dinsdag 15 april 2014

Nightmares at Elm Guest House - Bill Maloney interviews Chris Fay


Demmink als onderdeel van een elitair pedofiel netwerk is geen fenomeen exclusief voor ons Oranje Land. De buren aan de andere zijde van het Kanaal kunnen er momenteel óók wat van!! Operation Fairbank > Operation Fernbridge & The Elm Guest House.

Hieronder de omschrijving op Youtube:
Anti child abuse activist and filmmaker Bill Maloney interviews Chris Fay, former national adult advisor to NAYPIC (National Association of Young People In Care) about the notorious ELM GUEST HOUSE and the many questions that remain uninvestigated.

Special thanks to Chris Fay for his tireless and selfless support of child abuse victims and survivors. Visit: http://www.pienmashfilms.com

The Elm Guest House child abuse scandal arose from claims of sexual abuse and the grooming of children by British politicians, at parties for men at the former Elm Guest House near Barnes Common in South West London during the late 1970s and 1980s.

An investigation, Operation Fairbank, which was led by the Metropolitan Police Service, started in late 2012. The investigation was a "scoping exercise" aimed at a "preliminary assessment of the evidence rather than a formal inquiry". Existence of the operation was confirmed on 12 December 2012, after operating in secret for several weeks. A full criminal investigation, Operation Fernbridge, was launched in February 2013 as a result of allegations arising from Operation Fairbank.

donderdag 10 april 2014

(Alternatieve) media, (gecontroleerde) oppositie en het gevecht voor jouw brein in de zaak-Demmink


Ieder mens heeft een eigen en specifiek beeld op de zaken in de wereld. Als het al bestaat is het uitermate zeldzaam dat twee mensen hetzelfde denken. Zeker gezien ik doel ik alles wat er speelt in de wereld en tot in detail overeenkomend. Schier onmogelijk, geen mens is gelijk. Dat neemt niet weg dat er een constant en continu "gevecht" gaande is om jouw perceptie en de keuzes die je maakt te beïnvloeden. Direct of indirect.

Een politicus, de MSM (Main Stream Media), alternatieve media, Postbus 51, de kerk en zelfs een onbeduidende blogger als mezelf, iedereen heeft een eigen motivatie om bepaalde informatie in jouw richting te "vuren". Als je denkt of dacht dat je ergens objectieve informatie vandaan kon halen, of dat er mensen bestaan de DE objectieve waarheid verkondigen, dan kom je bedrogen uit: objectiviteit is een fabel.

De traditionele media
De MSM is sinds jaar en dag de partij die de boodschap aan het publiek slijt. Lange tijd was het waar omdat het in de krant stond of omdat men dit toch echt op het journaal had gezien. Gedrukte media, radio en televisie zijn lange tijd de belangrijkste manier ven informatieverspreiding geweest. Hoe groter het medium, hoe meer bereik, des te waardevoller het was voor de boodschapper. Een essentiële tool wanneer je grote groepen mensen in een bepaalde richting wilt sturen. Iemand die dit goed begreep was Edward Bernays. Dit was de man die niet alleen wist hoe je een oorlog moest verkopen aan het volk, maar dit principe van perceptiemanagement ook wist toe te passen op zaken in vredestijd. Hij was de man die de term propaganda omtoverde tot Public Relations. PR om de massa te bewegen voor geld en politiek gewin. Voor wie meer over Bernays wil weten raad ik de documentaire "The century of the self" van Adam Curtis aan. Vooral deel 1 is in dit kader van belang. Ik zou snel kijken, want de online versies van deze vierdelige BBC-documentaire worden aan de lopende band offline gehaald.

Alternatieve media
Sinds het internet is de snelheid waarmee informatie kan worden verspreid zo gigantisch toegenomen, dat een ramp aan de andere kant van de wereld binnen een fractie van een seconde, via Twitter, op mijn beeldscherm staat. Wonderbaarlijk! Naast de veranderde snelheid is ook de exclusiviteit voor de corporate media verdwenen. Zoals gezegd kan zelfs een onbeduidende blogger als mezelf de boodschap naar een potentieel groot publiek brengen. Daarnaast is er een pluriforme gemeenschap van alternatieve media ontstaan. Clubjes bloggers of individuen die hun krachten hebben gebundeld, gesubsidieerde websites voor "het andere nieuws" kregen voet aan de grond en websites die automatisch nieuws genereren(jatten van anderen) hebben hun eigen publiek. Zelfs de corporate media pikt hier een graantje mee met initiatieven als Nujij.nl of kopen een blog (Zoals de Telegraaf Geenstijl.nl) wanneer het succesvol is gebleken en een groot eigen publiek heeft gecreëerd.


