen dag volhouden zonder ons. Wij zijn nodig om hem te voeden, veiligheid te bieden en zo meer. Zonder dat houdt zijn leven heel snel op. En het is niet zijn keuze van ons afhankelijk te zijn, dat is onze keuze geweest. Daarom vind ik het zo belangrijk hem zo goed als binnen mijn mogelijkheden ligt te behandelen.

Nog meer geweld en de gevolgen daarvan
Naast de voorbeelden die eerder zijn gegeven vind ik dat er in de brochure een aantal vormen van geweld niet of onderbelicht zijn. Een belangrijke is verbaal geweld. Wanneer je tegen je kind staat te schreeuwen is dat in mijn ogen een brevet van onvermogen, je schiet als ouder te kort. Maar daarnaast moet het niet onderschat worden wat verbaal geweld tegen anderen in de nabijheid van je kind met hen doet. Hierbij kan gedacht worden aan asociaal geschreeuw tegen anderen op straat, maar ook als ouders tegen elkaar. Twee kibbelende of bekvechtende ouders zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind.

Of wat te denken van alcohol of drugsgebruik. Bij overmatig gebruik, al helemaal in het bijzijn van je kind, hoef ik waarschijnlijk niet eens iets uit te leggen, dat lijkt me wel helder. Maar ook het gebruik buiten de deur, en zelfs in lichte mate, is van invloed op je kind. Een kind voelt haarfijn aan wat jouw state of mind is. Dat voelen ze wanneer je verdrietig bent, maar zeker ook wanneer je onder invloed bent van alcohol of drugs. Ze voelen dat er iets anders is, er is iets vreemds met de ouder aan de hand. Je bent niet zoals je normaal bent. Dit kan van grote invloed zijn op het vertrouwen wat een kind heeft, of juist het verlies van vertrouwen. Veiligheid en geborgenheid zijn essentieel voor een kind. Alcohol en drugs passen derhalve niet in de plaatje.

Dat een kind onzeker of agressief wordt heb ik reeds benoemd. Toch zijn de consequenties van iedere vorm van geweld vele malen groter dan wordt gedacht. Stefan Molyneux heeft hier een (Engelstalige) reeks filmpjes overgemaakt met de titel "Bomb in the brain", welke ik hieronder zal invoegen. Kortweg gesteld zorgt geweld in de jeugd voor een vergrote kans op zaken als chronische depressiviteit, obesitas, alcohol- en drugsproblemen, financiële problemen en diverse ziektes, kans op roken en zelfs zelfmoord. Al met al zorgt geweld (alle soorten) in de jeugd voor een kortere levensverwachting en een lager IQ.

Het is voor sommigen wellicht zware kost, maar de data die benoemd wordt spreekt voor zichzelf.


Geoorloofde vormen van geweld
Er zijn ook momenten wanneer het prima te verantwoorden is om je kind stevig bij de arm te pakken of een flinke schreeuw uit je keel te persen. Als je kind ineens een drukke straat over wilt steken dan is prima om hem bij zijn arm te grijpen. Zijn veiligheid is immers in gevaar. Een ander voorbeeld is wanneer het kind op het punt staat zichzelf te branden aan het fornuis of een hete pan. Ik zou dan ook een schreeuw geven... Ook kan gedacht worden aan een situatie wanneer je kind op het punt staat een ander te slaan. Het komt er op neer dat geweld in gepaste vorm best geoorloofd is wanneer het kind of anderen in gevaar zijn of komen.

Kennis
Als ouder is het meestal jouw of jullie keuze geweest een kind op aarde te zetten. Zelf ga ik uit van het goede in de mens, en dat ze het beste voor hun kind willen. Zorg er dan ook voor dat je jezelf goed voorbereid op het proces van opvoeden. Besef dat iedere fase of periode weer anders is, wat nieuwe kennis vergt.

In de huidige tijd hoef je eigenlijk niet meer zonder kennis te zitten. Er zijn talloze manieren om aan kennis te komen, hoe je het beste je kind kunt opvoeden, en dat zonder geweld. Het centrum voor jeugd en gezin zit in iedere gemeente, en kan zorgen voor informatie of hulp. Maar ook het internet staat bol van de informatie. Websites en Youtube filmpjes in overvloed. En om af te sluiten met iets wat soms wel eens uit een ander tijdperk lijkt te komen: De bibliotheek staat er werkelijk vol mee, lees eens een boek!

Ik wens iedere ouder succes bij het opvoeden van hun kind(eren). Mochten jullie tips hebben, opmerkingen of iets anders dat je wilt delen... aarzel niet, ik hoor dat graag.

Succes!

zaterdag 21 september 2013

JSF-kritiek van de experts. Luistert ons kabinet?


Experts waaronder Pierre Sprey, Winslow T. Wheeler doen genadeloos uit de doeken wat voor een abominabel slecht vliegtuig de F-35 Joint Strike Fighter (JSF) is. "F-35 Joint Strike Fighter is a lemon".

Zou ons kabinet deze kritiek ter harte nemen en ons een nieuw fiasco besparen? Of gaan onze belastingcenten gewoon over de spreekwoordelijke balk en blijft de rij voor de voedselbanken gestaag doorgroeien? De uitkomst lijkt welhaast vast te staan...
zaterdag 14 september 2013

Atoombom legt hypocrisie Nederlandse politiek bloot


"Hoe kun je zien dat een politicus liegt?
- Dan bewegen zijn lippen!"
Mogelijk een leuk mopje voor in de kroeg, maar het blijkt steeds duidelijker waarheid als een koe te zijn.

De uitzending van Reporter op 12 september 2013, "De Nederlandse atoombom", roept veel vragen op. Kamervragen volgen in een nette brief, maar voorlopig geen debat. Is dat alle ophef? Sorry hoor, maar volgens mij gaat dit verhaal de perken te buiten!

Maar voor ik de misselijkmakende hypocrisie voor u bloot leg, laten we beginnen met de uitzending te bekijken. Dan weet iedereen waarover wordt gesproken...
Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.


Om beter in de Reporter stof te komen raad ik u aan ook de volgende artikelen te lezen:
Nederland sluit geheim akkoord over nieuw kernwapen (12-09-2013)
Toekomst van de Nederlandse kerntaak (12-09-2013)
Ruzie Nederland en VS over atoombommen (29-08-2-13)
Omroep Brabant over atoombommen Volkel (29-08-2-13)

Laat ik het kort door de bocht stellen:
Ondanks dat er in Spanje in de jaren 60 een vliegtuig met atoombommen is gecrasht en dat tot op de dag van vandaag straling geeft, zonder dat de VS hiervoor de consequenties wil dragen, gaan wij akkoord met de opslag van de huidige en nieuwe atoomwapens en het frequente vervoer van deze levensgevaarlijke wapens boven ons dichtbevolkte land. Dus als ons kikker landje een soortgelijke catastrofe treft, dan betaalt de Nederlandse burger in levens, gezondheid en Euro's, de VS geeft niet thuis.

Jaren lang was het geheim, maar de laatste jaren publiek geheim. Maar de aap is uit de mouw en nu gaan we nog een stap verder: Er komen NIEUWE Amerikaanse atoomwapens in Volkel te liggen. En het best passende vliegtuig voor deze killerbommen is de F-35, de Joint Strike Fighter natuurlijk. De omstreden JSF. Ondanks de weerstand vanuit de tweede kamer zijn er door Balkenende, Verhagen en Middelkoop reeds in 2010 in deze kwesties besluiten genomen.

