woensdag 5 maart 2014

Wim Dankbaar/Marianne Vaatstra-circus in een "notendop"


Sinds een week of twee is op De Grijze Duif weblog te lezen dat er toch wel enige interesse is ontstaan in de zaak van Marianne Vaatstra. Een bizarre persoonlijke slachting van Peter R. de Vries aan het adres van Wim Dankbaar bij DWDD (De Wereld Draait Door), was reden om toch maar eens te gaan bekijken wat die Dankbaar allemaal te vertellen heeft. Dit bleef echter niet bij het lezen van één artikel op Recht is krom, maar zet zich tot op de dag van vandaag voort door het lezen van artikelen, verslagen, rapporten en een persoonlijk dagboek van de moeder van Marianne, Maaike Terpstra, voorheen Vaatstra. Daarnaast probeer ik te luisteren wat ik kan en alle video´s te vinden die relevant zijn in deze zaak.

Ik val werkelijk van de ene verbazing in de andere. En ook dat verbaast me dan weer. Immers is die moord toch opgelost? 100% DNA match en een dader die heeft bekend en is veroordeeld... Maar wanneer je dieper in het Vaatstra-verhaal duikt, dan is er zo veel gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen, dat DNA noch bekentenis dit kan wegpoetsen! Er kan niet gedaan worden of dit nooit heeft plaats gehad. PUNT!

De geschiedenis in de Vaatstra zaak vóór Jasper S., draait voor een belangrijk deel om een asielzoeker uit het lokale AZC, Ali Hassan. Vanaf dag 1 heeft politie en justitie over hem gelogen. Tot op de dag van vandaag blijft het OM bij een, volgens Dankbaar, onhoudbaar verhaal rond Ali H. Wanneer ik specifiek het verhaal rond Ali H, maar in het algemeen de elementen in de Vaatstra-zaak, tegen het licht houdt kan ik niet anders concluderen dan dat het verhaal van Wim Dankbaar meer hout snijdt dan dat van het OM. Inmiddels, zelfs alleen met de bewijzen die Wim Dankbaar en co online aanvoeren, kan eigenlijk niet anders dan geconcludeerd worden dan dat Ali H. direct na de moord het land uit is gesluisd.

Is Ali H. Direct na de moord weggesluisd, het land uit? Dat is namelijk de hamvraag!

Want stel dat Jasper S. terecht is veroordeeld, wat het gros van Nederland aanneemt, dan nog is dat een stuk ham wat niet in de prullenbak gemieterd kan worden als restafval. Dit is een serieus vraagstuk. Want stel dat de verplaatsing niet Marianne Vaatstra gerelateerd was, wat het uitermate bijzonder zou maken, wat was de reden voor dit besluit tot "uitzetten"? Wat was de reden dat er is bizarre houdingen is gewrongen om vanaf dag 1 hierover te liegen? Wat zit erachter dat er zelfs zwaar geschut in de nationale media wordt ingezet om de boodschapper te beschadigen?

Een belangrijk onderdeel in de bewijsvoering van Wim Dankbaar is een getuige genaamd Lex, Alex of Alexandra. Ze was de medewerkster die Ali H. op 1 mei bij het grenshospitum heeft zien binnen komen en claimt dat hij na het weekend al het land uitgezet was. In het gesprek worden aardig wat details helder, en noemt ze man en paard. Wim Dankbaar had hierover nog niet veel prijsgegeven, maar na een uitzending van Pauw & Witteman met PRdV was Dankbaar het beu.

Op zijn website plaatste hij een bericht met het audiobestand van het interview, met een mailreactie die bevestigd dat de foto van Ali H matched met de man in haar cel. Dit is slechts één voorbeeld van de wijze waarop Wim Dankbaar zegt meer soortgelijke explosieve informatie te beschikken. Gerrit Veldman, Isabella, Spencer, Rosalin van Zetten, Feik, Jano, badmeester Vissers, just to name a few... Allemaal elementen in een verhaal dat zich ontvouwde voor de aanhouding van Jasper S. Wim Dankbaar heeft onvermoeibaar doorgezet. Zijn strijd heeft hij niet alleen gevoerd, maar de pijlen zijn wel grotendeels op zijn persoon gericht.

Wim Dankbaar haalt fel uit naar Peter R. de Vries en het OM (Openbaar Ministerie), dat op de hoogte is van de aanwezige bewijzen waardoor men niet meer om Ali H. heen kan. Dit doet hij door naast zijn vurige betoog te verwijzen naar een email wisseling tussen zichzelf en het OM. De openheid die hiermee wordt gegeven in deze zaak vind ik bewonderenswaardig. Zeker wanneer je dit plaatst naast de leugen, bedrog en geheimhouding vanuit het OM. Wim onderbouwt wat hij zegt, tot aan het interview met Alexandra aan toe.

Wanneer ik besef hoe dicht Wim Dankbaar bij de echte Ali H., en dus de leugens van OM, in de buurt kwam, snap ik het optreden van PRdV bij DWDD ineens. Ik kan ineens begrijpen dat vragen in de Vaatstra-zaak wordt weggewuifd als het malle complotdenken. De ad hominem aanvallen op Dankbaar versmolten met een lading overige drogredenen vallen ineens op hun plek. Deze zaak stinkt en ALLES wordt uit de kast getrokken om dit in de doofpot te houden!

Inmiddels werk ik aan een uitgebreid stuk waarin ik andere zaken in meer detail zal bespreken, dat volgt zo spoedig mogelijk. Maar voor nu plaats ik hieronder integraal de twee artikelen van Wim Dankbaar die ik hierboven heb beschreven. Het tweede artikel, louter een mailwisseling, dient van onder naar boven gelezen te worden. In mijn ogen een sprekend voorbeeld, wat model staat voor het hele verhaal wat zich afspeelde vóór Jasper S.