Oppositie
Een deel van de alternatieve media is ontstaan uit onvrede over het gebrekkig informeren van de MSM. Een ander deel omdat het bijvoorbeeld opereert binnen een niche die geldelijk niet uit te buiten valt. Want zeg zelf, hoeveel mensen willen betalen voor een krant waar het laatste nieuws over wandelende takken uw netvlies bereikt? Maar het is een niche, een subcultuur, hoe klein deze ook mag wezen. Het is een alternatief geluid of een dissidente stem. Wanneer het op algemeen nieuws aankomt, zogezegd de oppositie tegen de gevestigde orde. Ondanks dat het veelal losse initiatieven zijn, zijn er ook initiatieven (geweest) om de krachten te bundelen. Een proces wat zich tot op de dag van vandaag blijft door ontwikkelen en al sappige vruchten heeft afgeworpen. The Corbett Report of Boiling Frogs Post zijn voorbeelden van (Engelstalige) initiatieven die mij persoonlijk erg aanspreken. Informatief, actueel en diepgaand.

Die oppositie bedreigt de positie van de zogenaamde "Powers that be". Of we het nu hebben over politici, media of grote bedrijven, hun propaganda/PR via de geijkte kanalen blijkt niet meer voldoende om de macht te behouden. Een persverklaring overgenomen in de krant, kan op internet door de alternatieve media binnen minuten worden weerlegd, ondersteund door het geweldige fenomeen van bronvermelding of "deeplinks". De ontmaskering van leugens is een bedreiging voor diegene die ze brengt. Hoe meer macht/geld de leugenaar heeft, hoe meer tegenwerking aan dit ontmaskeringsfenomeen geboden kan worden.

Gecontroleerde oppositie
In mijn korte zoektocht op internet voor dit onderwerp kwam ik direct een aantal mooie citaten tegen, die ik graag met u deel. Per citaat nodig ik u uit de gehele gelinkte bron te lezen, wellicht dat u er iets mee kunt...
Vrijskreker.nl
"Lenin schijnt gezegd te hebben: ”De beste manier om de oppositie te controleren is door er zelf leiding aan te geven”"

Indigorevelution.nl
"De alternatieve media bestaat namelijk voor het overgrote deel uit gecontroleerde oppositie, gevolgd door honderden zo niet duizenden sites vol met napapegaaierij, die in feite niets anders doen dan wat ze de mainstream media altijd verwijten."

Anarchiel.com
"Is de beste controled opposition niet zij die spreken van controled opposition?"

Drie Nederlandse alternatieve bronnen over het fenomeen "gecontroleerde oppositie". Van geen van de drie citaten (of gehele artikelen) zou ik willen beweren dat het waarheid is. Evenmin zou ik willen beweren dat het niet de waarheid is. Daarover mag u zelf oordelen...

Dat er bewust gecreëerde gecontroleerde oppositie bestaat zal ik niet ontkennen. Al eerder vertaalde ik een artikel over "information dominance" in relatie tot (de dood van) Michael Hastings. Ook zou ik willen wijzen op een paper van Cass Sunstein met de titel "Conspiracy Theories", waarin infiltratie en manipulatie van de online complot-gemeenschap wordt voorgesteld.

Hieronder in het Engels een samenvatting van deze paper. De dikgedrukte en onderstreepte delen zijn door mij zo bewerkt, om op deze gedeeltes extra aandacht te richten:
"Many millions of people hold conspiracy theories; they believe that powerful people have worked together in order to withhold the truth about some important practice or some terrible event. A recent example is the belief, widespread in some parts of the world, that the attacks of 9/11 were carried out not by Al Qaeda, but by Israel or the United States. Those who subscribe to conspiracy theories may create serious risks, including risks of violence, and the existence of such theories raises significant challenges for policy and law. The first challenge is to understand the mechanisms by which conspiracy theories prosper; the second challenge is to understand how such theories might be undermined. Such theories typically spread as a result of identifiable cognitive blunders, operating in conjunction with informational and reputational influences. A distinctive feature of conspiracy theories is their self-sealing quality. Conspiracy theorists are not likely to be persuaded by an attempt to dispel their theories; they may even characterize that very attempt as further proof of the conspiracy. Because those who hold conspiracy theories typically suffer from a crippled epistemology, in accordance with which it is rational to hold such theories, the best response consists in cognitive infiltration of extremist groups. Various policy dilemmas, such as the question whether it is better for government to rebut conspiracy theories or to ignore them, are explored in this light."

