zaterdag 2 mei 2015

Interview met Wim Dankbaar - auteur van "Het Vaatstra Complot"


Op mei 1999 werd het dode lichaam van Marianne Vaatstra gevonden. Zowel vaginaal als anaal verkracht en 3 maal de keel door gesneden. Jaren lang deden de ouders van het meisje hun beklag in de media. Een "niet-Westerse" moord werd er gezegd, maar de lokale asielzoekers bleven buiten schot. Toen kwam er een zoektocht middels DNA, en er volgde een 100% match met een bijbehorende schuldbekentenis van Jasper Steringa. Case closed zou je zeggen.

Nu weten lezers van De Grijze Duif dat ik die zaak alles behalve gesloten vind. Ik schreef er herhaaldelijk over en mijn best gelezen artikel, met vlag en wimpel, is nog steeds "Dankbaar voor het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra, deel 1". Gisteren kondigde ik een nieuw boek aan van auteur Wim Dankbaar, die echt enorm uitgebreid onderzoek deed naar deze lugubere moordzaak. Tijd om hem wat meer vragen te stellen:

Kun je het boek voor de lezers, die nog onbekend zijn met het onderwerp, in een paar zinnen samenvatten??

Het boek zet uiteen dat Justitie de ware toedracht vanaf dag 1 kende. Die kennis is niet gebruikt om de zaak op te lossen maar om de werkelijke daders heimelijk buiten beeld te brengen. Er is vervolgens 16 jaar gelogen en bedrogen door Justitie. De kroon op het bedrog is een valse veroordeling van Jasper Steringa geworden. De reden dat dit gebeurd is, is dat topman Demmink gechanteerd kon worden door mensen gelieerd aan de moordenaars.

Vorig jaar heb je ook een boek over dit onderwerp uitgegeven, samen met co-auteur Hans Mauritz, waarom dan nu dit nieuwe boek?

Omdat Mauritz een onbetrouwbare zakenpartner bleek te zijn, die de gemaakte afspraken niet nakwam, mijn investeringen niet terugbetaalde en mij op tal van andere fronten belazerd heeft. Bovendien zijn er onder zijn auspiciën een aantal beweringen in het boek terechtgekomen die achteraf onwaar bleken te zijn. Die corrigeer ik in dit nieuwe boek. Het boek is bovendien met een groot aantal nieuwe ontwikkelingen up to date gebracht.

Het is ook een alarmbel over de onvoorstelbare corruptie die mogelijk is in onze huidige rechtsstaat. Het verhaalt een criminele inslag in de top van Justitie, die een zwaar beroep doet op het bevattingsvermogen van de gemiddelde burger. Het boek is in die zin veel meer dan het verhaal over een individuele moordzaak. Daarnaast is het een opsomming van bewijzen voor de ware toedracht, bewijzen die Justitie al die jaren voor het publiek verborgen heeft gehouden. Het laat tevens zien hoe Justitie via corrupte aanklachten en eenzijdige mediaberichten boodschappers van een onwelvallige waarheid tracht uit te schakelen.  

Wat me direct opviel aan de kaft van dit nieuwe boek, is dat er nu een duidelijke aanklacht richting Joris Demmink wordt gedaan, de oud SG-Generaal van Veiligheid en Justitie. Kun je toelichten waarom er nu gekozen is meer focus te leggen op de vermeende kindervriend? En ben je niet bang voor rechtszaken?

Omdat hij in feite de oorzaak is van het bedrog.  Hij staat aan de basis van de doofpot. Een tweede reden dat ik voor deze insteek heb gekozen is omdat het op het eerste gezicht gevaarlijk lijkt om een topman van Justitie te betichten van een ambtsmisdrijf, zo ongehoord als het wegsluizen van de daders van een zo gruwelijke moord. Om die beschuldiging te uiten, moet je het wel overtuigend  kunnen bewijzen. Ik meen dat ik dat doe in het boek. Juist omdat de beschuldiging zo ongewoon is heb ik hem de speerpunt gemaakt op de cover van het boek. Ook om de nieuwsgierigheid te triggeren.

Als je een man aan het hoofd van Justitie zet die zelf misdrijven (kindermisbruik) pleegt, is dat vragen om problemen. Door zijn chantabele positie heeft hij al meermaals onrecht geregisseerd. Een voorbeeld is de valse veroordeling tot levenslang van de Koerdische leider Baybasin. Deze veroordeling is door Demmink geregisseerd op verzoek van de Turken die hem chanteerden met bewijzen van zijn kindermisbruik aldaar.

Ook de moord op Marianne Vaatstra heeft hij in de doofpot gestopt omdat hij gechanteerd werd met informatie die hem de kop zou kosten als die aan het licht kwam. Hij was ook de enige om het te kunnen doen. De uitzetting van de werkelijke moordenaar, de koerd Ali Hassan, is een geheime operatie geweest waarbij onderdelen van meerdere landelijke diensten betrokken zijn geweest. De politie en het OM in Friesland, het COA en de vreemdelingendienst. Het is domweg onmogelijk dat dit zonder medeweten en aansturing van de baas van dit geheel heeft kunnen gebeuren. Die baas was Joris Demmink als Directeur Generaal Vreemdelingenzaken. Hij was ook de enige die zwijgplicht kon opleggen onder het mom van staatsbelang zonder de werkelijke reden te hoeven uitleggen.

