donderdag 7 juli 2016

Mijn aangifte van Jodenhaat tegen Micha Kat


Goede morgen,

Hierbij de screenshots van een absurde variant van Jodenhaat, van Micha Kat. Over een vrouw met Joodse achtergrond stelt hij:
"Wij kunnen hier onthullen dat ‘Ricky’ wel degelijk Myra is. Een smerige infiltrante. Uitschot. Moffenhoer -als ze daar niet te lelijk voor zou zijn."

Het is al een leugen dat Ricky dezelfde persoon als Myra is, maar die aflsuiter, dit gaat voor mij zo ver over de grens van het toelaatbare, dat ik er eigenlijk geen woorden voor heb, zo laag vind ik dit! Niet te bevatten!

De URL is:
http://revolutionaironline.com/breaking-shake-out-van-infiltranten-in-de-nieuwe-media/

Hopelijk kunnen jullie gepaste stappen ondernemen om dit gedrocht van een uiting op z'n minst te verwijderen van het internet...

Succes ermee.

Hartelijke groet,

dinsdag 5 juli 2016

De malafide rechtszaak van Wolfgang Hebben in de Vaatstra-zaak


Vandaag volgt de uitspraak van de rechter in de rechtszaak van Wolfgang Hebben tegen Wim Dankbaar en Hans Mauritz, auteurs over de moord op Marianne Vaatstra. Hebben vindt dat Dankbaar en Mauritz smadelijk over hem hebben geschreven en heeft hen daarom aangeklaagd, zowel strafrechtelijk als civiel. Momenteel loopt de strafzaak en meer informatie daarover, vanuit het perspectief van Wim Dankbaar, kunt u vinden bij de volgende artikelen over de zitting (1) (2) (3) (4) en de analyse.

Nu moet u weten dat Wim Dankbaar al eerder is veroordeeld voor smaad. Dat ik me niet kon vinden in deze veroordeling, en vooral de non-navolging daarvan, heb ik verwoord in het artikel "De merkwaardige veroordeling van Wim Dankbaar in de Vaatstra-zaak". Helaas, en dat is een understatement, is Dankbaar destijds hiertegen niet in Hoger beroep gegaan. Dit houdt in dat hij een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar met zich mee draagt. Hoezeer ik die gang van zaken ook zie als een wassen neus, de rechter zal hier heel anders mee om gaan, was mijn gedachte. Veroordeeld is veroordeeld!

Presentatie over Het Vaatstra Complot van Wim Dankbaar
Maar ik zou me graag, uren voor de uitspraak, kritisch uitlaten over de huidige gang van zaken. Het ging in mijn ogen al helemaal mis toen Dankbaar pas tijdens de zitting te horen zou krijgen of zijn aangevraagde getuigen gehoord mochten worden, om zo zijn onschuld te bewijzen. Wim Dankbaar vroeg zich dan ook terecht af of hij op 21 juni een eerlijk proces zou krijgen. In de commentaren was ik daar helder over: "Absurde en surrealistische gang van zaken."

Tijdens de zitting is er nog even interessant gedaan door de rechters om te overwegen of de getuigen toegelaten zouden worden, maar nee, het feestje ging niet door. Geen getuigen om zijn onschuld te bewijzen. Maar naast die maand voorwaardelijk, die Dankbaar boven zijn hoofd had hangen, werden er nog vier maanden bovenop gedaan. Eis: VIJF maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf!

Dit verbaasde mij!

Ik vind het een exorbitant hoge eis, volledig buitenproportioneel. Dat deed mij de besluiten de boel nog eens tegen het licht te houden, voor mezelf, om te kijken of het werkelijk zo overdreven was die eis. Of dat er enige logica in te vinden is. En ik kan niet anders dan constateren dan dat het niet krommer lijkt te kunnen met het recht, wanneer het Wim Dankbaar treft.  En dat begon al met de aangifte en de dagvaarding van Wolfgang Hebben.

De kroongetuige - Thomas Vos

Hieronder kunt u twee screenshots lezen uit de aangifte, onderdeel van de dagvaarding waarnaar hierboven is gelinkt. Om precies te zijn betreft het citaten van pagina 65 en 66. Wat hierin duidelijk wordt is dat Wolfgang Hebben ontkent een aantal personen te kennen, waarbij ik specifiek wil wijzen op Marianne Vaastra. Wanneer u dit leest moet u zich terdege beseffen dat Wolfgang Hebben dus beweert het slachtoffer van deze zaak, Marianne Vaatstra, NIET te kennen!