Het "mooie" van gecontroleerde oppositie is dat er werkelijk geen pijl op te trekken is, mits goed uitgevoerd. Wie is oprecht en wie niet? Geen idee... Het probleem wat dit oplevert is dat er veel onderling wantrouwen ontstaat. Terecht of onterecht zie je nu dat ieder afwijkend geluid weggezet kan worden als zijnde gecontroleerde oppositie, en daarmee voor een deel van het publiek de geloofwaardigheid van de beschuldigde bron enorm aantast. Dus of de overheden nu wel of niet gebruikmaken van dit fenomeen, het feit dat het fenomeen bekend is heeft daarmee al doel bereikt: het ondermijnen van de kracht van alternatieve media! (lees: ontkrachten oppositie!)


Demmink - Neerlands bom in complotland!
Recentelijk lijkt er in de Nederlandse alternatieve media, specifiek diegenen die zicht richten op de zaak van Joris Demmink, een ware bom ontploft. Zelf volgde ik de zaak Demmink altijd een beetje vanaf de zijlijn, en bemoeide me niet zo vaak met de bedoelde alternatieve bronnen. Nu er een civielrechtelijke procedure tegen Demmink gaande is, en het niet slechts de MSM is die hierover bericht, struin(de) ik geregeld een aantal websites af, op zoek naar de nieuwste weetjes over de vermeende pedofiel die jarenlang aan het hoofd van justitie in Nederland stond. Doordat ik vanuit een breed scala aan bronnen mijn informatie haal, probeer(de) ik zo veel mogelijk invalshoeken te bellichten.

Waar het in het verleden allemaal duidelijk was qua bronnen en de waarde die ik daaraan hechtte, is daar plots verandering ingekomen doordat het fenomeen "gecontroleerde oppositie" ook hier zijn slopende werking heeft gehad. Vroeger had je de MSM die er nauwelijks over berichtte. Als alternatief had je Micha Kat (van klokkenluideronline.is) die van alles riep, wat ik dan weer met een zak zout naast me consumeerde. In zijn kielzog zaten verschillende websites (de zogenaamde complotters) die als het ware een anti-Demmink geluid ten gehore brachten. Als alternatief tegengeluid had je dan weer een aantal anti-anti-Demmink websites (de zogenaamde debunkers) die ik met minstens even zo veel zout verorberde. Laat ik helder stellen dat ik bij IEDERE bron mijn vraagtekens heb of zet, maar bij de ene bron wat meer dan bij de andere.

Maar na een paar dagen Demmink-verhoren lijkt het ineens of ik me middenin een wespennest bevind, waarbij zo goed als geen enkele partij zich weet te onthouden van persoonlijke aanvallen op andere Demmink-geïnteresseerden. Het toppunt hiervan is toch wel de breuk te noemen tussen de eerder genoemde Micha Kat en zijn vroegere kameraad Martin Vrijland. De laatste zag blijkbaar genoeg reden om ineens de vriendschap te verbreken en Kat in het kamp van de gecontroleerde oppositie te plaatsen. In deze duikvlucht liet Vrijland het niet na ook het overige gros aan alternatieve Demmink-bronnen in dezelfde categorie te plaatsen. Vrijland werd op zijn beurt weer door het "tegenkamp" weggezet als dolgedraaide psychopaat. Het moddergooien ging heen en weer en men verviel met grote regelmaat in regelrechte speculatie en persoonlijke aanvallen. De debunkers gniffelde zeker en vast in hun knuistjes en ontkurkte de champagneflessen.

Het grootste dieptepunt was wellicht dat de webmaster van Boublog.nl door blogger Donquijotte als gecontroleerde oppositie werd besmeurd. Dit digitale gevecht ging zelfs zo ver dat de Bou heeft besloten in ieder geval tijdelijk haar jas aan de wilgen te hangen, mogelijk permanent. In mijn optiek eeuwig zonde omdat ze altijd uitgebreid berichtte over onderwerpen die me boeien en hierbij een stortvloed aan bronnen deelde. De tijd zal leren wat de uitkomst van dit debacle is...