Niet onbelangrijk is het standpunt van zowel Bauke als Maaike Vaatstra op dat moment goed te bevatten. Inmiddels wordt Wim weggezet als "dagboek kaper" van het schrijven van moeder Vaatstra, de boeman. Maar als je erin duikt, blijkt er zoveel nuancering te bestaan dat deze kwalificatie geen stand houdt. In de onderstaande berichten blijkt de band tussen Wim en Maaike, in mijn ogen. Zowel Bauke als Maaike blijken volledig in lijn met Wim Dankbaar. Maaike bleek hem zelfs dankbaar...

Wat ook de stand van zaken is in het Vaatstra-onderzoek, afgesloten?, de zaak van Ali H mag niet in de doofpot verdwijnen!

Opzienbarende verklaring in zaak Vaatstra

Ik bekeek de uitzending van vrijdag van Pauw en Witteman met Peter R. de Vries over Marianne Vaatstra en het DNA onderzoek.

De voortgaande onwaarheden van Peter en het OM over de ware toedracht zijn een zodanige schande dat ik nu een aantal ongeschreven journalistieke regels ga schenden.

De ware toedracht is dat de moordenaars van Mariane Vaatstra vanaf dag 1 bekend waren en door de top van het OM (met name Harm Brouwer en Joris Demmink) buiten het bereik van het onderzoek zijn gebracht. Het gaat om de Irakees-Koerdische asielzoekers Feik Mustafa en Ali Hassan. Van deze laatste werd ook bij Pauw en Witteman weer gesteld dat hij uitgesloten is op basis van DNA.

Niets is minder waar. Er is destijds (in oktober 1999) wel een Ali Hassan opgepakt in Istanbul, maar dit is pertinent niet de Ali Hassan waar het om gaat. Het OM weet dat donders goed (en Peter ook).
De juiste Ali Hassan is door de top van het OM stiekem via het Grenshospitium Amsterdam naar het buitenland uitgezet, nog in hetzelfde weekeinde van de moord, dus in de tijdspanne dat het OM het publiek bleef bezweren dat er geen enkele reden was om asielzoekers te verdenken.

Om dit te bewijzen maak ik een gesprek openbaar  dat ik in 2010 had met een toenmalige bewaakster van het Grenshospitium, die de juiste Ali Hassan in een cel moest stoppen.

Deze mevrouw had zich bij Bauke Vaatstra gemeld en van Bauke heb ik dus haar telefoonnummer gekregen. De medewerker vertelt in detail hoe Ali Hassan dat weekend ‘s avonds laat werd aangeleverd door twee Friese agenten.

Bij het openbaar maken van dit gesprek heb ik twee belangen tegen elkaar afgewogen:

1) Het belang van de privacy van deze mevrouw.

2) Het belang van de openbare kennis dat de top van Justitie beestachtige verkrachters/moordenaars stiekem een vrijgeleide geeft en daar 13 jaar later nog steeds over liegt, onder meer via geldverslindende DNA onderzoeken op kosten van de gemeenschap.

Mijn afweging valt in het nadeel  uit van het eerste belang, dat  in het niet valt bij het tweede veel grotere maatschappelijke belang.

Hierbij dient ook het feit in ogenschouw genomen te worden dat zowel Peter R. de Vries als hoofdofficier Bronsvoort het gesprek van mij al veel eerder hebben gekregen. Zowel Peter R. de Vries als het OM hebben ervoor gekozen  de informatie dood te zwijgen en er geen ruchtbaarheid aan te geven, laat staan te onderzoeken. Zie voor het bewijs dit artikel.

Dit wringt des te meer in het licht van hun herhaalde oproepen dat niemand die iets weet, mag blijven zwijgen en dat elke tip welkom is.

Ik stel dat als Peter R. de Vries en het OM daadwerkelijk en oprecht deze moordzaak tot een oplossing willen brengen,  ik minimaal een bedankje voor de tip had moeten krijgen alsmede de toezegging om te onderzoeken wie deze asielzoeker Ali was, die onder zulke afwijkende omstandigheden in het weekend van de moord vanuit Friesland  bij het grenshospitium werd aangeleverd en de volgende dag reeds bleek te zijn uitgezet. Een Ali bovendien die exact aan het signalement van de latere hoofdverdachte voldeed, en nota bene door de bewaakster wordt herkend van de opsporingsfoto:

Date: Mon, 20 Sep 2010 20:38:36 +0200

Hallo Alex,

Erg leuk met je gesproken te hebben. 
Hier zie je  de de foto van onze Ali, linksonder. 

Tot gauw, 
Wim


Hoi Wim,

Heel leuk inderdaad, ik zou willen dat ik geen “yes” kan zeggen, maar dan lieg ik. En dat is niet netjes. Het was inderdaad een gesprek dat voor herhaling vatbaar is.

Prettige avond,
Lex..
 
Bauke Vaatstra zegt (terecht) over deze getuige het volgende:
Ik heb het de politie verteld maar ik zeg niet van wie ik het heb, want dan vliegt  hij eruit. De rechercheurs kunnen deze zaak ook zelf onderzoeken. 

Bron: Nieuwsblad Noordoost Friesland, 4 februari 2011

Het is uiteraard een denkfout van Bauke Vaatstra dat hij het beschermen van de identiteit van deze getuige belangrijker lijkt te vinden dan de oplossing van de moord op zijn dochter.

Te meer als men zich realiseert dat het OM allang weet wie de getuige is en er door deze getuige veel meer medewerkers worden genoemd die kennis hebben van de geheimzinnige uitzetting van deze asielzoeker.