Als referentie voert Hebben de familie Vos op:Nu is Thomas Vos, de man waarop Hebben zich wenst te beroepen, al eerder geïnterviewd door niemand minder dan Wim Dankbaar. Vos was dan ook één van de vijf getuigen welke Dankbaar wilde oproepen tijdens het proces. Dat ook deze getuige niet gehoord mag worden is een opmerkelijke weigering. Juist Thomas Vos worden door zowel de eiser als de gedaagde in deze partij aangehaald om het zaak te bepleiten. Maar de rechter wil er niets van weten. Wanneer we het gesprek tussen de familie Vos en Dankbaar luisteren of lezen, dan wordt ineens heel duidelijk waarom het onwenselijk is dat Thomas Vos zijn verhaal komt doen onder ede. Want hij is er glashelder over: Wolfgang Hebben kende zowel Marianne Vaatstra als Ludger Dill. En als hij zegt dat hij hen niet kent, dan liegt-ie!

Dit wordt gezegd over Marianne Vaatstra, W is Wim, T is Thomas en G is Grietje:
W. Oké. En wat kun je zeggen over Marianne, in verband met het AZC?
T. Nou ja, Marianne die liep regelmatig zondagsmiddags gearmd met een asielzoeker.
G. Naar Wolfgang.
T. Naar Wolfgang en bij ons langs.
W. Oh, oké
G. Voor de gevel langs.
T. Ja, ze liepen hier voor de gevel langs.
G. Ja!
W. En je weet niet wie die asielzoeker was?
T. Nee, de naam niet. Het was een jongen met lang, donker haar.
G. Ze waren ook wel eens met zijn drieën.
T. En ze waren ook wel eens met zijn drieën, twee jongens samen met Marianne. Maar in hoofdzaak, die altijd bij haar was, dat was een jongen met lang, zwart haar, niet een van de allerdiksten, maar de naam: ik weet het niet. Dan liepen ze dik gearmd over het asielzoekerscentrum.
G. En naar Wolfgang.
T. En naar Wolfgang, ja.
W. Ze kwamen ook bij Wolfgang? T. Ja, daar liepen ze gewoon heen. Maar wat daar gebeurde, dat weet ik dus niet.
W. Maar jij hebt nog wat gezegd, hè, tegen Marianne op een gegeven moment?
T. Nee, ik heb niks gezegd, ik heb alleen tegen mijn vrouw gezegd: meiske, meiske, meiske, als jouw vader dit wist, dan was het niet best. Dat heb ik gezegd.
G. Ja
T. Maar ik heb niet met Marianne gesproken.
W. Oh, dat heb je dus niet tegen Marianne zelf gezegd: weet je vader wel dat je hier…?
T. Nee, nee, nee
W. Oh, oké…
T. Ik kende hem (Bauke Vaatstra nog wel van vroeger, maar of ik hem nu nog herken, dat weet ik dus niet. Het is jaren, jaren, jaren geleden dat ik wel eens met hem gesproken heb
W. En toen vroeg Grietje: wie is dat dan? En toen zei jij: ja, dat is er een van de Vaatstra’s.
T. Ja, mijn vrouw vroeg toen: Wie is dat? Ik zei: dat is Marianne Vaatstra W. Oh, oké
T. Ja, Marianne was ook een meisje, die was niet met fluwelen handschoenen aan te pakken, maar ja, daarom hoeft dit nog niet te gebeuren.
W. Nee
T. Het was waarschijnlijk ook een kleine deugniet, maar daar ging het niet om.
W. Nee, ze was…
T. dat heb je op die leeftijd
W. Die was niet op haar bekkie gevallen, nee
T. Nee, nee, nee, nee, nee


Daarmee moeten we constateren dat het uitermate opmerkelijk is dat Hebben deze getuige als referentie gebruikt. De verklaring van de familie Vos, welke ze ook onder ede willen herhalen, doen volledig afbreuk aan de aangifte van Wolfgang Hebben. En daarmee doemt er een oncomfortabele vraag op:

Waarom ontkent de Wolgang Hebben het slachtoffer Marianne Vaatstra te kennen?