Een ander dieptepunt is de olie welke de reageerders op het reeds ontstane vuur mieterde, wat zo'n beetje geldt voor de reageerders op alle genoemde websites. Natuurlijk zullen ze het allemaal vast naar eer en geweten doen, en zit hier geheel geen gecontroleerde oppositie tussen, maar het heeft mijn inziens het geheel alleen verder doen escaleren. En niets menselijks is mij vreemd, dus ook ik heb hieraan mijn steentje bijgedragen totdat ik door Bou terug werd gefloten. Dit hele spektakel heeft tot niets anders geleid dan tweespalt, een verdeling die absoluut niets bijdraagt aan het zoeken van de waarheid in de zaak-Demmink.

Vanuit mijn optiek is er met geen mogelijkheid te zeggen wie nu wel of geen gecontroleerde oppositie is. Van geen enkele partij. Wat hier wel uit blijkt is dat niemand dezelfde perceptie op de zaak heeft, wat al op voorhand duidelijk had kunnen of moeten zijn. De wig van gecontroleerde oppositie kan gerust vanuit een vooropgezet plan in werking zijn gesteld, maar ook daar is geen zicht op. Het kan evenzo goed een mechaniek zijn die binnen zo veel gemeenschappen zorgt voor breuken, verschil in perceptie en het halen van eigen gelijk. Wie zal het zeggen?


Het Trivium als oplossing
Wanneer je niet wilt dat anderen voor jou de route in je leven bepalen is het van belang de teugels zelf in handen te nemen en te houden. Al eerder wees ik uitgebreid op The Trivium met het artikel "Trivium methode - kritisch denken voor het dagelijks leven". Een methode van denken waarvan ik het belangrijk vind dit in je systeem te ankeren. Grammar, Logic & Rhetoric, waarbij het doorzien van drogredenen een belangrijk onderdeel in de Logic-fase is. Persoonlijke aanvallen of moddergooien is zo'n drogreden, en draagt werkelijk niets bij aan een inhoudelijk constructief debat of dialoog. Het zou dan ook verstandig zijn dit geheel achterwege te laten. Maar zoals gezegd is niets menselijks mij vreemd en ik dien dan ook hand in eigen boezem te steken.

Tevens raad ik eenieder aan geen enkele bron op voorhand af te schrijven noch blind te vertrouwen. Want zeg nu zelf, het gros van de alternatieve media draait op artikelen van de MSM. Is het niet om ze af te branden en eigen bestaan te legitimeren, dan is het wel om selectief artikelen integraal te plaatsen op eigen blog of website, dan wel ernaar te refereren. Stel gewoon bij iedere bron vragen, en zoek naar bronnen die het zowel bevestigen als weerleggen. Oordeel pas na een breed onderzoek en communiceer het dan pas naar buiten toe. Dat is lastig voor de media, websites en bloggers, want die vallen of staan bij de output die ze (op frequente basis) genereren. Maar soms is spreken toch echt zilver, en zwijgen toch echt goud!

woensdag 9 april 2014

Peter R. de Vries komt met serie artikelen over Joris Demmink


07-04-2014 Door

Originele bron met toestemming overgenomen:
http://www.hoemannendenken.nl/
 
Sprak Peter R. de Vries vanochtend nog de chauffeur van Joris Demmink, morgen komt de gewezen misdaadverslaggever met nieuwe onthullingen. En overmorgen weer. En dan weer. Want het gaat hier om een heuse serie interviews.

Zo’n beetje iedereen die ook maar iets met Demmink van doen had, is de afgelopen maanden door Peter aan de tand gevoeld.

Hieronder de screendump van één van de op stapel staande artikelen. Stond per abuis een minuut of tien online op peterrdevries.nl, maar onze Ollie was zo ad rem een screendump te nemen:

 

woensdag 2 april 2014

False-flag plan Turkije? Yeah, right...

 
Er zijn genoeg mensen die tot afgelopen week nog nooit gehoord hadden van een "False-Flag"-operatie. Simpel gezegd is het een aanslag die de uitvoerende partij laat lijken alsof het door een andere partij werd uitgevoerd, wat dan weer in het voordeel werkt van de uitvoerende partij, die buiten beeld blijft. Een veel gebruikte strategie, waar menig oorlog door is gestart. Een bewust gecreëerd "misverstand" om een reactie uit te lokken. Voor je het weet is er weer een oorlog gestart...