Nog merkwaardiger is het dat Bauke stelt dat “hij” (in werkelijkheid is het dus een zij) eruit vliegt als de getuige in het openbaar naar voren komt. Stelt u zich dit even voor: Bauke Vaatstra denkt dus dat als een getuige, die hij zelf ook belangrijk vindt, hel en verdoemenis ontvangt als de getuige open en bloot de waarheid vertelt. In een moordzaak, waarvan het OM en Peter R. de Vries stellen dat NIEMAND mag zwijgen. Hoe hypocriet is het dan dan Peter R. de Vries en het OM deze getuigenis onder de pet houden?

Een moordzaak bovendien waarin tonnen gemeenschapsgeld worden verkwist aan een superduur DNA verwantschapsonderzoek, terwijl het OM gewoon weet wat er met de daders is gebeurd.
Ik zou zeggen: Laat deze getuige er maar “uitvliegen”. Dan weten we allemaal dat een getuige “eruit vliegt” wegens het vertellen van de waarheid in de meest gruwelijke, langslepende onopgeloste moordzaak van Nederland! Zij mag de schade op mij verhalen!

Nog opmerkelijker is het dat Peter R. de Vries bij Pauw en Witteman voor de moeder van Marianne meent te mogen spreken. Het is niet voor niets dat Maaike angstvallig uit de media wordt gehouden.
Ik zal haar daarom voor zichzelf laten spreken:

From: Maaike Terpstra
Sent: vrijdag 24 februari 2012 17:07
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, goeie email toch? Duidelijker kan ik het toch niet zeggen?

hallo Wim

 heel goed deze mail naar het OM , je zou zeggen hier kunnen ze toch niet omheen? Ik heb in 1999 al eens gezegd tegen hun van het OM,  het lijkt wel dat de daders weggesluist zijn , laat het nu ook zo geweest zijn , alles wees er toen al op met het volgen van het onderzoek ,O Wim ik kan je niet uitleggen wat deze vreselijke waarheid met mij doet , want dat het de waarheid is voor mij 100%,  wens jullie veel sterkte met de dingen waar jullie mee bezig zijn ,(dat het resultaat mag hebben)

 vr groet Maaike en bedankt

Het gesprek tussen de getuige en Wim Dankbaar is hier te beluisteren:
http://www.jfkmurdersolved.com/audio/gesprek.mp3


Correspondentie met het OM

From: Maaike Terpstra
Sent: vrijdag 24 februari 2012 17:07
To: wim dankbaar

hallo Wim
heel goed deze mail naar het OM ,je zou zeggen hier kunnen ze toch niet omheen? Ik heb in 1999 al eens gezegd tegen hun van het OM het lijkt wel dat de daders weggesluist zijn ,laat het nu ook zo geweest zijn ,alles wees er toen al op met het volgen van het onderzoek ,O Wim ik kan je niet uitleggen wat deze vreselijke waarheid met mij doet ,want dat het de waarheid is voor mij 100%, wens jullie veel sterkte met de dingen waar jullie mee bezig zijn ,(dat het resultaat mag hebben
vr groet Maaike en bedanktFrom: dank@xs4all.nl
To: Maaike Terpstra
Subject: Maaike, goeie email toch? Duidelijker kan ik het toch niet zeggen?
Date: Wed, 22 Feb 2012 22:35:16 +0100
From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: woensdag 22 februari 2012 14:41
To: ’Kompier, M. (Parket Leeuwarden)’
Cc: ’a.bronsvoort@om.nl’; ‘Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)’
Subject: RE: Beantwoording van uw mailbericht van 18 februari 2012

Ik heb jullie nu een gesprek gegeven tussen mij en een medewerker van het grenshospitium Amsterdam, die Ali Hassan nog in het weekend van de moord in een cel moest stoppen en hem identificeert  van de opsporingsfoto: “ik zou willen dat ik geen “yes” kan zeggen, maar dan lieg ik.”
De volgende dag was hij uitgezet. Dit was dus op een moment dat hij nog helemaal geen hoofdverdachte was. Alles snel snel snel, stiekem stiekem stiekem. In tegenstelling tot de anonieme brief uit 2007, die de verplaatsing van Ali’s vriend en medemoordenaar Feik Mustafa  naar Musselkanaal beschreef, waarover kamervragen gesteld werden, die vanwege de anonimiteit weggelogen konden worden, is deze bron niet anoniem.

Verder weten jullie ook het volgende:
In de zomer van 1999 zit een man in de cel naast Gerrit Veldman in een Noorse gevangenis, een man waarvan het volgende bekend is:
- Hij is een Irakees.
- Hij is een asielzoeker.
- Hij zit vast wegens het bedreigen van een vrouw met een mes.
- Hij voldoet aan het signalement van Justitie, tot en met “klein, gedrongen postuur”
- Hij heeft in Nederland gewoond als asielzoeker.
- Blijkens zijn adressenboekje in de omgeving van Kollum.
- Hij heet Ali (zoals ook Henk Mous en de Telegraaf bevestigden).
- Hij wordt herkend van de opsporingsfoto van Justitie, zowel door Veldman als Rode-Kruis-medewerker Holleboom.
- Hij is blijkens zijn papieren rond 5 mei 1999 naar Noorwegen gekomen.
- Hij wordt schuchter en ontwijkend wanneer hij beseft dat Veldman en Holleboom Nederlanders zijn en lastige vragen beginnen te stellen.

Je hoeft geen Einstein of hoofdofficier te zijn om te concluderen dat dit de zogenaamd “gezochte” hoofdverdachte Ali Hassan was.  De bewijzen zijn in Amsterdam op te halen én in Noorwegen. Maar jullie doen niks! Er ging zelfs niet eens iemand naar Noorwegen om de verdachte of Gerrit Veldman op te zoeken.