Gisteren wees ik al op de hypocrisie van Frans Timmermans toen hij commentaar durfde te uiten op de Russische president Vladimir Poetin en zijn brief aan het Amerikaanse volk in de New York Times. Hoe kan een Minister van BuZa met de vinger wijzen naar de Russische wapenleveranties aan Syrië, terwijl ons land al jaar en dag boven in de mondiale ranglijst van internationale wapenleveranties staat?

Dan de JSF. Op zich al een hoofdpijndossier van de bovenste plank. Bakken met geld gaan er naartoe en we komen er blijkbaar niet vanaf... Maar nu blijkt dat de politiek leiders al jaren een toneelstukje opvoeren voor de Tweede kamer en de burger. Dit geldt voor de vorige kabinetten, maar dus ook voor het huidige kabinet...

Het is al lang beklonken: de JSF gaat er komen en dat wordt de drager van de nieuwe Amerikaanse atoomwapens!

Wie nog twijfels had of Nederland wel echt een vazal van de VS is... Die twijfel is nu als sneeuw voor de zon verdwenen...

Waar de Nederlandse regering Iran wantrouwt bij hun atoomprogramma, huisvest ze al decennia in het geheim zo'n 20 atoombommen voor de VS. Maar die dingen worden oud en verdienen een upgrade. Dit betreft geen poetsbeurt met de stofdoek, het oliën van de scharnieren of het vervangen van de aan/uit knopjes. Nope. Er komen volledig nieuw ontwikkelde exemplaren in de bunkers van de Brabantse luchtmachtbasis te liggen. De B61 Mod.12. Dat is waar de hypocrisie zich manifesteert.


Zoals Krista van Velzen het simpel omschrijft:
"Deze modernisering van de huidige B61 zorgt voor een dergelijk grote verandering van de capaciteiten van deze kernwapens dat gerust gesteld kan worden dat de VS nieuwe kernwapens in Nederland gaat plaatsen."

Inderdaad mevrouw van Velzen, NIEUWE kernwapens.

De opfriscursussen voor Neerlands politici zijn niet aan te slepen, want blijkbaar zijn ze geheel het NPT vergeten. Het "Non-Proliferation treaty", het Non-proliferatieverdrag. Klinkt u wellicht niet bekend in de oren, maar zou iedere politicus van op de hoogte moeten zijn. En de heren aan de top zijn dat gegarandeerd! Nederland heeft dit verdrag immers ook ondertekend.

Wat zegt Wikpedia over dit verdrag?
"Het non-proliferatieverdrag is een verdrag dat het bezit van kernwapens beperkt. Het verdrag is op 1 juli 1968 opgesteld door Ierland en ondertekend en geratificeerd door 189 landen. Het verdrag is gebaseerd op drie pijlers: non-proliferatie, ontwapening en het recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te gebruiken."

Ontwapening
Het verdrag bepaalt dat de landen die over kernwapens beschikken hun voorraden reduceren.

Dat betekent dus NIET, wanneer de schoenen versleten zijn, nieuwe kopen!

Maar de heren politici hebben blijkbaar niet zo veel op met het NPT, en gaan er in mee om de oude kernwapens te vervangen door nieuwe. In het geheim, het diepste geheim. Want als de Tweede kamer dit al niet mocht weten, dan mogen wij als burger het zeker niet weten. De portemonnee trekken, dat dan weer wel. Want u zult begrijpen dat dit allemaal wel betaald moet worden. Mogelijk dat de VS zelf de bommen betaald, maar er komt meer bij kijken rondom deze atoombommen. Opslag, personeel, trainingen en dikke vette veiligheidsmaatregelen etc. Mag ik ff vangen?!!

Dus we staan bovenaan in de lijst van wapenexporteurs. We kopen, om de VS te pleasen, JSF gevechtstoestellen. En we accepteren, tegen het NPT in, NIEUWE atoombommen op onze bodem!

Ik wordt er kots- en kotsmisselijk van die politieke poppenkast van onze centen! Stelletje hypocriete psycho's!!! Misschien is het zinvol voor heren politici om nog eens wat beelden van Hiroshima te bekijken alvorens de nieuwe bommen toe te staan op Volkel...

Speciaal voor hen dan ook de volgende Youtube hits:

Hiroshima & Nagasaki After the Atomic Bombings


Atomic Bomb in Hiroshima: Health Effects  


Aftermath of atomic bomb drop on Hiroshima, Japan

Geen nieuwe kernwapens in Nederland

Bijdrage door Krista van Velzen
 
Hoewel de Nederlandse regering de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens bevestigt nog ontkent groeit de hoeveelheid bewijs dat deze bommen in Brabant liggen gestaag door. Het is al lange tijd een publiek geheim. Wat niet zo bekend is, is dat de Amerikanen van plan zijn deze bommen terug naar de VS te halen en ze daar een modernisering te laten ondergaan.
 
Deze modernisering van de huidige B61 zorgt voor een dergelijk grote verandering van de capaciteiten van deze kernwapens dat gerust gesteld kan worden dat de VS nieuwe kernwapens in Nederland gaat plaatsen (en ook in België, Duitsland, Turkije en Italië).

Deze kernwapens hebben niet, zoals de huidige, een parachute die de bom remt in haar vrije val, maar een zogenaamd precision-guidance system dat er voor zorgt dat de doelwitten nauwkeuriger ingesteld kunnen worden.

De nieuwe mogelijkheid om veel nauwkeuriger kernwapens te kunnen inzetten verlaagt de drempel deze wapens te gebruiken. De geplande modernisering van de B61 zorgt er voor dat de 'levensduur' van deze wapens met nog eens minstens dertig jaar verlengd wordt, wat in strijd is met de wens van de NAVO om te streven naar een kernwapenvrije wereld.

De Tweede Kamer heeft in december vorig jaar een motie aangenomen waarin deze modernisering wordt verworpen. Op een reactie van de regering wordt nog steeds gewacht.

Lees hier de factsheet over de nieuwe kernwapens in Nederland, met een (incompleet) overzicht van wat er bekend is over deze geplande modernisering van de B61 tactische kernbom, met dank aan Hans Kristensen van de Federation of American Scientists (FAS) en Ted Seay van het European Leadership Network voor het gebruik van hun werk.

Geen nieuwe kernwapens in Nederland (pdf)

De JSF, komen we er nog vanaf ?


De laatste dagen lijkt 1 ding duidelijk: De JSF gaat er komen!

Al het politieke gesteggel opzij, het is tijd voor een sterk artikel van de Campagne tegen wapenhandel.

Voorjaar 2013 publiceerde de Campagne tegen Wapenhandel een serie feiten en cijfers over het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) ofwel F-35. Nog steeds wacht de Tweede Kamer op  visie van minister Hennis (Defensie) over de toekomst van de krijgsmacht en waar we die JSF nou toch zo nodig voor moeten kopen. Maar kopen zullen we, als het aan de regering ligt.

Deel 1: Wie gaan we er mee aanvallen?
De JSF is een 'multi-role' toestel, geschikt voor allerlei gevechtsrollen: zowel gevechtsvliegtuig als bommenwerper als verkenner, heel geschikt voor een aanvalsoorlog. Het is ook stealth: onzichtbaar voor radar. Maar heeft Nederland wel een gevechtsbommenwerper nodig? Wie willen we gaan aanvallen? En wat moet je met stealth op vredesmissies? De taliban hebben echt geen radar. En wat moet Nederland met zo'n toestel?