Ook dat hij Ludger Dill niet kende wordt weersproken door de familie Vos. En het is bizar als je er over nadenkt op welke manier de familie Vos stelt dat Hebben en Dill met elkaar verbonden waren. Terwijl Hebben ontkent, zegt de familie Vos:
W. En wat kun je zeggen over zijn relatie met Wolfgang? Kenden die twee elkaar?
T. Nou ja, hij had een caravan bij Wolfgang gehuurd, waar hij in zat. Er stond zo’n blikken caravan, die stond daar vroeger en die heeft hij verhuurd aan hem.
W. Dus Wolfgang verhuurde een kleinere caravan, naast zijn eigen caravan, aan Ludger Dill?
T. Ja, die had hij daar toentertijd zogenaamd voor zijn zoon neergezet, tenminste, dat maakte hij ons wijs, maar die heeft er nooit in gezeten. Maar Wolfgang had op een gegeven moment zo’n aluminium caravannetje en die had hij daar in die hoek staan, waar later die houten caravan is gekomen. Daar woonde die in.
W. Daar woonde Ludger Dill in?
T. Ja.
W. En over welke tijd praten we dan? Ten tijde van 1999? Ten tijde van de moord op Marianne?
T. Ja, dat jaar.
W. Dus, jij weet gewoon dat die twee elkaar heel goed kenden?
T. Er wordt beweerd dat het familie was, maar dat weet ik dus niet zeker, hè?
W. Nee, maar dat ze elkaar goed kenden, dat lijdt geen twijfel?
T. Nou, dat, dat blijkt wel.
W. Dus als Wolfgang zegt: Ludger Dill, die ken ik niet, nooit van gehoord…T. Dan liegt-ie. Dan liegt-ie!


Nu kan het best zijn dat de getuige die Dankbaar op wil roepen, Thomas Vos, niet ieder detail meer zal heugen. Maar hij is uitgesproken over de seksmaniak, Wolfgang Hebben, die volgens hem zijn vrouw geregeld sloeg: Hij liegt als hij stelt Marianne Vaatstra en Ludger Dill niet te kennen. Het gesprek tussen Dankbaar en de familie Vos was al uitgebreid besproken in een artikel op Rechtiskrom. De informatie, en dus het standpunt van de familie Vos, was al bekend voordat Hebben besloot de twee auteurs aan te klagen. Zou hij dan werkelijk zo doorzichtig liegen? Zou hij zelf zijn hoofd in de strop hangen door te willen leunen op de familie Vos, de enige getuigen waar Hebben zich op beroept?

De informatie die ik tot mijn beschikking heb om dit artikel te schrijven is ook gewoon toegankelijk via het internet, zoals een aantal artikelen die Dankbaar schreef over zijn verdediging in deze strafzaak (1) (2) (3) (4). De informatie die ik heb, die hebben de advocaat van Hebben, de Officier van Justitie en de rechter dus ook. Dan moet het toch opgevallen zijn dat de door Hebben opgevoerde getuigen juist tegen hem getuigen? Een rechter zou in mijn ogen geen enkele belemmering mogen zien om deze getuige toe te laten. Als de eiser zelf de getuige aanlevert die zijn zaak op losse schroeven zet, is het niet aan de rechter om daar een stokje voor te steken. Deze zou juist mee moeten gaan in het horen van de getuigen om te onderzoeken of wat Hebben stelt wel de waarheid is. Want als Hebben liegt over het niet kennen van Marianne, waar liegt hij dan nog meer over? Is deze malafide aangifte mogelijk doorspekt met fouten en leugens? De rechter leek zich er niet om te bekommeren!

Wolfgang Hebben loog over zijn alibi!

Ruim vijf jaar geleden mengde Hebben zich op Waldnet in een discussie over de toen nog onopgeloste moordzaak van Marianne Vaatstra. Een screenshot van een van zijn reacties ziet u hierboven. Hierin stelt hij duidelijk dat hij ten tijde van de moord bij familie in Duitsland was. Maar in een interview met de Leeuwarder Courant, in 2001, vertelde Hebben iets heel anders. Toen beweerde hij namelijk dat hij een dag ná de moord vertrok naar zijn geboorteland. Dit is zien in het artikel "Wolfgang Hebben wil af van de praatjes". Hoe het ook zij, dit kan niet beide waar zijn. Hij kan niet ten tijde van de moord in Duitsland zijn en tegelijkertijd de dag na de moord pas vertrekken.

Bij één van de twee verklaringen heeft Wolfgang Hebben gelogen over zijn alibi!

Het was Wim Dankbaar die dit in 2011 reeds op Waldnet vast stelde en hij had dit ook verwerkt in zijn verhaal richting de rechter, als verdediging in de strafzaak. Maar zelfs het evident liegen over zijn alibi was voor de rechter geen reden om de getuigen, of op z'n minst Thomas Vos, toe te laten in de rechtszaak!