Mochten jullie het nog niet snappen,  wat hier beschreven wordt is een ongehoord misdrijf dat zijn weerga niet kent in de nederlandse rechtsgeschiedenis. Maar jullie snappen het wel, want jullie weigeren relevante vragen te beantwoorden en noodzakelijk opsporingshandelingen te doen en verwijzen naar de rapporten op de website van het OM, waarvan ik reeds overtuigend heb gedocumenteerd dat ze bol staan van de intelligentiebeledigende leugens. Ook dat weten jullie.  Ik heb daar nog veel meer bewijzen voor dan ik al heb losgelaten.

We hebben het over een CRIME, in samenspanning gepleegd.  En dat wordt helemaal duidelijk als je ziet dat al deze bewijzen NIET worden onderzocht. Sterker, er wordt over gelogen! En aangiftes worden niet in behandeling genomen. Zelfs niet aangiftes van doodsbedreigingen door de moordenaars zelf. Ondertussen wordt het publiek al 12 jaar gebrainwashed met het idee dat het om één enkele zogenaamd “onbekende” dader zou gaan. Welnu, je hoeft ook geen Einstein te zijn om te weten dat een meisje dat dubbel verkracht, vaginaal en anaal,  wordt gevonden, geboeid, gewurgd en met doorgesneden keel, alle kenmerken van een gangrape heeft. Nog duidelijker wordt  dat met de wetenschap dat de met elkaar bevriende Irakezen Feik Mustafa en Ali Hassan, die Marianne al eerder hadden bedreigd, BEIDEN stiekem zijn weggesluisd door justitie.

Een ieder die bewust en moedwillig deze crime in stand houdt, dan wel beschermt in plaats van oplost,  is een “accesory after the fact” en voldoet aan alle definities van “lidmaatschap van een criminele organisatie”. Of je nou koning, keizer, admiraal, persvoorlichter, hoofdofficier of voorzitter van het College Procureurs Generaal bent, het maakt mij (en de wet)  geen fluit uit. Je bent crimineel bezig. Bij jullie is het in feite nog erger, want het staat lijnrecht tegenover jullie eed en mandaat: De samenleving veilig houden en recht doen aan misdrijven.

Om mij dan een beetje de les te gaan lezen over een gebrek aan fatsoensnormen is werkelijk de limit. Lachwekkend als het niet zo errnstig zou zijn.
  • Ten tweede vanwege het feit dat wij nog steeds druk doende zijn met het opsporingsonderzoek. In het belang daarvan kunnen wij niet altijd alle vragen beantwoorden. Wij hebben geen enkel belang om informatie achter te houden, maar moeten selectief zijn met wat wij naar buiten brengen en wat niet. Teveel informatie prijsgeven zou het onderzoek kunnen frustreren en dat is het laatste wat wij allen willen.
Drogargument. Mijn vragen en die van de moeder van Marianne, betreffen uitsluitend opsporingshandelingen en uitspraken, die al dan niet gedaan zijn in het (verre) verleden, met het verzoek daar tekst en uitleg voor te geven. Dit kan op generlei wijze het vermeende huidige, “druk doende” opsporingsonderzoek frustreren of schaden.
  • Ten derde gaan wij nooit in op vragen die de privacy van personen schendt.
Aha, dus een antwoord op de vraag of Jano Hassan zijn toenmalige Koerdische landgenoot en mede-asielzoeker, de hoofdverdachte Ali Hassan,  kent of zelfs familie van hem is, en dus kan bevestigen dat de verkeerde Ali Hassan is opgepakt, dat schendt zijn privacy? Nu snap ik het! Of schendt dat de privacy van de justitiemensen die beweren dat dit de juiste Ali Hassan was?

En een antwoord op de vraag of Jano Isabella heeft gebeld om een afspraakje in de Koninginnenacht van 2009 te maken nadat zij hem in gezelschap van Ali Hassan had zien lopen, dat schendt zijn privacy? Nu snap ik het. Of schendt dat de privacy van Isabella?

En een antwoord op de vraag waarom er niks gedaan is met de aangifte op 4 mei 1999 van Isabella wegens doodsbedreiging van Feik Mustafa (“Als je niet ophoudt met praten,  word jij ook vermoord”) dat schendt Feik’s privacy? Nu snap ik het. Of schendt dat de privacy van Isabella, die een paar maanden later zodanig gemolesteerd werd door verdachten die jullie niet konden vinden, dat ze er vandaag nog (fysiek) last van heeft en voor behandeld wordt? Om over het psychische trauma nog maar te zwijgen.

En een antwoord op de vraag waarom er niks gedaan is met de aangifte van Stephanie wegens verkrachting door Feik, dat schendt Feik’s privacy? Nu snap ik het. Of schendt dat de privacy van Stephanie, die met die informatie recent nog eens publiek ging in de Leeuwarder Courant?

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/lc2.pdf

En een antwoord op de vraag of Stephanie,  die zowel Feik als Ali kende, kan bevestigen dat in Turkije de verkeerde Ali Hassan is opgepakt, dat schendt haar privacy? Nu snap ik het.

En een antwoord op de vraag waarom jullie Stephanie, die zogenaamd niks van de ware toedracht over de moord weet,  op 14 mei 1999 moesten horen in verband met de moord op Marianne, dat schendt haar privacy, ofschoon haar vader dat uitgebreid verhaalde in Panorama?  Nu snap ik het.

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/panorama3.JPG

Ik snap dat het jullie geen zier uitmaakt wiens privacy deze Koerdische sujetten schenden, als hun eigen privacy maar beschermd wordt!

Maar kunnen jullie dan in elk geval aangeven “in het belang van het onderzoek” dat jullie zo hoog in het vaandel hebben,  of deze vragen gesteld zijn?  Nog even los van de antwoorden? En zo nee, waarom niet?

Groeten,
Wim

From: Kompier, M. (Parket Leeuwarden) [mailto:M.Kompier@om.nl]
Sent: dinsdag 21 februari 2012 15:15
To: Wim Dankbaar
Subject: Beantwoording van uw mailbericht van 18 februari 2012

Wij hebben uw mail van 18 februari ontvangen.