Deel 2: De JSF krijgt een kernwapen
Er is weinig informatie over de kernwapentaak van de JSF, maar toen een lid van de Tweede Kamer in 2002 vroeg "ligt het in de bedoeling om de JSF de huidige NAVO nucleaire taak van de F-16 over te laten nemen?" antwoordde de minister met "ja".
De kernwapens in Nederland – gestationeerd op vliegbasis Volkel in Brabant – zijn van de Amerikanen maar het zijn Nederlandse piloten die worden opgeleid om ze af te werpen. Nu nog met de Amerikaanse F-16, in de toekomst met de Amerikaanse JSF?

Deel 3: Werkgelegenheid?
Kabinet Kok-2 besloot in 2002 tot deelname aan het JSF-project. Verwacht werd dat de eerste toestellen vanaf 2014 bij de luchtmacht zouden worden afgeleverd. Die datum is inmiddels bijgesteld tot 2019, en ook die is verre van hard. Deelname aan de ontwikkelingsfase vergde een investering van Nederland van circa 800 miljoen dollar tot 2012. De PvdA wilde geen industriesubsidie dus de politiek besloot dat dit bedrag moest terugvloeien vanuit het bedrijfsleven. Dat dit geld nooit terugkomt mogen we eigenlijk niet weten. In 2003 werd een intern document van het ministerie van Economische Zaken weggemoffeld, waarin stond “Nederland wist vanaf het begin dat $800 mln. aan puur ontwikkelingswerk onhaalbaar is (er wordt gerekend met ongeveer $350 mln.)

In 2002 was er grote steun van zowel werkgevers als vakbonden omdat veertig- tot vijftigduizend nieuwe arbeidsplaatsen werden beloofd. Totaal ongeloofwaardig, het Centraal Planbureau stelde in 2001 al dat de JSF netto geen extra werkgelegenheid oplevert.

In 2009 verscheen er weer een rapport van het Centraal Planbureau waarin dezelfde twijfels stonden. Hierdoor trok de FNV zijn steun in, maar in 2012 heeft de FNV zich weer verbonden met het JSF project. Heel vreemd, want een maand daarvoor stelde economisch onderzoeksbureau SEO vast dat “op lange termijn het werkgelegenheidseffect nul is” en op korte termijn, “Circa twee derde van de productie- en werkgelegenheidseffecten voort komen uit onderhoud van de F-35 of een alternatief toestel

Deel 4: Geld zat toch?
In 1996 werd gesproken over een stuksprijs van ruwweg 25 miljoen euro (50 à 60 miljoen gulden) per JSF toestel. De Algemene Rekenkamer berekende eind 2012 dat dit was opgelopen tot 64,5 miljoen euro per stuk, bij aankoop van 85 toestellen (Rekenkamer-rapport, 23 oktober 2012). Maar in Australie, waar men dezelfde JSF versie wil aanschaffen als in Nederland, rekent men op een bedrag van 98 miljoen euro per stuk. Zonder dat we nog maar iets gekocht hebben heeft de JSF ons al 1,23 miljard euro gekost. Dat is meer dan de hele bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking heeft opgeleverd. Als we de op dit moment voorgenomen 68 toestellen gaan aanschaffen komen de kosten op 6,5 miljard euro. De exploitatie van de toestellen kost ons de komende 30 jaar nog eens 13,2 miljard. In de komende crisistijd wordt dat dus exploitatiekosten van 440 miljoen euro per jaar voor 30 jaar en aanschafkosten van 650 miljoen euro voor 10 jaar. Daarbovenop komen nog de onduidelijke en stijgende kosten van de testvluchten, die mogelijk al verdubbelen.

Deel 5: Goochelen?
De hoofdontwikkelaar van de JSF, wapenfabrikant Lockheed Martin, beweerde in 2001 dat het 6000 JSF 's zou gaan bouwen. Daarop werd de prijs gebaseerd: hoe groter de afzet hoe lager de prijs. Maar van alle landen die in 2001 zeiden een JSF te kopen is nog maar bijna de helft over. En vrijwel al die landen hebben de orders uitgesteld of verminderd.
Het idee van Lockheed Martin was om in één vliegtuig drie verschillende typen te integreren, ('Multi-role': gevechtsvliegtuig, bommenwerper en verkenner in één) waardoor landen nog maar 1 soort toestel zouden hoeven kopen. Dat heeft Lockheed Martin niet kunnen waarmaken. Technische problemen blijven zich opstapelen tijdens het testen. Verder geven de toestellen een onacceptabele geluidsoverlast, is er gesjoemel met testvluchtresultaten, en hebben de toestellen last van de zwaartekracht door teveel ballast. Januari 2013 is er is zelfs enige tijd een vliegverbod afgekondigd voor één van de drie varianten in verband met ernstige defecten. En in februari 2013 zijn zelfs alle vluchten gestopt, nadat tijdens een inspectie een scheur in een turbineblad is gevonden. In de wandelgangen van het Pentagon is de JSF inmiddels omgedoopt tot “Just So Failed/Flawed”.

Deel 6: Welke landen zitten er ook mee?
Nederland is een van de negen deelnemers in het Amerikaans geleide consortium dat de JSF wil bouwen. De Nederlandse regering blijft zich hardnekkig in de JSF vastbijten, ondanks meerdere Tweede Kamermoties om ermee te stoppen (mei 2010 en juli 2012). In andere landen is dat anders.

Turkije heeft de koop van de eerste 2 toestellen uitgesteld in verband met de oplopende kosten.
Waar dient de F35/JSF voor? Voor het bestrijden van corruptie

Italië heeft vorig jaar 40 toestellen geschrapt en zal de kosten binnenkort vermoedelijk opnieuw herzien.

Canada heeft vorig jaar de hele aanschaf geannuleerd wegens te hoog oplopende kosten, en is zich nu aan het oriënteren op een alternatief.

Australië heeft de aankoop uitgesteld met 2 jaar en is zich nu ook aan het oriënteren op een alternatief.

JSF-partnerlanden Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn zich aan het oriënteren op de veel goedkopere F/A-18 Super Hornet jagers als alternatief voor de JSF.

Van de landen die zelf niet bij de ontwikkeling en bouw betrokken zijn is alleen Israël nog over, dat de JSF met Amerikaanse militaire steun betaalt. Maar ook Israël heeft twijfels.

Deel 7: Haken we af?
Het Pentagon is opdrachtgever en grootste afnemer van de JSF. Maar er wordt flink bezuinigingd in de VS en er komen steeds meer drones in gebruik, dus ook Amerikaanse orders zullen afnemen. Volgens de Amerikaanse rekenkamer GOA zijn de totale kosten voor de JSF (total acquisition costs) in maart 2012 in de Verenigde Staten al opgelopen tot 395.7 miljard dollar, een stijging van 93% ten opzichte van 2001.
Nederland zoekt nu uit hoeveel toestellen er nog binnen de begroting passen. Het oorspronkelijke plan om er 85 aan te schaffen is in 2012 al bijgesteld naar 56 stuks. Maar uit het recente Rekenkamerrapport (oktober 2012) valt op te maken dat zelfs dit aantal niet binnen het budget past. Zelfs het instituut Clingendael ziet de krijgsmacht mét JSF als minst aantrekkelijk toekomstscenario.

Deel 8: De JSF Lobby
Politici kiezen er vaak voor om na hun politieke carrière door te stromen naar het bedrijfsleven. Veel ex-politici lobbyen tegenwoordig voor de JSF.

