donderdag 10 april 2014

(Alternatieve) media, (gecontroleerde) oppositie en het gevecht voor jouw brein in de zaak-Demmink


Ieder mens heeft een eigen en specifiek beeld op de zaken in de wereld. Als het al bestaat is het uitermate zeldzaam dat twee mensen hetzelfde denken. Zeker gezien ik doel ik alles wat er speelt in de wereld en tot in detail overeenkomend. Schier onmogelijk, geen mens is gelijk. Dat neemt niet weg dat er een constant en continu "gevecht" gaande is om jouw perceptie en de keuzes die je maakt te beïnvloeden. Direct of indirect.

Een politicus, de MSM (Main Stream Media), alternatieve media, Postbus 51, de kerk en zelfs een onbeduidende blogger als mezelf, iedereen heeft een eigen motivatie om bepaalde informatie in jouw richting te "vuren". Als je denkt of dacht dat je ergens objectieve informatie vandaan kon halen, of dat er mensen bestaan de DE objectieve waarheid verkondigen, dan kom je bedrogen uit: objectiviteit is een fabel.

De traditionele media
De MSM is sinds jaar en dag de partij die de boodschap aan het publiek slijt. Lange tijd was het waar omdat het in de krant stond of omdat men dit toch echt op het journaal had gezien. Gedrukte media, radio en televisie zijn lange tijd de belangrijkste manier ven informatieverspreiding geweest. Hoe groter het medium, hoe meer bereik, des te waardevoller het was voor de boodschapper. Een essentiële tool wanneer je grote groepen mensen in een bepaalde richting wilt sturen. Iemand die dit goed begreep was Edward Bernays. Dit was de man die niet alleen wist hoe je een oorlog moest verkopen aan het volk, maar dit principe van perceptiemanagement ook wist toe te passen op zaken in vredestijd. Hij was de man die de term propaganda omtoverde tot Public Relations. PR om de massa te bewegen voor geld en politiek gewin. Voor wie meer over Bernays wil weten raad ik de documentaire "The century of the self" van Adam Curtis aan. Vooral deel 1 is in dit kader van belang. Ik zou snel kijken, want de online versies van deze vierdelige BBC-documentaire worden aan de lopende band offline gehaald.

Alternatieve media
Sinds het internet is de snelheid waarmee informatie kan worden verspreid zo gigantisch toegenomen, dat een ramp aan de andere kant van de wereld binnen een fractie van een seconde, via Twitter, op mijn beeldscherm staat. Wonderbaarlijk! Naast de veranderde snelheid is ook de exclusiviteit voor de corporate media verdwenen. Zoals gezegd kan zelfs een onbeduidende blogger als mezelf de boodschap naar een potentieel groot publiek brengen. Daarnaast is er een pluriforme gemeenschap van alternatieve media ontstaan. Clubjes bloggers of individuen die hun krachten hebben gebundeld, gesubsidieerde websites voor "het andere nieuws" kregen voet aan de grond en websites die automatisch nieuws genereren(jatten van anderen) hebben hun eigen publiek. Zelfs de corporate media pikt hier een graantje mee met initiatieven als Nujij.nl of kopen een blog (Zoals de Telegraaf Geenstijl.nl) wanneer het succesvol is gebleken en een groot eigen publiek heeft gecreëerd.


Oppositie
Een deel van de alternatieve media is ontstaan uit onvrede over het gebrekkig informeren van de MSM. Een ander deel omdat het bijvoorbeeld opereert binnen een niche die geldelijk niet uit te buiten valt. Want zeg zelf, hoeveel mensen willen betalen voor een krant waar het laatste nieuws over wandelende takken uw netvlies bereikt? Maar het is een niche, een subcultuur, hoe klein deze ook mag wezen. Het is een alternatief geluid of een dissidente stem. Wanneer het op algemeen nieuws aankomt, zogezegd de oppositie tegen de gevestigde orde. Ondanks dat het veelal losse initiatieven zijn, zijn er ook initiatieven (geweest) om de krachten te bundelen. Een proces wat zich tot op de dag van vandaag blijft door ontwikkelen en al sappige vruchten heeft afgeworpen. The Corbett Report of Boiling Frogs Post zijn voorbeelden van (Engelstalige) initiatieven die mij persoonlijk erg aanspreken. Informatief, actueel en diepgaand.