Wat hierbij voor de smaadvraag ook uiterst relevant is, is dat Hebben onder eigen naam reeds in 2001 zelf de publiciteit heeft gezocht met zijn foto en al. En tien jaar later op Waldnet. Als een publicist dan ontdekt dat er hiaten dan wel leugens in zijn verhaal zitten, dan mag je natuurlijk niet gaan piepen dat dit bekend wordt gemaakt. Ook niet als je naam weer wordt genoemd, want daar ben je immers zelf mee begonnen. Tijdens de rechtszaak maakte de rechter een punt van het noemen bij naam en toenaam van de klager. In dit geval kan Dankbaar dit naar mijn mening niet verweten worden.

Is men werkelijk op zoek naar de waarheid en krijgt de verdediging de kans onschuld te bewijzen? Naarmate ik er meer in duik en bemerk hoe krampachtig wordt omgegaan met de getuigen en er over aantoonbare leugens wordt heen gestapt, bekruipt me een onaangenaam gevoel...

Liegende Louis en de 13-jarige Isabella

Dat gevoel wordt alleen maar groter wanneer je de verhalen van de andere getuigen, die Wim Dankbaar wil oproepen, nader gaat bekijken. Isabella Wagenaar is zo'n andere getuige. De gesprekken met haar zijn te lezen in een document genaamd Vuurlinie (pagina 82-95), een soort addendum met additionele informatie na de release van het gezamenlijke eerste Vaatstra boek van beide auteurs.

Louis Uijl was Adjunct directeur van het AZC, het terrein waar ook de caravan van Wolfgang Hebben stond. Toen Isabella geen antwoorden kreeg op de vraag of de afgebrande caravan van Hebben was, heeft ze stampei gemaakt, net zo lang totdat ze door een wethouder thuis werd opgehaald voor een speciaal ritje over het AZC. Toch bleef men ontkennen dat het de caravan van Hebben was welke was afgebrand. Isabella zou zich hebben vergist... Toch opmerkelijk dat Louis Uijl ook zo krampachtig deed over de caravan van Hebben en dat hij bereid was hierover te liegen!

Wim: Hmm..en die Louis Uijl, die heb je ook nog meegemaakt vlak na de moord…
Isabella: Ja, ja, die heb ’k wel, die heb ik, ja… maar er was eerst voor de moord een vrouw, hè, op ’t AZC, de directrice.
Wim: Uh… Nettie Groeneveld bedoel je?
Isabella: Ja, die is toen gelijk weggegaan…
Wim: Ja… maar Louis Uijl is daar gebleven…
Isabella: Ja, maar ik mocht ’t AZC niet meer op, en ik heb uh, toen die brand is geweest, en da’s ook wel heel mooi om dat in een stukje te doen bij jullie…
Wim: Welke brand, die caravan…?
Isabella: Die caravan, ja, want ik ben samen met een wethouder daarna nog op ’t AZC geweest, want ik mocht er niet op en toen hebben ze me omgekocht…
Wim: Die, die caravan van Wolfgang bedoel je?
Isabella: Ja… ik zal het even uitleggen… uhm… ik wist dat, dat… ik wou op het AZC toen ik dus hoorde dat er brand was geweest, en ik wou graag weten welke caravan, want ik wist dat er in die caravan handel was…
Wim: Handel… van?
Isabella: Drugs… uh… allemaal, ook uh… van die hoeren, allemaal van die rare dingen… echt uh… wat echt niet kan.
Wim: Wapens ook?
Isabella: Porno enne… leren jassen verkopen…
Wim: Jaja… gestolen waar waarschijnlijk…
Isabella: Ja, dat denk ik wel… maar…
(...)

Isabella: Uhm… maar over die caravan, hè?
Wim: .Ja?
Isabella: Dat ik daar dus samen met de wethouder uh… d’r op mocht, is dat normaal? Dat een wethouder, een jong meisje van dertien, met de wethouder door een dure auto ’s middags wordt opgehaald van je ouderlijk huis, dat je dan wel op ’t AZC mag, is dat normaal?
Wim: Nee, natuurlijk niet! Maar waarom uh… werd jij opgehaald? Waarom mocht…
Isabella: Nou, ik wou, dat zei ik net tegen u, ik wou weten welke caravan in de fik stond… en dat mocht ik niet van de bewaking en de directeur Louis…
Wim: Want jij had al een vermoeden dat ’t om de caravan van Wolfgang zou gaan?
Isabella: Ja, en dat wou ik graag bevestigen.
Wim: Ah ja…
Isabella: Maar…
Wim: Ja, ik snap ’t nog niet uh… je mocht er niet op… en toen werd je even later opgehaald…
Isabella: Nee, ik mocht de caravan niet zien… ik mocht niet… en ik ben daar tegenin gegaan,