Mat Herben, oud LPF'er. Werkt tegenwoordig voor NIDV, de lobby van de Nederlandse defensie-industrie.

Jack de Vries, voormalig CDA staatssecretaris van Defensie, is in 2011 directielid geworden van het communicatie adviesbureau Hill & Knowlton, het bureau dat namens de Nederlandse vliegtuigindustrie lobbyt voor het JSF-project. Om belangenverstrengeling te voorkomen mag De Vries de eerste jaren niet lobbyen bij Defensie. Deze regels zijn ingevoerd nadat er problemen ontstonden met de lobbyactiviteiten van onder meer zijn voorganger Gmelich Meijling.

Dick Berlijn, oud-bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten is nu commissaris van Thales. Thales tekende in 2010 een intentieverklaring dat uitzicht biedt op productie van onderdelen voor de vuurleidingsradar van de JSF.
Wim Kok, voormalig PvdA partijleider en premier, zit sinds 2007 in de Raad van Commissarissen van Stork, het bedrijf dat het meest profiteert van de aanschaf van de JSF.

Karla Peijs, voormalig CDA minister van Verkeer en Waterstaat. Nu commissaris van de koningin in Zeeland en vanaf maart 2013 ook voorzitter NIDV, de lobby van de Nederlandse defensie-industrie.

Jaques Tichelaar, voormalig PvdA fractievoorzitter en huidig commissaris van de koningin Drenthe. Maakt zich hard voor de JSF, vanwege eventuele banen in zijn provincie.

Deel 9: Undercover beleidsbeïnvloeding: de “Stealth-lobby”
Tussen 2000 en 2004 werden tientallen hoge ambtenaren, militairen en hun partners getrakteerd op zeilevenementen en andere feestelijkheden door Stichting Juncta Juvant. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek later dat deze stichting een door Stork ondersteund en gefinancierd lobbyplatform voor de JSF was. Een drietal VVD-prominenten, Annemarie Jorritsma, Erica Terpstra en Robin Linschoten speelde een prominente rol in deze zogenaamde goede-doelenorganisatie. Erica Terpstra zegt zich “niet te kunnen voorstellen dat er een dubbele agenda was” en Jorritsma noemt de Stork-connectie “een verrassing”.
Tegenwoordig gaat de stichting onverminderd door onder een andere naam, Pia Fidelis. Dick Berlijn, oud-bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en tegenwoordig commissaris van defensiebedrijf Thales, is lid van het comite van aanbeveling van Pia Fidelis. De drie eerder genoemde VVD-leden staan nog steeds op de site van Pia Fidelis als ondersteuners.

Deel 10: De VVD
Veel VVD leden maken zich “hard voor de industrie” zoals ze het zelf noemen.

Henk van Hoof, voormalig staatssecretaris van Defensie was een groot voorstander van de JSF. Hij werkte mee aan de Stealth-lobby van Stork in 2002. Hij is ook lid van het comité van aanbeveling van stichting Pia Fidelis. Werd na zijn vertrek bij Defensie in 2002 bijzonder vertegenwoordiger voor de JSF industrie.

Jan Gmelich Meijling, voormalig staatssecretaris van Defensie (1994-1998), was een warm pleitbezorger van de JSF. Tegenover diverse bedrijven uit de defensie-industrie vertelt hij dat de opvolger van de F-16 “een gelopen race is: dat wordt de JSF''. Al snel na z’n vertrek uit Den Haag ging hij aan het werk als lobbyist voor ondermeer Thales Nederland en het Israëlische wapenbedrijf Rafael. In diezelfde tijd werd tot de aanschaf van de Gill antitankraket besloten, gemaakt door Rafael, met hulp van Thales. Zijn inmenging zorgde voor rumoer in politiek Den Haag1. In 2005 is Meijling ook voorzitter geworden van de NIDV, de lobby van de Nederlandse defensie-industrie. (Gmelich Meijling overleed in 2012)


Ben Korthals, oud minister van Defensie en partijvoorzitter. Was tot 2011 bijzonder vertegenwoordiger voor de JSF industrie en loog tijdens zijn aantreden als partijvoorzitter dat hij hiermee was gestopt. Hij bleef nog 4 maanden een dubbel rol vervullen.2

Sari van Heemskerk, voormalig Tweede Kamerlid en woordvoerder Defensie. Werd later lobbyist voor de Nederlandse JSF industrie.

Ineke Dezentjé Hamming, voormalig Tweede Kamerlid. Is vanaf 2011 voorzitter van technologievakbond FME-CWM. Deze bond is al vanaf 2002 voorvechter van de JSF en heeft felle kritiek op de twijfelachtige houding van de PvdA.
Jan Kamminga, oud commissaris van de koningin. Was voorzitter van technologie vakbond FME-CWM van 2004 tot 2011.
Rob Vellekoop, belangrijkste lobbyist voor JSF. Betaalde in 2003 om bij een VVD fundraising event aan tafel te zitten met de minister van Defensie.
Ben Droste, voormalig Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten (1994-2000). Was bij dezelfde fundraising als Rob Vellekoop aanwezig. Ging tot juli 2009 verder als voorzitter van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), dat zich hard maakt om het JSF programma door te zetten. Droste is ook bekend als “Mr JSF”.

Ingo Heijnen, voormalig VVD bestuurder Maasdriel. Werkt bij communicatie adviesbureau Hill & Knowlton, het bureau dat namens de Nederlandse vliegtuigindustrie lobbyt voor het JSF-project

Deel 11: Politiek gedraaikont: De PvdA
Bij de PvdA is iets vreemds aan de hand: Als ze in de regering zitten zijn ze voor de JSF, als oppositie zijn ze tegen de JSF.

In 2002 moet het kabinet-Kok II beslissen over JSF deelname. Binnen de PvdA was flinke verdeelheid tussen de fractie en de regering om deel te nemen in de ontwikkelingsfase. Kort hierna viel het kabinet over het Srebrenica rapport. Daarna bleek de volledige PvdA fractie opeens fel gekant tegen de JSF.

In 2006 moest kabinet Balkenende III besluiten of Nederland meedeed aan de volgende JSF ontwikkelingsfase. De PvdA zit op dat moment in de oppositie en stemt tegen. PvdA Defensiewoordvoerder Luuk Blom belooft zelfs tegenover weekblad Intermediair over een nieuw kabinet: “Onder de PvdA wordt er niet één JSF gekocht. Dat wordt een hard punt in het verkiezingsprogramma”.

Maar in 2008, onder kabinet Balkenende IV komen – dan regeringspartij – PvdA en het CDA overeen het definitieve besluit over aanschaf van de JSF door te schuiven naar een volgend kabinet. Wel wordt er 200 miljoen euro betaald voor twee testtoestellen.

Eind 2010 plaatste de klokkenluiderswebsite WikiLeaks duizenden ambtsberichten online die Amerikaanse diplomaten vanuit Nederland naar de Verenigde Staten stuurden. Hieruit blijkt dat nog voor het aantreden van kabinet Balkenende IV in 2007 PvdA'er Frans Timmermans, toen op het punt staatssecretaris te worden, de Amerikaanse ambassadeur Arnall toevertrouwde dat de PvdA de aanschaf van het Amerikaanse gevechtstoestel zou ‘slikken’. Er moest alleen nog een onderzoeksrapport komen, zodat de PvdA zijn ‘gezicht kon redden’.

In 2010 durft de PvdA zich in demissionaire status opeens wel openbaar uit te spreken tegen de JSF en dienen ze ook een drietal moties in om te stoppen met het hele programma. Een Kamermeerderheid gaat hierin mee, maar er wordt geen gehoor aan gegeven vanwege de demissionaire status van het kabinet.