Die oppositie bedreigt de positie van de zogenaamde "Powers that be". Of we het nu hebben over politici, media of grote bedrijven, hun propaganda/PR via de geijkte kanalen blijkt niet meer voldoende om de macht te behouden. Een persverklaring overgenomen in de krant, kan op internet door de alternatieve media binnen minuten worden weerlegd, ondersteund door het geweldige fenomeen van bronvermelding of "deeplinks". De ontmaskering van leugens is een bedreiging voor diegene die ze brengt. Hoe meer macht/geld de leugenaar heeft, hoe meer tegenwerking aan dit ontmaskeringsfenomeen geboden kan worden.

Gecontroleerde oppositie
In mijn korte zoektocht op internet voor dit onderwerp kwam ik direct een aantal mooie citaten tegen, die ik graag met u deel. Per citaat nodig ik u uit de gehele gelinkte bron te lezen, wellicht dat u er iets mee kunt...
Vrijskreker.nl
"Lenin schijnt gezegd te hebben: ”De beste manier om de oppositie te controleren is door er zelf leiding aan te geven”"

Indigorevelution.nl
"De alternatieve media bestaat namelijk voor het overgrote deel uit gecontroleerde oppositie, gevolgd door honderden zo niet duizenden sites vol met napapegaaierij, die in feite niets anders doen dan wat ze de mainstream media altijd verwijten."

Anarchiel.com
"Is de beste controled opposition niet zij die spreken van controled opposition?"

Drie Nederlandse alternatieve bronnen over het fenomeen "gecontroleerde oppositie". Van geen van de drie citaten (of gehele artikelen) zou ik willen beweren dat het waarheid is. Evenmin zou ik willen beweren dat het niet de waarheid is. Daarover mag u zelf oordelen...

Dat er bewust gecreëerde gecontroleerde oppositie bestaat zal ik niet ontkennen. Al eerder vertaalde ik een artikel over "information dominance" in relatie tot (de dood van) Michael Hastings. Ook zou ik willen wijzen op een paper van Cass Sunstein met de titel "Conspiracy Theories", waarin infiltratie en manipulatie van de online complot-gemeenschap wordt voorgesteld.

Hieronder in het Engels een samenvatting van deze paper. De dikgedrukte en onderstreepte delen zijn door mij zo bewerkt, om op deze gedeeltes extra aandacht te richten:
"Many millions of people hold conspiracy theories; they believe that powerful people have worked together in order to withhold the truth about some important practice or some terrible event. A recent example is the belief, widespread in some parts of the world, that the attacks of 9/11 were carried out not by Al Qaeda, but by Israel or the United States. Those who subscribe to conspiracy theories may create serious risks, including risks of violence, and the existence of such theories raises significant challenges for policy and law. The first challenge is to understand the mechanisms by which conspiracy theories prosper; the second challenge is to understand how such theories might be undermined. Such theories typically spread as a result of identifiable cognitive blunders, operating in conjunction with informational and reputational influences. A distinctive feature of conspiracy theories is their self-sealing quality. Conspiracy theorists are not likely to be persuaded by an attempt to dispel their theories; they may even characterize that very attempt as further proof of the conspiracy. Because those who hold conspiracy theories typically suffer from a crippled epistemology, in accordance with which it is rational to hold such theories, the best response consists in cognitive infiltration of extremist groups. Various policy dilemmas, such as the question whether it is better for government to rebut conspiracy theories or to ignore them, are explored in this light."