Wij waarderen het dat u zich inspant om een oplossing te vinden voor de moord op Marianne Vaatstra. U stelt een groot aantal vragen in uw mail. Wij gaan deze vragen om meerdere redenen niet beantwoorden.
  • Ten eerste vanwege het feit dat een aantal vragen al door ons is beantwoord. Al dan niet rechtstreeks. Wij verwijzen u daarvoor ook naar www.om.nl, waar een uitgebreid overzicht staat van de zaak Vaatstra, waaronder het door u meermalen aangehaalde Ali H-rapport.
  • Ten tweede vanwege het feit dat wij nog steeds druk doende zijn met het opsporingsonderzoek. In het belang daarvan kunnen wij niet altijd alle vragen beantwoorden. Wij hebben geen enkel belang om informatie achter te houden, maar moeten selectief zijn met wat wij naar buiten brengen en wat niet. Teveel informatie prijsgeven zou het onderzoek kunnen frustreren en dat is het laatste wat wij allen willen.
  • Ten derde gaan wij nooit in op vragen die de privacy van personen schendt.
U geeft aan dat u geen antwoord heeft gekregen op uw aangifte tegen Stefanie van Reemst terzake smaad en laster. Op voorhand stellen wij vast dat wij geen officiële aangifte hebben ontvangen, maar slechts een e-mail. Hoewel dit formeel gezien geen aangifte is, is dit wel bekeken. Alles wat u in deze e-mail stelt kan niet juridisch aangemerkt worden als smaad dan wel laster. De andere zaken die u benoemt in uw e-mail, raken met name de zaak rondom Ali H. en daarvoor verwijs ik u naar onze eerdergenoemde website.

Tot slot willen wij u het volgende meegeven. Het is ons opgevallen dat uw wijze van verslaglegging op uw site bepaalde fatsoensgrenzen overschrijdt. Dit bemoeilijkt wat ons betreft de communicatie met u. Wij zouden het waarderen in de toekomst op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. We hebben tenslotte het zelfde doel: het oplossen van deze zaak.

Met vriendelijke groet,
M. Kompier
Persvoorlichter OM Leeuwarden


Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 18 februari 2012 11:08
Aan: Kompier, M. (Parket Leeuwarden)
CC: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage); Bronsvoort, mr A. (Parket Noord Nederland)
Onderwerp: FW: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

Zo dan, precies volgens het voorgestelde protocol.

Krijgen Marianne’s moeder en ik nu wel antwoorden?

Mvg
Wim

From: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage) [mailto:e.r.boerstra@om.nl]
Sent: donderdag 16 februari 2012 20:12
To: dank@xs4all.nl
Subject: Re: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

Zoals eerder aangegeven ligt de woordvoering over deze zaak bij AP Leeuwarden. Woordvoerder daar is Melanie Kompier. Als u een antoord wilt kunt u het beste de vragen aan haar mailen. Groet, Evert Boerstra

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: Thursday, February 16, 2012 06:35 PM
Aan: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)
Cc: Kompier, M. (Parket Leeuwarden); Bronsvoort, mr A. (Parket Noord Nederland); ‘Maaike Terpstra’ <terp65@msn.com>
Onderwerp: RE: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

 Beste Evert,

Jij wilt dus niet antwoorden? Jij zegt dat Melanie het moet doen?

Nou Melanie , doe jij het dan maar. Nogmaals, het maakt mij niet uit. Het OM is het OM,  toch?
Welk reclamebureau hebben jullie ingehuurd om dat rapport Ali H. te schrijven?  Die man/vrouw is zijn/haar  gewicht in goud waard. Echt een geweldig verhaal! De gebroeders Andersen zijn er niets bij.

Kan die copywriter niet voor mij werken?

Mvg
Wim

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: woensdag 15 februari 2012 18:30
To: ’Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)’
Cc: ’m.kompier@om.nl’; ‘a.bronsvoort@om.nl’; ‘Maaike Terpstra’
Subject: RE: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

Beste Evert,

Waarom  stuur jij hem niet door dan aan Melanie? Ik blijf bij datgene wat ik gezegd heb, dat het aan jou is om te antwoorden. Dit is een landelijke zaak, van het landelijke OM.

Als je het aan Melanie wilt overlaten, vind ik dat slap, maar best. Overleg even onder elkaar.
Laat Bolhaar anders zelf deze noot kraken. De zaak is er groot genoeg voor. Of is hij net zo fout als zijn voorganger Harm Brouwer en zijn defacto baas Joris Demmink?

Evert, schaam jij je nu helemaal niet dat jouw topman al twaalf jaar in verband met kindermisbruik wordt gebracht? En dat je dat maar dicht moet blijven lullen?

Elke vermeende pedofiel wordt meteen opgepakt als ook maar een moeder de vinger wijst dat hij haar kind onzedelijk heeft betast, maar Joris Demmink mag blijven zitten, ondanks een stortvloed aan bewijs en aangiftes!

Houd nu eens op met van het kastje naar de muur sturen. Wie maakt er eens schip  bij jullie? Jullie hebben toch zelf ook kinderen? Hoe verantwoorden jullie dit nu voor jullie zelf?

Er zitten politiemensen ziek thuis omdat ze niet meer met alle leugens om kunnen gaan.
Kijk eens in de spiegel! Jullie zijn toch ook mensen? Wat is dit nu voor een land?

Brouwer zei zelf tegen Teeven dat hij wel wat met de Vaatstra zaak wilde. De hypocrosie ten top natuurlijk, maar laten we nu even doen alsof:  Ik bied jullie aan om op kantoor te komen en EXACT te vertellen waar de moordenaars van Marianne Vaatstra zitten en hoe en waar  je ze kunt pakken. Dat willen jullie toch? Alle nieuwe informatie is toch welkom? Laat maar zien dan!