In juli 2012 dient de PvdA opnieuw een motie in tegen de JSF en krijgt de partij een Kamermeerderheid mee. De VVD en CDA zijn hier niet blij mee en betichten de PvdA van draaikonterij, “De PvdA wil de stekker eruit trekken die de partij er zelf in heeft gestoken.”, aldus CDA-Kamerlid Raymond Knops. Maar demissionair minister van Defensie Hans Hillen roept slechts op tot een onafhankelijk onderzoek over de uitstapkosten.

De PvdA lijkt zijn belofte aan de Amerikaanse ambassadeur Arnall te houden en kan zijn ‘gezicht redden’, door uit het al eerder genoemde Rekenkamer onderzoeksrapport van 23 oktober, de conclusie te trekken dat “stoppen duurder is dan doorgaan”. Alternatieve opties zijn in het Rekenkamerrapport niet meegewogen.

En als we dan uitkomen bij de huidige regering, kabinet-Rutte II, waarin de PvdA zitting heeft samen met de VVD, lijken de twee partijen het weer te hebben bijgelegd. De PvdA gaat weer door op de oude weg.

Meer informatie over de JSF op JSF-nee.nl

Originele bron: Campagne tegen wapenhandel.

vrijdag 13 september 2013

Kritiek Frans "JSF" Timmermans op Poetin hypocriet


De Russische president Poetin uit harde kritiek op de VS en het buitenlandbeleid van president Obama. Hij doet dat op de website van de Amerikaanse krant The New York Times. Het initiatief van de Russische leider om het Amerikaanse volk rechtstreeks toe te spreken is uitzonderlijk.
Poetin valt het Amerikaanse buitenlandbeleid hard aan. "Het is alarmerend dat militaire interventie in conflicten normaal is geworden voor de Verenigde Staten." Volgens Poetin zien miljoenen mensen in de wereld Amerika niet als democratisch voorbeeld en vertrouwt het land voornamelijk op bruut geweld. Amerika maakt gebruik van bij elkaar geraapte coalities, onder het motto "als je niet voor ons bent, ben je tegen ons".

Bron NOS.

De spijker op z'n kop, het opiniestuk is zeker het lezen waard!

Maar in Nieuwsuur heeft Minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans hypocriet harde kritiek geuit op Vladimir Poetin. Hij noemt de open brief die de Russische president donderdag in The New York Times publiceerde "hypocriet".

"Poetin heeft Assad eindeloos gesteund en van wapens voorzien", zei Timmermans. "Ook heeft hij eindeloos voorkomen dat de VN-veiligheidsraad daar een uitspraak over zou doen."

Bron NOS.

Hoe durft de Minister van BuZa wapens aan te halen om Poetin aan te vallen, terwijl "we" als Nederland sinds jaar en dag in de top meedraaien wanneer het gaat om internationale wapenhandel. Moet Timmermans eraan worden herinnerd dat wapens per definitie zijn bedoeld om te doden, ongeacht welke partij deze inzet?! Hypocrisie te top!

Dit is wat Wikipedia zegt over de Nederlandse rol van het dodelijke speelgoed:
"Nederland is een van de grootste wapenexporteurs. Volgens een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel zou Nederland, per hoofd van de bevolking gemeten, de grootste wapenexporteur in 2008 zijn. In de periode 2003-2007 was Nederland grofweg de op vijf na grootste wapenexporteur ter wereld, gemeten naar het volume van geëxporteerde zware wapens."

JSF!!!

 
Op de website van Campagne tegen wapenhandel is en goed stuk te lezen over de hypocrisie rondom de aanschaf van de welbekende JSF-toestellen.
"Voorjaar 2013 publiceerde de Campagne tegen Wapenhandel een serie feiten en cijfers over het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) ofwel F-35. Nog steeds wacht de Tweede Kamer op  visie van minister Hennis (Defensie) over de toekomst van de krijgsmacht en waar we die JSF nou toch zo nodig voor moeten kopen. Maar kopen zullen we, als het aan de regering ligt."

En zo is het... Want volgens de PVDA zijn de argumenten tegen de JSF op... Dat de burger niets te vreten heeft maar er wel nieuwe toestellen worden aangeschaft telt blijkbaar niet. Kunnen ze wel in debat gaan met hun leden, dat maakt de voedselbank niet minder druk bezocht. Jarenlang met de hakken in het zand, maar als puntje bij het paaltje komt... dan geven ze groen licht!

Schijnheilig èn hypocriet! Bah Timmermans, BAH!

woensdag 11 september 2013

11 september 2001 - Een complottheorie

Over 911 wordt al jaren gesproken, gedebatteerd en gescholden. Dit zouden we hier op De Grijze Duif dunnetjes over kunnen doen, al was het maar om de 12e verjaardag te vieren. Maar dat gaan we niet doen, al staat het u vrij onder het artikel uitgebreid uw mening te ventileren. Is het een complot of niet? U mag het zeggen...

Om toch een beeld te geven van de visie welke De Grijze Duif op deze wereld veranderende gebeurtenis heeft, toch een korte clip van nog geen 5 minuten van de hand van James Corbett. We hadden het niet beter, en korter, kunnen brengen!


donderdag 5 september 2013

The Century of the Self (Adam Curtis)

 
Het was onmogelijk deze documentaire niet in de eerste Docu week te behandelen. Voor mij een van de grootste eye-openers ooit. Er wordt onder andere behandeld hoe Edward Bernays propaganda succesvol omtoverde tot PR, en dit ons nu nog dagelijks om de oren wordt geslagen. Voor velen, zelfs bij navraag aan professionals en docenten in communicatie, tot op de dag van vandaag onbekend. Onvoorstelbaar gezien zijn gigantische invloed, politiek en commercieel!

Via Archive.org is het zowel als 1 geheel als in 4 delen te downloaden.

Wikipedia zegt over deze documentaire:
The Century of the Self (of Century of Self) is een vierdelige serie documentaires die Adam Curtis in 2002 maakte voor de BBC.

De reeks is onderverdeeld in vier logisch op elkaar volgende programma's van één uur per stuk:
  • Happiness Machines
  • The Engineering of Consent
  • There is a Policeman Inside All Our Heads: He Must Be Destroyed
  • Eight People Sipping Wine in Kettering
De rode draad van de serie is Freuds theorie van de psychoanalyse en hoe die door de jaren heen door verschillende mensen gebruikt en misbruikt is om het grote publiek te manipuleren. Curtis richt zich in The Century of the Self met name op de politiek en het grote bedrijfsleven.

Belangrijke personen in de serie zijn Freuds neef Edward Bernays (één van de grondleggers van de public relations), Freuds dochter en kinderpsychologe Anna Freud en Wilhelm Reich, een van Freuds grootste criticasters. Zij groeiden in de loop van de 20e eeuw uit tot basis van grote invloeden op de consumptiemaatschappij en beïnvloeding van de moderne democratie. The Century of the Self verslaat het gebeuren van de genesis, begin twintigste eeuw, tot aan de huidige verschijningsvormen. De politieke verhoudingen en strategieën in met name Engeland (Labour versus de Conservative Party) en de Verenigde Staten (de gegroeide invloed van de Neo-Conservatives) begin 21e eeuw dienen daarbij ter illustratie.

1.

The Century Of Self: Happiness Machines (Episode1) from Roses of Time on Vimeo.

2.