ik heb gezegd: Nou, waarom mag ik het AZC niet op? En toen ben ik weer naar huis toe gestuurd.
Wim: Hmm…
Isabella: Ben ik naar huis gegaan en heb ’t tegen mijn ouders gezegd, en m’n ouders zeiden:
Ach, dat heeft niks met Marianne te maken, zeiden mijn ouders dan… En ik ben, ik ben toen weer naar ’t bureau geweest, ik heb zelfs nog contact met de burgermeester gehad, en uhm… toen op een dag werden we gebeld, dat ik op zaterdagmiddag op zou worden gehaald, rond half twee… en dat is ook gebeurd. En ben ik samen met een wethouder op het AZC geweest.
Wim: En die naam van die wethouder, die weet je zeker niet meer?
Isabella: Nee, die man kwam van Munnikensyl, maar Bauke weet waarschijnlijk wel wie ’t is.
Wim: Wat?… Hoe noem je dat?
Isabella: Munnekensyl, dat is achter Kollum.
Wim: Munnekenziel?
Isabella: Ja, dat is een plaatsje.
Wim: Oké…
Isabella: Een dorpje, en daar hebben wij, daar heb ik een ronde gemaakt met hun en toen heb ik gezegd, en toen zei ik: Nou, dat is de caravan van die en die… Toen zeiden ze: Nee hoor! En toen hebben ze gezegd: Kom dan toch maar even bij ons in ’t kantoor, een bakje thee gehad, en toen zei ik: Jullie liegen alles en alles bij elkaar!
Wim: En daar was Louis Uijl ook bij?
Isabella: Die hoofddirecteur toen, ja…
Wim: Oké… en die zei eigenlijk: Meisje, je vergist je enne…
Isabella: Ja, en dat ’t niet waar was en uh… dat ’t niet klopte en al die dingen…
Wim: En toen was jij nog steeds dertien?
Isabella: Ja, daar was ik dertien en een half, denk ik…
Wim: Oh…
Isabella: Dertien ja, en toen ben ik boos weggegaan en heb gezegd: Breng me maar naar huis, zei ik, en anders loop ik wel…
Wim: Een meisje van dertien neem ’t op tegen de gevestigde macht, die zegt dat ze ongelijk hebben, en… tien jaar later blijkt ze volledig gelijk te hebben?

Voor de helderheid... De caravan die is afgebrand was wél van Wolfgang Hebben, maar de AZC-adjunct directeur liegt hierover tegen een 13-jarig meisje, dure auto en thee ten spijt.

Waarom zou Louis Uijl hebben gelogen?

De belangen van Wolfgang Hebben

Naast rectificatie en een verbod op publicatie is het van groot belang dat de naam van Wolfgang Hebben na al die jaren wordt gezuiverd. Is het daarom niet vreemd dat louter deze twee co-auteurs worden aanpakt? Immers zijn er diverse andere mensen die op een soortgelijke wijze over Wolfgang Hebben hebben geschreven of gesproken.

Waarom wordt Waldnet niet aangepakt omdat ze jarenlang, de volgens Hebben, smadelijke reacties op hun website hebben laten voortbestaan? Waarom was Boudine van Boublog niet in the picture omdat ook zij Wolfgang en zijn caravan in verband brengt met Porno, hoeren en drugs? Jan Sterenborg claimt op De vrije culturele ruimte niet veel anders... Johan Oldenkamp van Pateo die maakte het helemaal bont! Naast de voorgaande uitingen weet hij, slechts een paar dagen voor de uitspraak van de rechter, een documentaire uit te brengen waarin de claims nog verder gaan dan voorheen. Hebben was volgens Oldenkamp slechts een uitvoerder voor het Koninklijkhuis en de Koningin Beatrix zou nog 500.000 Gulden voor de moord op Marianne Vaatstra betaald hebben. Sterker nog, Oldenkamp refereert naar de rechtszaak van Hebben tegen Dankbaar en Mauritz en laat duidelijk blijken niet bang te zijn voor een soort gelijk lot, wanneer hij zegt: Kom maar op!

Zijn dit allemaal geluiden die gewoon mogen blijven bestaan? Daartegen was volgens niemand actie nodig? Hoe kan dit de belangen van Hebben dienen?