Maar ondertussen laten jullie een vriend van de ontsnapte moordenaar Ali Hassan aangifte tegen mij doen! Zijn jullie nu helemaal belatafeld? Zet dat dan maar door!

Mvg
Wim

From: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage) [mailto:e.r.boerstra@om.nl]
Sent: woensdag 15 februari 2012 17:28
To: Wim Dankbaar
Subject: RE: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

Ik raad u aan de mail gewoon aan Melanie Kompier te sturen, en dus niet in de cc. Zij is de woordvoerder en zij zal dus reageren als u haar een mail stuurt.

Vriendelijke groet,
Evert Boerstra
persvoorlichter
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Afdeling Communicatie
Kamer 5.15
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
T 070 339 9848
M 06 5129 6225
F 070 339 9858
www.om.nl


Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 14 februari 2012 12:51
Aan: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)
CC: Bronsvoort, mr A. (Parket Noord Nederland); Kompier, M. (Parket Leeuwarden)
Onderwerp: RE: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

Beste Evert,

Zoals je wellicht had gezien, had ik al een cc aan HOvJ mevrouw Bronsvoort gestuurd. Bij deze dan ook aan mevrouw Kompier.

Men weet in Leeuwarden reeds lang dat de schoonheidsprijs voor open verantwoording  daar wat mij betreft niet binnengehaald zal worden. Mevrouw Bronsvoort met name blinkt uit in struisvogelpolitiek, dat is nu juist een onderdeel van mijn mail. Zij antwoord helemaal nooit, zelfs niet op relevante vragen van nabestaanden, zoals de moeder van Marianne Vaatstra. De telefoniste daar heeft opdracht om de hoorn erop te kwakken zodra mijn naam valt. Misschien kan daar ook de reden van uitgelegd worden? Het landelijk OM is toch in elk geval verantwoordelijk voor het gedrag van haar parketten en HOvJ’s? Of is dit soort non-responsiveness tegenwoordig de norm, in plaats van de transparantie en open verantwoording, waar Brouwer hele speeches over hield:
http://www.om.nl/onderwerpen/om_en_de_media/@18055/zwijgen_is_zilver/

“Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.”

Hoe lang gaan jullie de hete aardappel naar elkaar toe schuiven?

Het maakt mij uiteraard niet uit wie antwoordt, maar gezien de landelijke afbreukgevoelighied lijkt het me meer een zaak voor jou, Evert. EénVandaag zendt ook landelijk uit en jullie rapport was daarop een reactie.  Dat rapport staat ook op jullie landelijke website en is aan landelijke media verspreid. Bovendien heeft het stiekem wegsluizen van de twee hoofdverdachten Feik en Ali, via landelijke instanties als het COA, AMOG centrum Musselkanaal, grenshospitium Amsterdam, Koninklijke Marechaussee e.d. niets meer te maken maken met een regionale moord in Friesland. Je weet waar ik de twee hoogste landelijke heren van Justitie van beschuldig:
http://jfkmurdersolved.com/demmink.htm

Je ziet zelf toch ook wel dat de allergrootste skills nodig zijn om mijn vragen dicht te lullen?  Dat past een topvoorlichter met ervaring zoals jij.  Inventieve vondsten als “beheersdriehoek” en lokale driehoeken:
“Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.”

Dat kunnen we die arme Melanie toch niet aandoen?

Met vriendelijke groet,
Wim

From: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage) [mailto:e.r.boerstra@om.nl]
Sent: dinsdag 14 februari 2012 10:59
To: Wim Dankbaar
Subject: RE: Vragen over het OM rapport Ali Hassan
Beste Wim Dankbaar,

Dank voor uw uitgebreide mail. Op de website www.OM.nl staat allerlei informatie over de zaak Vaatstra. Voor verdere vragen moet ik u verwijzen naar persvoorlichting van Parket Leeuwarden, zij doen de woordvoering over deze zaak.

De persvoorlichter daar is Melanie Kompier, telefoon 058 – 234 1757.

Vriendelijke groet,
Evert Boerstra
persvoorlichter
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Afdeling Communicatie
Kamer 5.15
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
T 070 339 9848
M 06 5129 6225
F 070 339 9858
www.om.nl


Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 13 februari 2012 17:20
Aan: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)
CC: Bronsvoort, mr A. (Parket Noord Nederland); ‘Maaike Terpstra’
Onderwerp: Vragen over het OM rapport Ali Hassan

Beste Evert,

Als persvoorlichter van het Parket Generaal voor het Openbaar Ministerie, spreek ik jou hierop aan. Ik heb een flink aantal vragen over het rapport van het OM, wat jullie noemen “Onderzoek Ali H.”:
http://www.om.nl/actueel-0/strafzaken/@154893/onderzoek_ali_h/

Zoals je wellicht weet, anayseer ik dit rapport op dit weblog:
http://rechtiskrom.wordpress.com/

De serie is getiteld “De leugens van het OM in de Vaatstra zaak” en heeft nu vijf delen die men daar allemaal kan vinden.

Maar ik zal mij hier beperken tot een aantal belangrijke hoofdvragen. Ondertussen doe ik gewoon of mijn neus bloedt en het OM de open verantwoording wil, en behoort, te geven aan de samenleving, waar met name jouw voormalige baas Harm Brouwer de mond vol over had.

Mijn eerste vraag is: Waarom heb ik, ondanks vele herinneringen, geen bericht of antwoord mogen ontvangen over mijn aangifte tegen Stephanie:
http://rechtiskrom.wordpress.com/2011/02/17/aangifte-tegen-stephanie/

Ik heb deze aangifte verstuurd aan Hovj van Bronsvoort, OvJ Reah en OvJ Jongsma van het OM Leeuwarden. Ik meen dat als ik een serieuze, degelijk onderbouwde aangifte doe, er recht op heb om geinformeerd te worden over het al of niet in behandeling nemen van de aangifte, met een argumentatie daarbij. Met name juist als het de zaak Vaatstra betreft, omdat het OM zelf blijft zeggen dat alle informatie welkom is die tot een oplossing van deze gruwelijke onopgeloste moordzaak kan leiden.