The Century Of Self: Engineering Of Consent (Episode2) from Roses of Time on Vimeo.

3.

The Century Of Self: There is a Policeman Inside All Our Heads (episode 3) from Roses of Time on Vimeo.

4.

The Century Of Self: Eight People Sipping Wine in Kettering (Episode 4) from Roses of Time on Vimeo.

vrijdag 30 augustus 2013

De Osama bin Laden propaganda gaat door...

Ik wordt er echt niet goed van hoor! Zelfs in freaking 2013 moet ik nog berichten lezen over de nonsens omtrent bin Laden! Werkelijk om te kotsen!

Het begon met de berichten op de site van de Telegraaf vandaag dat DNA van OBL zijn identiteit bevestigde na de standrechtelijke executie, als die al werkelijk kan of zal hebben plaats gevonden... Om vervolgens ook nog te lezen dat de dokter die hier een belangrijke rol in heeft gespeeld een nieuw proces krijgt, na een eerdere veroordeling in Pakistan. Die man zou een nepvaccinatieprogramma hebben opgezet om het DNA te ontfutselen.

Dus de grote Osama bin Laden, die eerste het gehele beveiligingsapparaat van het machtigste land ter wereld gigantisch voor schut zette door met 2 vliegtuigen 3 wolkenkrabbers tegen de vlakte te krijgen, werd in de luren gelegd door een of andere malafide kwakzalver in Abbottabad, Pakistan?

Ik vond het toen ik het voor het eerst hoorde al onzin, maar ze willen het blijkbaar vaak genoeg herhalen die nonsens. Ga toch fietsen man!

Ik zoek ff het originele artikel van de Washington Post op...
Mooi verhaal over de technologie en mankracht die bijna 10 jaar lang is ingezet om de grootste terrorist uit de recente geschiedenis (die overigens nooit is gezocht door de aanslagen op 11 september 2001) in de kraag te vatten. Allemaal aangezwengeld door de gelekte documenten die Edward Snowden aan de Post gaf. Zoals je in de comments kunt lezen iets wat door de Amerikanen niet wordt gewaardeerd. Immers schaadt dit de nationale veiligheid van de VS. Die Snowden toch...

De propaganda blijft zelf anno 2013 je nog om de oren slaan... Waar direct na de vermeende moord het Pentagon zelfs door de mand viel met een nepvideo over bin Laden, lijkt de Trademark OBL (TM) niet te stoppen... Toch nog even de BCC:Ik had gedacht dat de nonsens nu dus wel voorbij was... Maar alsof ik nog niet genoeg braaksel over de vloer had liggen, ging het kotsen verder toen ik een mooie foto zocht bij dit artikel. Werkelijk niet te geloven, maar waar... bekijk de foto die gebruikt wordt op de Nederlandse pagina op Wikipedia over deze topterrorist:
 
Serieus?!!!
 
Ik dacht toch echt dat deze foto algemeen bekend stond als een frauduleuze poging de Osama mythe in leven te houden en lang en breed was ontmaskerd. Leuke woordspeling!
 
Er valt werkelijk een boekenkast mee te vullen, de bullshit over Osama bin Laden. Dus mocht u er meer over willen weten, dan kunt u met het onderstaande boek starten. Voor nu sluit ik slechts af met een reeks foto's van OBL, waarbij in ieder geval duidelijk wordt dat de 2007 versie, die op Wikipedia wordt gebruikt, een Andrelon spoeling door zijn baard heeft gemieterd... Hij had blijkbaar niet zo veel met de Islam... Zucht...
 
Hier de boekentip voor vandaag:
Osama bin Laden - Dead or alive
David Ray Griffin
Engels - 102 pagina's - 2009
ISBN: 978-1-84437-081-8
Of u kunt het boek kopen op Bol.com
 
 

donderdag 29 augustus 2013

Docu week 1 >> Vanaf 2 september 2013!


Wanneer het luchtalarm maandelijks door de lucht galmt bent u gewaarschuwd!
Het is de hoogste tijd weer in te tunen op:
"De Grijze Duif Docu Week"!!!
Vanaf 2 september 2013

De op regelmatige basis terugkerende shot realiteit. Hét moment om even de kop uit het zand te trekken. Nu even geen Nederlands elftal of Ranking the stars op tv, het is tijd voor informatieve documentaires. Geen Pawn stars of Alligator weekend maar documentaires die er toe doen!

Geheime diensten, (staats-)terrorisme, geopolitiek, psychologie, educatie, media en voeding, geen onderwerp is te gek. 5 dagen - 5 docu's!

Veel van de geselecteerde documentaires zullen nooit het mainstream media platform bereiken, toch zijn ze essentieel voor uw persoonlijke ontwikkeling, is De Grijze Duif van mening. Het zou verplichte kost op de middelbare school moeten zijn om tegenwicht te bieden aan de indrukken die het grote kapitaal het "waard" acht. Alternatieve media is mainstream hier. Goed is goed. U kunt alles direct kijken via media als Youtube en Vimeo. Wordt uw eigen onderwijzer, kennis is macht!

Cognitieve dissonantie

Waarom kunnen mensen genieten van een seriemoordenaar in de film, maar willen ze de realiteit van de vele oorlogen niet aanschouwen? Waarom zijn lijm snuivende kinderen in Rio of de bardementen op Gaza een "ver van m´n bed show", maar wilt men graag weten hoe het Sylvie of Koning Willem-Alexander vergaat? Waarom zijn documentaires die er toe doen voor veel mensen een brug te ver?

Ieder mens heeft een uniek wereldbeeld. De hersenen doen goed hun best voor dit beeld in stand te houden. Wanneer er informatie in de hersenpan bij komt, die niet overeenkomt met of tegenstrijdig is aan het huidige wereld beeld, ontstaat er stress. Gezien hersenen niet van stress houden, treedt er vaak proces in werking om de nieuwe informatie te ontkrachten, zodat het huidige wereldbeeld intact blijft bestaan. Wanneer je een keuze maakt, iets nieuws of een verandering, zullen de hersenen er onbewust hun best voor doen die keuze te ondersteunen met "argumenten". Dit fenomeen heet cognitieve dissonantie.

U heeft er last van, ik heb er last, mijn buurvrouw en de paus hebben er last van. Open staan voor nieuwe informatie, deze eerlijk en rationeel afwegen en je hele leven lang je wereldbeeld durven te veranderen, dat is in mijn ogen het medicijn.

Luchtalarm

Iedere eerste maandag van de maand, 12 uur scherp, herinnert het luchtalarm u eraan het medicijn opnieuw in te nemen.

Ogen open en open mind? Check!
Bak chips en een pak Dubbel fris? Check!
De Grijze Duif? Check!

De Grijze Duif Docu Week 1 >> Vanaf 2 september 2013!!!

"Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode drijven mee"
Mr. L. Einthoven (Eerste hoofd (1949-1961) BVD, voorloper AIVD)

woensdag 28 augustus 2013

De karaktermoord op Michael Hastings


Nadat Michael Hastings op 18 juni in een verschrikkelijk, en mysterieus, auto-ongeluk om het leven kwam, was het voor de Amerikaanse media blijkbaar tijd om dit middels het geschreven woord dunnetjes over te doen.

Direct na zijn dood doken er diverse complottheorieën op. Van het idee dat hij zou zijn omgelegd door de geheime dienst door middel van het hacken van zijn auto tot het idee dat hij zijn eigen dood in scene zou hebben gezet. Het was vooral de alternatieve media die over zijn dood bleven berichten, maar naast Kimberly Dvorak van San Diego 6 nieuws was het relatief stil in de main stream media.