"Rechercheur Damstra gebeld. Ik wou nu toch wel eens weten of ze ook achter de tip wat betreft de Duitser aangingen. Deze had destijds onderdak bij Kloppenburg in het landbouwmuseum. Volgens Kloppenburg was deze Duitser een dubieus figuur en vaak in het gezelschap van de Irakees en Afghaan en nog een asielzoeker. Hij was aan lager wal geraakt en gebruikte ook drugs. Hij bezat een caravan op het A.Z.C. waarin ook een andere Duitser verbleef, een zekere W. Hebben. Hij vertoefde ook vaak op het AZC en 's nachts hielden ze zich vaak op bij het tunneltje en gebruikten de fiets van Cloppenburg. Volgens getuigen heeft deze Dill vlak na 1 mei 1999 een bundeltje kleren verbrand. En was ook direct na 1 mei verdwenen. Cloppenburg zegt dat de recherche nooit bij hem is geweest en zijn boerderij zou zelfs bij het buurtonderzoek gerekend kunnen worden. Weer een tip waar niks mee is gedaan. Nu zegt Damstra als ik hem vraag zijn jullie daar niet geweest?' Er is wel een rechercheur geweest, maar er was geen reden voor verder onderzoek'. Nee, Damstra„ dan moesten jullie naar het AZC en die kant mochten jullie niet uit. De afgebrande caravan was toch van deze Duitser. De caravan waarin de pornofilms werden gedraaid. En wat gebeurde er allemaal niet meer. Deze caravan speelt in de moord op onze Marianne een dubieuze rol. Maar dit alles mag niet uitkomen. Daarom laten jullie deze Dill met zijn duistere praktijken ook maar met rust en zo zal deze moord nooit een dader(s) kennen."

Dit citaat komt uit het persoonlijke dagboek van Maaike Terpstra (de moeder van Marianne Vaatstra), welke ze heeft bijgehouden in de twee jaar na de moord op haar dochter. Hieruit blijkt dat het in 2001 reeds algemeen bekend was dat Ludger Dill en Wolfgang Hebben elkaar goed kenden en zelfs bij elkaar inwoonden op de caravan naast het AZC. Precies wat Thomas ook zegt. Dankbaar baseert zich dus op meerdere bronnen, die de aangifte van Wolfgang Hebben tegenspreken. Dat is allerminst dun ijs om de stelling te dragen dat er sprake is van een valse aangifte. En toch lijkt Dankbaar veroordeeld te gaan worden op deze valse aangifte. Waarom klaagt Wolfgang Hebben Maaike Terpstra niet aan voor laster en smaad? Deel 1 en 2 van deze dagboeken zijn tot op de dag van vandaag gewoon gratis en openbaar toegankelijk!

Begrijp me niet verkeerd, ik wens geen van bovenstaande personen een rechtszaak toe. Sterker nog, dat zou ik minstens zo absurd vinden als de huidige zaak die in naam van Hebben wordt gevoerd. Maar wat ik echt niet kan begrijpen is dat Hebben zelf, zijn advocaat, de officier van Justitie noch de rechter dit een punt vindt wat van belang is.

Gaat dit verhaal dan eigenlijk wel om de goede naam van Wolfgang Hebben?

 

De "Granietharde bewijzen" van Hans Mauritz

Eén van de breekpunten tussen Dankbaar en Mauritz zijn 3 zogenaamde kluisverklaringen. Drie getuigenissen die de schuld van de moord bij Ali Hassan leggen. Deze werden als graniet harde bewijzen in hun gezamenlijke boek gepresenteerd, maar gaandeweg ontdekte Dankbaar dat deze verklaringen nooit bij een notaris zijn getekend. Ondanks het gebrek aan bewijzen blijft Mauritz volhouden dat ze weldegelijk bestaan en dat er binnenkort een klapper aankomt in de Vaatstra-zaak. Hij verkondigd dit via email of op een boekpresentatie, tegen de advocaat van Hebben en zelfs tegen de rechter!

Zelf heb ik hier ook uitgebreid over gesproken met Mauritz en hij maakte belofte na belofte om met een allesomvattende verklaring te komen. Ik moest geduld hebben en ik zou nog verbaasd staan kijken als ik wist wat er nog komen ging. Tot op de dag van vandaag heeft hij nog geen spat bewijs gegeven voor het bestaan van deze verklaringen. Niets, noppes, nada!

Conclusie: Ze bestaan niet!

Blijkbaar zijn Dankbaar en ik niet de enige die dat denken. Wie de dagvaarding van Wolfgang Hebben leest, bemerkt dat niet alleen de goede naam van Hebben opgepoetst dient te worden, want ook van de kluisverklaringen maakt hij een groot punt. Hebben wil weten of ze bestaan, hij betwist het bestaan zelfs. Hij wil óók weten wie de drie kluisverklaarders zijn en denkt er zelfs aan om stappen te ondernemen tegen de drie, volgens Hebben, meineed plegende verklaarders. Dat varkentje wil Wolfgang dus ook gewassen zien.