Een rechtszaak van Demmink tegen het boek is natuurlijk het beste wat het boek kan overkomen. Dat zou het boek meteen vol in de schijnwerpers van de publiciteit zetten. Bovendien is het een schier onmogelijke klus om te bewijzen dat de informatie in het boek niet juist is. Vergeet niet dat ik zijn beide advocaten reeds heb ingelicht over de komst van het boek. Nee, ik denk dat Demmink gewoon stil blijft zitten als hij geschoren wordt in de hoop dat het boek geen succes zal zijn.

En Jan Vlug dan, die barmhartige advocaat? Kun je in het kort vertellen wat zijn rol in het geheel is?

Simpel, Jan Vlug is door het OM ingehuurd om Jasper Steringa zo snel mogelijk veroordeeld te krijgen teneinde de doofpot voor eens en voor altijd te sluiten. Een giller is bijvoorbeeld dat Vlug het boek probeerde de verbieden dat van kaft tot kaft de onschuld van zijn cliënt bepleit. Zoiets is nog nooit vertoond. Zelden is er ook een advocaat geweest die zich van meet af aan zo sterk heeft gemaakt om de wereld te overtuigen van de schuld van zijn cliënt, terwijl het omgekeerde juist het doel is van een advocaat.  

Op mijn blog wordt wel duidelijk dat ik niet tevreden ben over de Nederlandse media. Hoe is de media eigenlijk met het Vaatstra Complot omgegaan?

De reguliere media hebben slechts de boodschap naar voren gebracht zoals Justitie het wilde hebben. Voor een deel is dit “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”, voor een ander deel is dit zelfcensuur. Er is kracht en durf voor nodig om de autoriteiten tegen te spreken. In de oorlog werd je gewoon opgepakt en afgevoerd, maar ook in onze moderne democratie worden boodschappers van een oncomfortabele waarheid op een meer geraffineerde wijze bij de knieën afgezaagd. De media doen ongenuanceerd en zonder wederhoor klakkeloos hun best om zulke boodschappers in diskrediet te brengen, en ons rechtssysteem gelast in
sommige gevallen zelfs psychologische onderzoeken om te suggereren dat er een steekje bij hen los zou zijn en de feiten die zij naar voren brengen onder tafel te spelen.

Het vergaat klokkenluiders in de regel niet best. We hoeven maar aan Fred Spijkers, Ad Bos en Willem Oltmans te denken. Het zijn met een denigrerend woord al gauw fantasten of paranoïde “complotdenkers”. Het woord complot is tot een besmet vies woord gemaakt. Niet bepaald een aanmoediging om het voorbeeld van criticasters van de overheid te volgen. Angst om zich te associëren met hun gedachtengoed is de norm.

Daarnaast speelt “psychologische ontkenning” een rol. Het menselijk brein heeft een natuurlijk neiging
om onaangename feiten te verdringen, vooral als die een veilig beeld van de wereld verstoren. Bovendien schept erkenning van zulke feiten als de waarheid ook een impliciete verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. En dus het zwaard op te nemen tegen een machtige tegenstander. De staat beschikt over onuitputtelijke middelen om die strijd aan te gaan. Dit speelt met name bij de pers, die zichzelf nog steeds propageert als waakhond van de vrijheid en democratie. Ontkenning en verdringing zijn dan wel zo prettig om die verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.

Niet goed geld terug? Dat kan een duur grapje worden. Gaat dat goed komen?

Dat gaat goed komen. Verreweg de meeste mensen die mijn boek willen lezen, hebben reeds de bereidwilligheid om te veronderstellen dat er iets mis kan zijn in de Vaatstra zaak. Mensen die niet openstaan voor een andere versie dan die hen gevoerd is, zullen het boek niet kopen. Maar zelfs die mensen meen ik te kunnen overtuigen. Een weldenkend mens kan de informatie in het boek niet wegwuiven. Dus nee, ik verwacht geen geld terug te hoeven geven op basis van ongeloof of ontevredenheid.

Hoe kunnen mensen dit explosieve boek, met niet goed geld terug GARANTIE, te pakken krijgen?

Vanaf eind mei is het bij de (internet)boekhandels verkrijgbaar, zoals Bol.com, Bruna en Ako.

Rechtstreeks bij mij bestellen kan nu al door door 22,90 euro over te maken op rekening NL06INGB0688160883 ten name van W. J. Dankbaar, Overveen.

Via Paypal kan ook door eenzelfde bedrag over te maken aan info@jfkmurdersolved.com onder vermelding van Het Vaatstra Complot.

Vergeet niet uw adres te vermelden, anders weet ik niet waarheen ik het moet sturen.

Bedankt voor je tijd Wim, is er nog iets wat je de mensen mee wilt geven?

Uiteraard: Koop het boek!  :) 

1 opmerking:

  1. Het ziet er toch echt naar uit dat de duimzuigerij van Wim binnenkort ten einde komt.

    BeantwoordenVerwijderen