Een paar dagen geleden echter kwam het lang verwachtte rapport van de lijkschouwer vrij. En iedereen die de zaak volgt was vast benieuwd of hij alcohol of drugs in zijn lichaam had wat zijn irrationale rijgedrag, voorafgaand aan het fatale ongeluk, zou kunnen verklaren.

De media in de VS was er dan ook als de kippen bij om Michael Hastings weg te zetten als een "gebruiker van speed en weed".
Hier een paar van die "oprecht" journalistieke koppen:
Breaking: Michael Hastings' Coroner's Report Reveals Likely Meth, Marijuana Use
Autopsy Found Traces of Meth, Pot After Journalist's Death
Coroner, family link Michael Hastings to drug use at time of death
Coroner: Journalist Hastings had drugs in system
Journalist Michael Hastings had drugs in system when he died, coroner's report ...
en zo kan ik nog wel even doorgaan...

Het beeld wat door deze koppen wordt geschetst is dat Michael Hastings zijn auto tegen een palmboom parkeerde omdat hij een "meth-upped stoner" was!

Dat er sporen in zijn bloed zijn gevonden dat klopt. Maar in hetzelfde rapport staat ook duidelijk dat dit waarschijnlijk niet van invloed was ten tijden van het ongeluk. Dit kan wel in de artikelen staan, maar de kracht van een artikel zit hem in de kop!

Hastings had last van PTSS, wat niet verwonderlijk is wanneer je bekend bent met zijn journalistieke verleden in oorlogsgebieden. De medicinale weed die hij rookte is dan ook prima te verantwoorden. De stof speed is een onderdeel van verschillende soorten medicijnen, waaronder Ritalin, wat Hastings in het verleden ook gebruikte. Dus beide stoffen zijn prima te verklaren op medische gronden en waren niet van invloed tijdens het ongeluk.

Toch voelde de Amerikaanse media de drang om dergelijke koppen over de overleden collega  journalist aan de lezer voor te schotelen. Een absurde aanfluiting wanneer je het mij vraagt! Niets dan goeds over de doden is mij geleerd, maar blijkbaar was de drang op het graf van Michael Hastings te dansen niet te onderdrukken binnen Fox-, LATimes-, USAToday-, NBC- en LAWeekly-kringen...

De familie van Hastings was ook niet te spreken over de verdraaide berichten in de media:
Michael Hastings' Family Chides Media for Inaccuracies, Guards His Legacy

In Nederland zwijgt de media in alle talen over de dood van Michael Hastings. Evenzo bizar, maar hierdoor kunnen ze in ieder geval niet de fout in gaan zoals de Amerikaanse collega's: Karaktermoord op Michael Hastings.

Maar niet alleen de media valt iets kwalijk te nemen wanneer we het lijkschouwersrapport lezen. De insinuaties van alcoholgebruik die, al vanaf het begin (pagina 2), door het rapport zijn verwerkt zijn minstens zo absurd als de mediaberichten. Refererend naar gevonden bierflesjes in de buurt van het ongeluk zijn volstrekt overbodig wanneer het duidelijk wordt dat er GEEN alcohol in zijn bloed is gevonden. De volgende zin is in mijn ogen dan ook niets meer dan stemmingmakerij:
"A couple of alcohol bottles, unknown if belonged to decedent, were found strewn in the grassy area, north of the vehicle."
Bah!

Maar de suggestieve nonsens gaat verder. De familie heeft volgens het rapport gezegd dat ze wilde interveniëren omdat hij mogelijk DMT, de zakenmanstrip, en cocaïne gebuikte. Maar als je het rapport leest dan zijn daarvan geen sporen gevonden.

Hij zou een paar uur voor zijn dood "out" zijn gegaan. Dat is een nogal subjectieve constatering... Want wanneer je een dikke joint rookt, medicinaal of niet, dan is het prima te begrijpen als je om half 1 's nacht in slaap dondert.  Out gaan is in mijn optiek dan een te krachtige term voor wat er werkelijk aan de hand is. Je moet wel heel wat weed en Ritalin achter de kiezen hebben om noemenswaardig out te gaan van die troep. Naar mijn mening genoeg om dit om dit een paar uur later terug te kunnen vinden in het bloed van de overledene.

Al met al nogal wat suggestieve zaken die aan niets anders bijdragen dan een karaktermoord op de reeds overleden Michael Hastings.

Binnen de alternatieve media waren er ook anderen die mijn mening hieromtrent delen, zoals bij The Young Turks:Ik kan werkelijk niet begrijpen dan medejournalisten op dergelijke wijzen over een collega verslag doen!

Misschien zou het meer bijdragen aan de opheldering van onduidelijkheden als deze massamedia zich zou richten op een aantal van de volgende verbazingwekkende elementen uit de Michael Hastings zaak:
- Waarom reed Michael Hastings zo hard die nacht?
- Waar kwam hij vandaan en waar was hij naar op weg?
- Hoe kan het dat zijn auto op een dergelijke wijze ontplofte?
- Klopt het, wat diverse getuigen hebben verklaard, dat er meerdere explosies zijn waargenomen en hoe kan dat?
- Was er geknoeid met Hastings' auto? Iets waar hij zelf bang voor was...
- Hoe kan een motorblok tientallen meters van de auto vandaan terecht komen, zonder noemenswaardige sporen achter te laten?
- Is het werkelijk mogelijk dat zijn ID-card gevonden is nadat er een dergelijk heftige brand heeft gewoed?


Misschien allemaal zaken die opgehelderd kunnen worden en waarmee de complottheorieën naar het graf gestuurd kunnen worden. Maar wanneer de rapportages en de media suggestief zijn, dan is dat niets anders dan voer voor de complotdenkers.

- En als laatste... Waarom lag dat witte laken gedurende lange tijd over de auto? Zelfs nog op het moment dat de auto werd afgevoerd. Waarom?

Bij navraag bij de brandweer blijkt dat een laken mogelijk wordt gebruikt bij het afschermen van het slachtoffer voor de buitenwereld. Dit laken zou vervolgens meegaan met het lijk. Er is geen aannemelijke reden dit laken bij het afvoeren nog om de auto heen te wikkelen.

Foto met dank aan Michael Krikorian.

Eerdere artikelen over Michael Hastings van De Grijze Duif:
Informatie Dominantie, Michael Hastings en Rolling Stone
Werd Michael Hastings vermoord?
Michael Hastings videos - Frame by frame


dinsdag 27 augustus 2013

Overmatig gebruik van smartphone verontrustend en deprimerend

Technologie kan een vooruitgang zijn, maar dat is geen garantie...Keek u dit filmpje ook via uw smartphone?

Via: Zaplog.nl

maandag 19 augustus 2013

Het terreuralarm is een georchestreerde mediacampagne


Net nu de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA zwaar onder vuur ligt, kondigde ze een internationaal terreuralarm af. Ook in België heerst verhoogde waakzaamheid. Toeval of niet?

Een week nadat Bradley Manning door de Amerikaanse militaire rechtbank veroordeeld werd voor spionage. Enkele dagen nadat Edward Snowden tijdelijk asiel kreeg in Rusland. Toeval of een georchestreerde mediacampagne?