Naast de gezamenlijke kroongetuige Thomas Vos zien we hier dus nóg een gedeeld belang van Dankbaar en Hebben: Achterhalen of de drie kluisverklaringen werkelijk bestaan of dat dit het product is van de hersenspinsels van oplichter Hans Mauritz. Een gezamenlijk belang wat volgens mij ook voor het beeld van de rechter van groot belang is. Dus vroeg ik Wim Dankbaar of en hoe dit onderwerp tijdens de rechtszaak is behandeld. Hieronder zijn reactie:

"Je vroeg mij of tijdens de zitting door de officier of de rechter het bestaan van de kluisverklaringen is aangezwengeld. Mijn antwoord daarop is nee. En nu ik daarover nadenk, is dat bijzonder vreemd en een extra indicatie dat ik hier te maken had met een zeer partijdig OM en een niet onafhankelijke rechter. Het is immers Wolfgang Hebben zelf die in zijn aangifte het bestaan van de kluisverklaringen in twijfel trekt en expliciet vraagt om de bewijzen voor het bestaan ervan te produceren. Sterker nog, hij vordert om de verklaringen te mogen inzien. Bovendien wil hij weten wie deze verklaarders zijn, om hen mogelijk ook aan te kunnen klagen:

  
Deze vorderingen zijn echter op geen enkele manier behandeld door de officier. Je zou verwachten dat als de officier werkelijk de belangen van Wolfgang Hebben behartigt hij de vorderingen had neergelegd bij de rechter. Daarbij moet men ook nog beseffen dat twee van de vijf getuigen die ik verzocht heb om gehoord te worden niemand minder dan de (door Mauritz beweerde)  kluisverklaarders Rida Hashimi en Faek Mustafa zijn. Dit verzoek werd echter afgewezen door de officier en tijdens de zitting ook door de rechter. Kun je nagaan, een verzoek dat ook namens eiser Wolfgang Hebben wordt gedaan, werd afgewezen! Sterker nog, toen ik de rechter vroeg of Mauritz voor haar nog een keer kon bevestigen dat zijn kluisverklaringen bestaan, werd ik afgekapt. Dat gaan we niet doen, mijnheer Dankbaar!  Holy Moly! Iets waar Wolfgang zelf om vraagt, werd categorisch afgewezen!"
Ik wil hier graag aan toevoegen dat mogelijk het meest absurd is van Hans Mauritz om te zwijgen over de kluisverklaringen. Dit bewijst immers zijn onschuld! Toen de rechter ingreep en Dankbaar terug floot had Mauritz moeten zeggen dat hij het er juist wel over wilde hebben. Hij zou ieder moment aan moeten grijpen die kluisverklaringen te mogen presenteren.
Twee van de vermeende of betwiste kluisverklaarders stonden namelijk in de lijst van de vijf te horen getuigen. Dus toen de rechter de getuigenverhoren niet toestond, had Mauritz in moeten grijpen. Wat zou de reden zijn dat Hans Mauritz hier niet tegen heeft geprotesteerd? Waarom wil hij die getuigen niet gehoord zien? Zou het zijn omdat Hans Mauritz zelf als getuige op die lijst stond, juist omdat het bestaan van die kluisverklaringen betwist wordt door co-auteur Dankbaar? Natuurlijk!
Eén ding is zeker: Als de rechter Mauritz had bevolen de kluisverklaringen te produceren of anderszins hun bestaan te bewijzen, dan was Mauritz voorgoed ontmaskerd als een oplichter. Dat zou een heel ander licht op deze zaak schijnen. Des te opmerkelijker is het dat de rechter het (niet) bestaan van deze drie kluisverklaringen niet wil onderzoeken.
Denk daar nog maar eens over na. Het is dus van groot belang voor Hebben, zijn advocaat, de officier van Justitie om te onderzoeken of de kluisverklaringen wel of niet bestaan. Want wanneer ze niet bestaan kan laster worden toegevoegd aan de smaadaanklacht. Iets wat het OM nu heeft laten varen. Het is slim om laster uit deze zaak weg te laten, want dan kan de rechter zich verschuilen achter de stelling dat het er in dit geval niet om gaat of het waar is of niet.
De kluisverklaringen zwijgen we vanaf nu over!