Het "mooie" van gecontroleerde oppositie is dat er werkelijk geen pijl op te trekken is, mits goed uitgevoerd. Wie is oprecht en wie niet? Geen idee... Het probleem wat dit oplevert is dat er veel onderling wantrouwen ontstaat. Terecht of onterecht zie je nu dat ieder afwijkend geluid weggezet kan worden als zijnde gecontroleerde oppositie, en daarmee voor een deel van het publiek de geloofwaardigheid van de beschuldigde bron enorm aantast. Dus of de overheden nu wel of niet gebruikmaken van dit fenomeen, het feit dat het fenomeen bekend is heeft daarmee al doel bereikt: het ondermijnen van de kracht van alternatieve media! (lees: ontkrachten oppositie!)


Demmink - Neerlands bom in complotland!
Recentelijk lijkt er in de Nederlandse alternatieve media, specifiek diegenen die zicht richten op de zaak van Joris Demmink, een ware bom ontploft. Zelf volgde ik de zaak Demmink altijd een beetje vanaf de zijlijn, en bemoeide me niet zo vaak met de bedoelde alternatieve bronnen. Nu er een civielrechtelijke procedure tegen Demmink gaande is, en het niet slechts de MSM is die hierover bericht, struin(de) ik geregeld een aantal websites af, op zoek naar de nieuwste weetjes over de vermeende pedofiel die jarenlang aan het hoofd van justitie in Nederland stond. Doordat ik vanuit een breed scala aan bronnen mijn informatie haal, probeer(de) ik zo veel mogelijk invalshoeken te bellichten.

Waar het in het verleden allemaal duidelijk was qua bronnen en de waarde die ik daaraan hechtte, is daar plots verandering ingekomen doordat het fenomeen "gecontroleerde oppositie" ook hier zijn slopende werking heeft gehad. Vroeger had je de MSM die er nauwelijks over berichtte. Als alternatief had je Micha Kat (van klokkenluideronline.is) die van alles riep, wat ik dan weer met een zak zout naast me consumeerde. In zijn kielzog zaten verschillende websites (de zogenaamde complotters) die als het ware een anti-Demmink geluid ten gehore brachten. Als alternatief tegengeluid had je dan weer een aantal anti-anti-Demmink websites (de zogenaamde debunkers) die ik met minstens even zo veel zout verorberde. Laat ik helder stellen dat ik bij IEDERE bron mijn vraagtekens heb of zet, maar bij de ene bron wat meer dan bij de andere.

Maar na een paar dagen Demmink-verhoren lijkt het ineens of ik me middenin een wespennest bevind, waarbij zo goed als geen enkele partij zich weet te onthouden van persoonlijke aanvallen op andere Demmink-geïnteresseerden. Het toppunt hiervan is toch wel de breuk te noemen tussen de eerder genoemde Micha Kat en zijn vroegere kameraad Martin Vrijland. De laatste zag blijkbaar genoeg reden om ineens de vriendschap te verbreken en Kat in het kamp van de gecontroleerde oppositie te plaatsen. In deze duikvlucht liet Vrijland het niet na ook het overige gros aan alternatieve Demmink-bronnen in dezelfde categorie te plaatsen. Vrijland werd op zijn beurt weer door het "tegenkamp" weggezet als dolgedraaide psychopaat. Het moddergooien ging heen en weer en men verviel met grote regelmaat in regelrechte speculatie en persoonlijke aanvallen. De debunkers gniffelde zeker en vast in hun knuistjes en ontkurkte de champagneflessen.

Het grootste dieptepunt was wellicht dat de webmaster van Boublog.nl door blogger Donquijotte als gecontroleerde oppositie werd besmeurd. Dit digitale gevecht ging zelfs zo ver dat de Bou heeft besloten in ieder geval tijdelijk haar jas aan de wilgen te hangen, mogelijk permanent. In mijn optiek eeuwig zonde omdat ze altijd uitgebreid berichtte over onderwerpen die me boeien en hierbij een stortvloed aan bronnen deelde. De tijd zal leren wat de uitkomst van dit debacle is...