Collateral murder

Manning speelde zo'n zevenhonderdduizend vertrouwelijke documenten door aan WikiLeaks. Vooral de tape 'Collateral Murder' zorgde voor ophef. Die toont hoe de Amerikaanse luchtmacht in de straten van Bagdad het vuur opent op een groepje mannen, waaronder twee Iraakse journalisten van Reuters. Daarna nemen ze  het busje dat de slachtoffers wil oppikken onder vuur. De Amerikanen overtreden hier duidelijk de Conventies van Genève: waarmee het een oorlogsmisdaad is.


Manning heeft nooit ontkend informant te zijn. Wel weigert hij het etiket “landverrader”. Hij handelde in het belang van de Amerikaanse bevolking, en uit frustratie over de zinloosheid van de asymmetrische oorlogsvoering in Irak en Afghanistan. Hij wilde aanzetten tot een diepgaande evaluatie van het anti-terreur beleid van de Verenigde Staten. De meningen over Manning zijn erg verdeeld. Zijn advocaat beschrijft hem als "een naïeve soldaat met goede bedoelingen".

Landverraders of helden
Manning is niet de enige klokkenluider die in de penarie zit. U herinnert zich vast het privacyschandaal rond PRISM. Ex-CIA'er Edward Snowden lekte dat de NSA data verzamelt over internetgebruikers wereldwijd, door middel van samenwerking met Facebook, Google, Yahoo, Skype, Apple en Microsoft. Met de tool XKeyscore kunnen NSA-analisten ons surfgedrag volgen op basis van een naam, een telefoonnummer of een IP-adres. Maar de media bericht meer over de persoonlijke status van de klokkenluider -waar is hij?!- dan over de feiten die hij aan het licht bracht.


Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, verblijft ondertussen al een jaar in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. De ambassade weigert hem uit te leveren aan de VS of Zweden, waar hij terecht moet staan in een verkrachtingszaak. Gevreesd wordt dat Assange na uitlevering aan Zweden in handen zal vallen van de VS. De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Patino liet weten dat Ecuador "het leven, de persoonlijke integriteit en de vrijheid van meningsuiting van Assange zal blijven beschermen".

Aaron Swartz pleegde eerder dit jaar zelfmoord, kort voordat zijn proces zou beginnen. De 26-jarige programmeur en activist riskeerde een celstraf van 50 jaar en een boete van $1 miljoen wegens inbreuken op de copyrightwetgeving. Swartz maakte de catalogus van de Library of Congress en een groot aantal wetenschappelijke publicaties van de academische database JSTOR openbaar. Hij handelde uit overtuiging dat die informatie vrij toegankelijk zou moeten zijn voor burgers.

Wat te doen met de klokkenluiders
Het is tijd om een paar belangrijke afwegingen te maken. Ten eerste het recht op waarheid en vrije meningsuiting. De klokkenluiders leggen de vinger op een open wond: de VS misbruiken de "war on terror" om oorlogsmisdaden te plegen en burgers te bespieden. De informanten handelden niet uit eigenbelang maar uit rechtvaardigheidsgevoel. Waar ligt de grens tussen loyaliteit  aan de staat en die aan de medeburger? Wat met persvrijheid en de toekomst van de kritische onderzoeksjournalistiek?

Een tweede aspect is de balans tussen een transparante overheid en privacy voor de burger. Hoeveel vrijheid willen we inleveren in de naam van veiligheid?

Een derde overweging is het recht op informatie. De digitale revolutie heeft de manier waarop we data kopiëren en verspreiden enorm versneld en vereenvoudigd. Dit beïnvloedt ook de rol van de media: het oude patroon “filter-then-publish” is vervangen door “publish-then-filter”. De vroegere ‘gatekeepers’ verliezen deels hun autoriteit. Er komt een massa ongefilterd nieuws op ons af. Men kan dit betreuren, maar het is niet anders. Hoog tijd om de wetgeving omtrent intellectueel eigendomsrecht aan te passen aan het digitale tijdperk.


Een vierde dimensie betreft onze "commons" of gemeenschappelijke goederen. We leven in een wereld waarin vrijwel alles geprivatiseerd en verhandeld kan worden: zaden, schone lucht, ideeën, water, etc. Aaron Swartz handelde in de overtuiging dat wetenschap niet achter een betaalmuur thuishoort. Als we onze gemeenschappelijke goederen niet beschermen, zal ons cultureel en ecologisch erfgoed in de handen van machtige multinationals belanden.

Kortom: onze internetvrijheden en burgerrechten, ons recht op informatie en transparantie, onze persvrijheid en onze gemeenschappelijke goederen staan op het spel. De Piratenpartij wil dit onder de aandacht brengen en een maatschappelijk debat aanmoedigen. De wereld is fundamenteel aan het veranderen: wij zijn de kinderen van de digitale revolutie. Wat voor samenleving willen we in de toekomst? Laten we angst regeren? Dat is de inzet, dat is de vraag die we ons naar aanleiding van de zaken Manning en Snowden moeten stellen.

Sarah Van Liefferinge
17 augustus 2013
Originele bron: Opiniestukken.nl
Foto's toegevoegd door De Grijze Duif

zondag 18 augustus 2013

Consuminderen of mag het een onsje meer zijn?


Ik hou ervan iedere dag een lekker stuk vlees op mijn bord te hebben naast de aardappels, groenten en het hoopje appelmoes. Gemak dient de mens: alles eenvoudig gescoord in de lokale supermarkt. Kruimige aardappels uit de plastic zak, de bonen uit een blik, appelmoespot met hersluitbare deksel en niet te vergeten de kipfilets in gesealde verpakking. Alles panklaar aangeleverd en in een mum van tijd te consumeren. Een mens kan niet meer wensen. Toch?

Consumeren, consumeren, consumeren. Het beperkt zich niet louter tot het voedsel in mijn leven. Een vlot shirt, nieuwe broek en flexxe patta's. Vanzelfsprekend ieder jaar een nieuwe gsm. En met de kilometers die ik op jaarbasis maak, slurp ik ook nog aardig wat benzine en olie erdoorheen. Dat we hier, twee man sterk, dagelijks voor moeten ploeteren is het allemaal wel waard. Toch?


Zonder erbij na te denken stap ik in de auto, trek ik mijn kleding aan en mik ik het vlees in de spetterende pan. Als men het heeft over de afkomst van producten voor mijn veeconsumptie, verbind ik dat zonder twijfel aan het platteland. De kip in het hok, het schaap in de wei en de boer op zijn John Deer tractor. Ik snap echt wel dat het vlees niet in een plastic bakje geboren wordt! Toch?

Maar soms zijn er momenten die je wakker schudden uit je consumentendroom. Brand in mijn kledingfabriek in Bangladesh, schendingen van arbeidsrechten voor mijn mobiele belgedrag,  oorlog voor mijn olie in het Midden-Oosten en nu is blijkbaar mijn eetpatroon aan de beurt...

6 minuten. Een kort filmpje dat me stomverbaasd achter liet. Prachtige beelden die de morbiditeit van onze consumptiemaatschappij tonen.


"Zonder erbij na te denken" de carnivoor uithangen, dat zit er voor mij niet meer in na het zien van dit filmpje. Een flink dilemma, want ik geniet gigantisch van mijn stukje vlees...

Wat te doen? Geen vlees meer eten? Mijn kop in het zand en bunkeren maar? Consuminderen? Ligt het probleem bij onze gulzigheid of treft de grote corporaties blaam? Wat kan ik met deze eyeopener? Moet de politiek ingrijpen of stem ik zelf met mijn Euro's?

U mag het zeggen!

 
Ik zie jullie reacties graag in de comment sectie hieronder... Want ik weet het even niet meer...