Conclusie

Als ik de algehele gang van zaken bekijk, ontkom ik niet aan de sterke indruk dat het in deze zaak helemaal niet gaat om Wolfgang Hebben, zijn belangen of het zuiveren van zijn naam.  En het gaat ook niet om Mauritz of de vaststelling dat hij liegt en in feite de bron is van de “smaad”. Nee, het gaat er zuiver om Wim Dankbaar te stoppen en monddood te maken. Zijn boodschap: De topmannen van Justitie, Joris Demmink en Harm Brouwer, hebben de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra een stiekeme vrijgeleide hebben gegeven en er uiteindelijk een veeboer voor opgeknoopt, in de volle wetenschap dat die moord is gepleegd in de caravan van Wolfgang Hebben.
De rechter heeft voor mijn gevoel alle schijn tegen. Objectief en onafhankelijk? Dat is niet de indruk die ik van haar handelen kreeg. Ze heeft geen enkele getuige toelaten ter verdediging van Wim Dankbaar. Ze wil niet vaststellen of Wolfgang Hebben liegt in zijn aangifte en dagvaarding, waardoor deze malafide rechtszaak de prullenbak in had gemoeten. En ze heeft geen enkele moeite met de selectieve verontwaardiging van Hebben, waardoor hij anderen met dezelfde of nog heftigere boodschap volledig met rust laat. Wolfgang is slechts een gereedschap gebruikt, kennelijk met de medewerking van een welwillende rechter, die de gedaagde alle door de wet toegewezen rechtsmiddelen ontzegde om zijn onschuld te bewijzen.  Ik durf dan ook rustig te stellen dat het vonnis dat vandaag zal worden gewezen, al min of meer geschreven was voordat deze zitting begon. 
Wat een farce!
Op naar het hoger beroep! 
Wilt u na het lezen van dit artikel zelf lezen wat Wim Dankbaar allemaal te vertellen heeft over de moord op Marianne Vaatstra, koop dat zijn boek Het Vaatstra Complot. Nu kan het nog! Voor dat je het weet is ook dit boek verboden door een malafide rechtszaak. Het boek is online te bestellen of in een van de onderstaande winkels te koop. Of maak gebruik van de speciale aanbieding om 8 boeken voor 50 Euro te kopen. Dan weet u in ieder geval wat u de volgende verjaardagen cadeau kunt doen. ;-)
Winkels die het boek op voorraad hebben:
Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

vrijdag 1 juli 2016

Boek: Weggejorist - Robert van de Luitgaarden (2016)

 
Robert, geboren 1965 in Den Haag, groeide vanaf zijn derde op in diverse tehuizen en pleeggezinnen. Vanaf zijn veertiende werd hij zeven jaar lang seksueel misbruikt door de directeur Stichting Katholieke Kinderbescherming ’s Gravenhage, die ook het ouderlijk gezag over hem had. Na een jarenlange strijd heeft de overheid hem erkend als slachtoffer. Zonder enige compassie of interesse te tonen voor zijn strijd tegen seksueel misbruik voor elk slachtoffer.

Robert vulde zijn dagen met het uitpluizen van seksuele netwerken, verzamelde bewijzen en kreeg keer op keer een gesloten deur bij justitie. In zijn strijd om gerechtigdheid gaat hij onverstoorbaar verder. Nu met zijn boek Weggejorist. Koude feiten, harde bewijzen aangevuld, vervlochten tot één geheel met zijn verhaal. Volgens velen, te gruwelijk voor woorden.

 
Robert (Robbie) groeide vanaf zijn derde op in diverse tehuizen en pleeggezinnen. Vanaf zijn veertiende werd hij zeven jaar lang seksueel misbruikt door een directeur van Stichting Katholieke Kinderbescherming, die ook het ouderlijk gezag over hem had.
Schrijfster Yvonne Keuls zorgde ervoor dat de dader, André Beemster, bekende. Helaas kwam hij 'met de schrik' vrij: doofpot?
 
 
Robert werd depressief en baalde ervan dat het leven waar hij zo naar  had verlangd – een leven zonder misbruik – hem zo tegenviel. Geen werk, te veel drank, blowen, diefstal en automutilatie maakten het er allemaal niet rooskleuriger op. Het roer moest om.

Robert vond dat hij al jaren te vaak Weggejorist was en besloot de media op te zoeken om zijn verhaal te doen. Hij richtte een stichting op om seksueel misbruik onder jongens/mannen uit de taboesfeer te halen, zette zich in om kinderpornonetwerken op te rollen. Tevergeefs: aangiften werden geseponeerd.

In dit boek zet Robert alle zaken en feiten op een rij in de hoop eindelijk met respect gehoord te worden.

Het boek Weggejorist is hier te bestellen voor 25.95 Euro.
ISBN: 9789491897658 (Soft cover)
Auteur: Robert van de Luitgaarden

Later deze maand meer over Robert en zijn verhaal.