 
Afgelopen week werd er een "gevoelig" gesprek van Turkije gelekt, waarbij de Turken een aanslag zou ensceneren, zogenaamd uitgevoerd door Al-Qaida, om op die manier een oorlog met Syrië te legitimeren. Gelukkig zijn er toch mensen die inmiddels dit soort duivelse plannen doorzien, en zo ook het Turkse schandaal. Blijkbaar komt het via Fethullah Gülen uit de koker van de CIA. De lek was niet bedoeld om een escalatie in de regio te voorkomen, maar om de huidige leider Erdogan een spreekwoordelijke loer te draaien, voorafgaand aan de verkiezingen. Dat heeft echter niet geholpen, de man zit nog stevig in het zadel.

Het is dan ook geweldig dat er alternatieve media bestaat. En twee van mijn favoriete actoren op dat gebied vatten het geheel prima samen in de nieuwste "Eye opener report". U dacht dat u het snapte? Kijk en huiver... Hoe de wereld bij de neus wordt genomen... Althans, bijna...

Turkey's False Flag Plan: What you're not being told  Nu volgt de tekst zoals deze in het Engels bij de video hoort.
by James Corbett
BoilingFrogsPost.com
April 1, 2014

Late last week, a conversation between high-ranking Turkish officials was leaked online purporting to expose a plan that had been devised to use a staged attack on a Turkish target in Aleppo as a pretext to start a war with Syria.

The leak of the conversation was considered sensitive enough that the government of Turkish Prime Minister Erdogan took the extraordinary measure of blocking YouTube in the country to prevent the population from learning about the story ahead of key local elections.

That a false flag event was being planned as a pretext for war with Syria should come as no surprise to viewers of the alternative media, who know that this was precisely what happened last year when rebel forces used chemical weapons in Ghouta in an attack that was falsely blamed on Syrian government forces, a fact that was confirmed by a recent MIT study into the incident.

And the fact that Turkey in particular would be actively coordinating a staged provocation within the borders of Syria should come as no surprise to followers of BoilingFrogsPost.com, which broke the story in November of 2011 of Syrian military defector Riad al-Assad training Syrian militants at the American Incirlik Base in Adana, Turkey.

And it should come as no surprise to anyone that the corporate media in the US have attempted to obscure the actual content of the conversations in their limited reporting on the subject. Where the head of Turkish intelligence says he will order his men to launch rockets at Turkish targets from within Syria, the BBC portrays this as undefined “military operations.” When the Turkish Ambassador stresses that any attack on the tomb of Suleyman Shah would have to be perpetrated by Turkish agents and made to look like an Al-Qaeda attack, Reuters calls this a plan to “secure” the tomb. When the Turkish Foreign Minister points out that Prime Minister Erdogan sees any such attack as an “opportunity” for Turkey to strike, The Wall Street Journal portrays this as “taking the threat of radical groups in Syria seriously.” The disconnect between what the officials are actually talking about and the way it is being described is striking.

Still, there remain many questions about the recording and where it came from, why it was released now, and what it means for the future of the NATO agenda in Egypt and for the Turkish government. Earlier this week BoilingFrogsPost.com editor and founder Sibel Edmonds joined me on The Corbett Report to discuss the recording and what it means for Turkey.

Although the leaked recording makes a brief mention of Kerry and the US government, this latest development, like so many other developments in Turkish politics, seems to studiously avoid (or to have been studiously edited) to remove more substantial revelations of US State Department cooperation with the Turkish forces, such as the role of Incirlik as a staging ground for these Syrian terrorist insurgents. Instead, the recording has to be seen in terms of the struggle between the CIA-backed Gulenists and Prime Minister Erdogan, a former favored ally of the Western powers who has fallen out of favor in recent years. Although intended to derail Erdogan’s party in the recent crucial elections, it ended up having no noticeable impact, with the AKP claiming a landslide victory in the contest. In fact, this conversation leak is just one of a number of similar operations in recent months, including the leak of a conversation implicating Erdogan in the release of a sex tape in a political scandal and a video of the Prime Minister telling his son to hide money from investigators. These leaks led to the Turkish government’s attempts to ban Twitter use in the country in the name of fighting an ‘international conspiracy’ against the government, a ban that .