Mijn tweede vraag is: Wanneer krijgt de moeder van Marianne Vaatstra een antwoord op haar ge-emailde brief aan de heer Rambonnet en mevrouw Bronsvoort, die onder meer hier te lezen is:
http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/02/03/de-leugens-van-het-om-in-de-vaatstra-zaak-5/

Mijn derde vraag is: Waarom doet het OM niets met mijn aanbevelingen om Jano Hassan te verhoren, van wie  ik met deugdelijke bewijzen en getuigen onderbouw dat hij de voortvluchtige hoofdverdachte goed kent, alsmede diens verblijfplaats, dus ook kan bevestigen dat de juiste Ali niet in Turkije is gearresteerd.  Waarom worden zulke aanbevelingen en aangiftes niet in behandeling genomen, maar mag deze Jano, een bewijsbaar goede kennis van de hoofdverdachte,  wel weer een aangifte tegen mij doen, die wel in behandeling wordt genomen?

Mijn laatste vraag betreft stellingen  van het OM in haar rapport “Onderzoek Ali H.”:
Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hussein Hassan te achterhalen, komt ook het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen. Veldman zit in verband met een drugszaak in de zomer van 1999 gedetineerd in een Noorse gevangenis, als hij daar een Irakese man ontmoet.

Deze Irakees spreekt Engels en een paar woorden Nederlands. Hij blijkt ook in Nederland te zijn geweest, vertelt Veldman. Als de Irakees merkt dat zijn medegevangene een Nederlander is, gedraagt de man zich terughoudender, ervaart Veldman. Wanneer hij ziet dat de korte, pafferige man in zijn agenda adressen uit Kollum heeft staan, krijgt Veldman ,,zomaar het idee’’ dat deze medegedetineerde wel eens iets met de moord op Marianne Vaatstra te maken kan hebben.
Kan de medegedetineerde van Veldman misschien de Ali zijn die zij zoeken, vragen de rechercheurs zich af? Via Interpol in Oslo wordt een en ander helder.

De asielzoeker is sinds 1998 in Noorwegen. Hij zou daar eerder meisjes hebben lastig gevallen en met een mes mensen hebben bedreigd. Op 19 mei 1999 is hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf – en vier maanden voorwaardelijk – voor mishandeling, bedreiging en vernieling. Op 2 augustus 1999 komt hij vrij op voorwaarde dat hij zich dagelijks bij de politie meldt. Dat doet hij trouw, aldus de Noorse autoriteiten.

Dat deed hij ook eerder in het asielzoekerscentrum van Lyngdal, kan de directeur aantonen. ,,Hij was iedere dag op het centrum, ook van 30 april op 1 mei 1999.’’ Op 16 augustus 1999 laten de Noorse autoriteiten weten dat de man die naast Veldman in de cel zat, niet Ali Hussein Hassan is maar iemand anders. De Ali die verdween uit het Kollummer asielzoekerscentrum is niet in Noorwegen.

Wie zijn deze “Noorse autoriteiten”? Hoe is het mogelijk dat niet met name genoemde, anonieme, Noorse autoriteiten in 1999 voor het Nederlandse OM de identiteit van deze gevangene hebben gecheckt, als de direct betrokkenen in Noorwegen dit ontkennen? De directeur van de gevangenis weet hier niets van. De directeur van het asielzoekercentrum Lyngdal, die nota bene geciteerd wordt, weet hier ook niets van. Beiden ontkennen dat ze ooit benaderd zijn over deze zaak door Noorse of Nederlandse autoriteiten.

Houdt het OM er dan geen rekening mee dat iemand , zoals ik, die het OM toch al niet gelooft in deze, het verhaal  gaat checken? Is men daar dan al zo arrogant dat men ervan uitgaat dat het verhaal klakkeloos geslikt zal worden? Ziet het OM de burgerij dan als een kudde schapen die je alles op de mouw kan spelden?

Hoe is het mogelijk dat het OM de identiteit van een verdachte binnen 7 dagen kan checken zonder de bron van het verhaal, Gerrit Veldman, te willen spreken, zonder ook maar te bellen of af te reizen naar Noorwegen, zonder de verdachte in kwestie te willen zien? Waarom wordt hier niet verteld dat het verhaal niet via Gerrit Veldman zelf is “binnenkomen”? Gerrit Veldman heeft alleen Dominique Weesie van de Telegraaf gebeld, dus het verhaal kan allen maar via deze laatste zijn “binnengekomen”. Waarom vertelt het OM dat er niet bij? Zelf snap ik het natuurlijk wel, want dan moet je ook gaan uitleggen dat je de identiteit van de gevangene voor 16 augustus, dus binnen een week, hebt gecheckt, zonder de bron van het verhaal zelf te willen spreken, zonder met eigen ogen de verdachte te willen zien, zonder naar Noorwegen af te reizen. Maar juist daarom is het extra relevant om uit te leggen hoe het precies gegaan is. Het OM stelt immers in het rapport: “Rechercheurs hebben alle feiten nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden”. Met deze wetenschap waag ik dat te betwijfelen, om het netjes te zeggen.  Voor een verkeerde Ali Hassan rukt een heel team direct uit naar Istanbul, een batterij rechercheurs en een officier van Justitie, maar voor de juiste Ali Hassan in Noorwegen wil het OM niemand van de direct betrokkenen spreken of zien, en nog het minst de man zelf?