Een ander dieptepunt is de olie welke de reageerders op het reeds ontstane vuur mieterde, wat zo'n beetje geldt voor de reageerders op alle genoemde websites. Natuurlijk zullen ze het allemaal vast naar eer en geweten doen, en zit hier geheel geen gecontroleerde oppositie tussen, maar het heeft mijn inziens het geheel alleen verder doen escaleren. En niets menselijks is mij vreemd, dus ook ik heb hieraan mijn steentje bijgedragen totdat ik door Bou terug werd gefloten. Dit hele spektakel heeft tot niets anders geleid dan tweespalt, een verdeling die absoluut niets bijdraagt aan het zoeken van de waarheid in de zaak-Demmink.

Vanuit mijn optiek is er met geen mogelijkheid te zeggen wie nu wel of geen gecontroleerde oppositie is. Van geen enkele partij. Wat hier wel uit blijkt is dat niemand dezelfde perceptie op de zaak heeft, wat al op voorhand duidelijk had kunnen of moeten zijn. De wig van gecontroleerde oppositie kan gerust vanuit een vooropgezet plan in werking zijn gesteld, maar ook daar is geen zicht op. Het kan evenzo goed een mechaniek zijn die binnen zo veel gemeenschappen zorgt voor breuken, verschil in perceptie en het halen van eigen gelijk. Wie zal het zeggen?


Het Trivium als oplossing
Wanneer je niet wilt dat anderen voor jou de route in je leven bepalen is het van belang de teugels zelf in handen te nemen en te houden. Al eerder wees ik uitgebreid op The Trivium met het artikel "Trivium methode - kritisch denken voor het dagelijks leven". Een methode van denken waarvan ik het belangrijk vind dit in je systeem te ankeren. Grammar, Logic & Rhetoric, waarbij het doorzien van drogredenen een belangrijk onderdeel in de Logic-fase is. Persoonlijke aanvallen of moddergooien is zo'n drogreden, en draagt werkelijk niets bij aan een inhoudelijk constructief debat of dialoog. Het zou dan ook verstandig zijn dit geheel achterwege te laten. Maar zoals gezegd is niets menselijks mij vreemd en ik dien dan ook hand in eigen boezem te steken.

Tevens raad ik eenieder aan geen enkele bron op voorhand af te schrijven noch blind te vertrouwen. Want zeg nu zelf, het gros van de alternatieve media draait op artikelen van de MSM. Is het niet om ze af te branden en eigen bestaan te legitimeren, dan is het wel om selectief artikelen integraal te plaatsen op eigen blog of website, dan wel ernaar te refereren. Stel gewoon bij iedere bron vragen, en zoek naar bronnen die het zowel bevestigen als weerleggen. Oordeel pas na een breed onderzoek en communiceer het dan pas naar buiten toe. Dat is lastig voor de media, websites en bloggers, want die vallen of staan bij de output die ze (op frequente basis) genereren. Maar soms is spreken toch echt zilver, en zwijgen toch echt goud!

5 opmerkingen:

  1. Ondanks het feit dat je mijn actie beschrijft als een absoluut dieptepunt mijn complimenten voor dit artikel.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hahaha, dank je. Ik meen het oprecht wat ik schrijf en vind het eeuwig zonde dat er door verschillende partijen op de persoon wordt gespeeld. Beter zou het zijn om de inhoud, of het gebrek daaraan, onder de loep te nemen. Daar zou iedereen iets aan hebben en verder mee komen...

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Binnenkort zal ik mijn bevindingen over Vervloessem en die prinses Le Croÿ in een artikel beschrijven. Die prinses Le Croÿ is er ook alleen maar voor het dichthouden van de doofpotten. Alle sites worden zogenaamd gehackt, Vervloessem wordt al eeuwen aangevallen door Belgische justitie. Mensen die wel dicht bij het vuur komen overleven het niet. Zie Gina Perdaens en nog bijna 30 andere getuigen in het Dutroux dossier. Vervloessem leeft wonderwel nog steeds. Dat hij niet zelf op beschuldigingen wil ingaan had ik wel gedacht. Wel een makkelijk verweer. Nee voor mij staat het 1000% vast dat Marcel Vervloessem gecontroleerde oppositie is. Ik vind het dus jammer dat zovelen hier met open ogen instinken.

    BeantwoordenVerwijderen