As Edmonds explains, however, just because the most recent tape was not leaked for the purpose of derailing any false flag operation, it does have that unintended consequence.
As to what will happen in the future, pieces continue to be moved around on the Turkish chessboard. Earlier this week, Erdogan’s lawyers pressed charges on former intelligence official Ali Fuat Yilmazer, reputedly an operative for the insurgent Gulen gang. To keep up to date with these developments, and what they mean for the future of the region, please stay tuned to BoilingFrogsPost.com.
Ik kan overigens aanraden het hele gesprek van James Corbett met Sibel Edmonds te luisteren. Dit is hier te downloaden. Voor nog meer achtergronden zal ik de links die erbij horen hieronder plaatsen, met de introducerende tekst erbij. Voor meer achtergronden bij dit verhaal raad ik aan de links te volgen en mogelijk eens dieper in "Gladio B" te duiken. Uitermate interessante materie!

Sibel Edmonds of BoilingFrogsPost.com joins us to uncover the truth about the recently released conversation between top ranking Turkish officials discussing plans for a staged provocation pretext to start a war with Syria. We talk about who likely leaked the recording and why they did it, as well as how it impacts the war between Erdogan and the CIA-Gulenists that we discussed in our last conversation.

SHOW NOTES:
Interview 809 – Sibel Edmonds Explains Erdogan’s Fall From Grace

Leaks Reveal Turkey using ALQaeda for False flag in Syria (video and partial transcript)

Turkish PM claims landslide election win

BFP Exclusive: Syria- Secret US-NATO Training & Support Camp to Oust Current Syrian President (2011 report)

Charges Launched Against Gülen Gang Intel Chief

Maar deze twee journalisten zijn niet alleen in hun standpunt. Ook Kevin Barret deed een boekje open bij PressTV. Dit artikel zal ik hieronder integraal in het Engels overnemen:
False-flag leaks, CIA plot to hit Erdogan: Analyst
By leaking Turkish leaders' false flag plots, the CIA is destabilizing Turkey and undermining Prime Minister Tayyip Erdogan, despite all his craven attitude to the West, an analyst writes for Press TV.

In an article for Press TV website, Kevin Barrett, a professor of Islamic and Middle Eastern Studies, referred to an audio recording leaked on YouTube on March 27, which, according to USA Today, appears to reveal top Turkey officials plotting to fake an attack against their own country as an excuse to wage war on Syria.
The audio is claimed to be a recording of Turkey's foreign minister, its intelligence chief and an undersecretary of foreign affairs discussing plans to stage attacks on Turkey from Syrian soil to justify waging a counterattack on Syria.
“The false flag scandal is the latest crisis to rock Erdogan's government, which has been locked in a power struggle with CIA-backed cleric Fethullah Gulen. Turkish sources say Gulen's organization, which dominates the Turkish National Police, probably recorded and leaked the false-flag tape with CIA assistance.”
He added that the CIA and its Zionist partners are worried that Turkey may become “a powerful, prosperous, independent Islamic democracy” and no longer be a reliable US-NATO client state and stop kowtowing to Israel.
“If the West can keep Turkey weak, it can continue to dominate that strategically crucial country. So it is employing a divide-and-conquer strategy by splitting Turkey's democratic Islamic movement between CIA stooge Gulen and the slightly more independent Erdogan,” the commentator pointed out.
Barrett also pointed to the spread of the false flag meme and explained, “The CIA and its Israeli friends are the world's worst false flag culprits. If the people of the world ever wake up and understand that national leaders routinely attack their own countries as a pretext for going to war, the top echelon of leaders in the US and Israel will spend the rest of their lives in prison for their crimes against humanity on September 11th, 2001.”
He emphasized that by destabilizing Turkey through leaking its leaders' false flag plots, the CIA is “playing with fire.”
Barrett further dismissed as a “lie” a report by the New York Times that characterized the leaked tape recording as suggesting "that Turkey was looking to provoke an attack to justify a Turkish military operation."
“The Turkish leaders were not looking to provoke an attack; they were looking to carry out the attack themselves.”

dinsdag 1 april 2014

Henk Krol over Joris Demmink bij Pauw & Witteman (01 april 2014)Henk Krol over Joris Demmink bij Pauw & Witteman op 01 april 2014.

Niet-vertrouwelijke brief over dhr. Demmink van de heren Molenkamp en Huet aan Pieter Omtzigt (CDA)

Pieter Omtzigt (CDA) op Twitter - 31 maart 2014:
Niet-vertrouwelijke brief over dhr. Demmink van de heren Molenkamp en Huet:


Twee oud-gevangenisdirecteuren, getuigen in de zaak Demmink, roepen via Pieter Omtzigt de politiek op tot een parlementaire enquête. De beste manier om de onderste steen boven te krijgen, als je het mij vraagt.