Wat heeft Dominique Weesie nu eigenlijk verteld? Het verhaal van Gerrit Veldman zelf zou hebben uitgewezen dat we te maken hadden met een asielzoeker, een Irakees van een jaar of 26, met de naam Ali, die daar vastzat voor het bedreigen van een vrouw met een mes, die in Nederland had gewoond, blijkens zijn adressenboekje in Kollum, en met een uiterlijk en klein postuur. Precies volgens het eigen internationale opsporingssignalement van het OM over de “spoorloos verdwenen” Irakese asielzoeker uit Kollum.  Later herkennen Gerrit Veldman en de Rode Kruis medewerker Anton Holleboom hem ook nog van de opsporingsfoto zodra die hen getoond wordt. En dan mag Gerrit Veldman niet “zo maar het idee” krijgen dat deze Irakees iets met de moord te maken kan hebben? En dan wil het OM verkopen dat het niet nodig was om naar Noorwegen af te reizen? Dat het niet nodig was om Gerrit Veldman zelf te spreken? Maar wel een maand later met een heel team uitrukken naar Istanbul voor een andere Ali?

Het verhaal van Veldman zelf had ook uitgewezen dat de man niet VOOR zijn detentie in Lyngdal had gezeten, maar daar NA zijn detentie naar toe zou gaan. Dus waarom het OM dan gaat checken of de man tijdens de moord op Marianne in Lyngdal zat, mag Joost weten. Maar ja, als je al niet rechtstreeks met de bron wilt praten, maar afgaat op een Geen Stijl journalist uit de tweede hand, die ook nog eens had beloofd het eerste vliegtuig naar Noorwegen te nemen, in plaats van meteen naar het OM te lopen, dan ga je wellicht dit soort  nutteloze dingen doen?  Tenzij die hele check al niet de waarheid is, waar het ernstig op lijkt, want de directeur ontkent die check. Met “uitvoerig tegen het licht houden” heeft het in elk geval niets te maken, toch?

Dit rapport is nu juist bedoeld als finaal sluitstuk om voor eens en voor altijd de beschuldigingen jegens het OM de kop in te drukken. Dan mogen we toch niet accepteren dat juist daarin keihard gelogen wordt? Of moeten we dat nu juist wel?

Dat het OM nauwe banden met de Telegraaf onderhoudt, lijkt mij geen onverantwoorde conclusie, maar juist daarom verbazen mij ook weer de discrepanties tussen de rapporten van het OM en de artikelen van de Telegraaf. Dus ik wil ook graag weten wat er nu waar is. Wat het OM stelt of wat de Telegraaf schrijft?

Ik doel hierbij op dit artikel van Jolande van de Graaf:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6229307/__EenVandaag_kleunt_mis_in_Vaatstra-zaak__.html

De Telegraaf schrijft:
“Cruciaal is echter dat de man Marianne Vaatstra niet kan hebben omgebracht, omdat hij volgens de Noorse politie op de dag van de moord niet in Nederland was, maar al in Noorwegen gedetineerd zat.”

Het OM schrijft dat hij tijdens de moord niet gedetineerd zat, maar als asielzoeker in het AZC van Lyngdal zat. Heeft de Telegraaf dan een andere “Noorse politie” gesproken? Graag verneem ik wat de versie is waar het OM achter staat.

De Telegraaf schrijft verder:
“De man die in een cel naast Veldman zat, heet weliswaar Ali, maar heeft een totaal andere, bij deze krant bekende achternaam die daar in de verste verte niet op lijkt. Verder verklaarden de Noren afgelopen augustus tegenover De Telegraaf dat het gaat om een asielzoeker die problemen veroorzaakt en allerlei zaken op zijn kerfstok heeft, maar het bedreigen van vrouwen met messen valt daar niet onder.”

Het OM schrijft:
De asielzoeker is sinds 1998 in Noorwegen. Hij zou daar eerder meisjes hebben lastig gevallen en met een mes mensen hebben bedreigd. Op 19 mei 1999 is hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf – en vier maanden voorwaardelijk – voor mishandeling, bedreiging en vernieling.

Samenvattend zegt de Telegraaf dat het bedreigen van vrouwen met messen niet tot de feiten behoorde, maar het OM bevestigt dit weer wel. Zelfde vraag: Heeft de Telegraaf dan een andere “Noorse politie” gesproken? Graag verneem ik wat de versie is waar het OM achter staat.

Het OM maakt er zelf zo’n punt van dat man en paard worden genoemd. Het zet bijvoorbeeld grote vraagtekens bij de “anonieme Rob” die de woordvoerder voor de AZC bewakers is:
“Wie is deze anonieme Rob? En wie zijn de andere beveiligers namens wie hij zegt te spreken? Wat zijn de andere bronnen van EenVandaag? Wat beweren zij en is die informatie juist?”

Maar Rob is toch helemaal niet anoniem? Het OM weet toch precies wie dat is? En de AZC bewakers die hij vertegenwoordigt, die zijn toch ook al jaren bekend? Die hebben hun verhaal toch reeds aan de politie gemeld en laten verbaliseren jaren voor de uitzendingen van EenVandaag? En omdat er niets met hun getuigenis gedaan werd, aan EenVandaag nog een keer? En na de uitzendingen van EenVandaag toch ook nog een tweede keer aan de politie?  Het OM kent ze toch net zo goed als ik? Waarom wordt dan door het OM de suggestie gewekt dat het zo maar wat anoniemelingen zijn die niet voor hun identiteit willen uitkomen?

Enfin, als het OM zo’n waarde hecht aan het noemen van man en paard, waarom moeten de lezers dan wel genoegen nemen met anonieme “Noorse autoriteiten”. Kan daar dan ook man en paard genoemd worden? Te meer omdat de bewijzen nu zo sterk zijn dat de voor de hand liggende Noorse autoriteiten nooit geraadpleegd zijn?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Wim

Geen opmerkingen:

Een reactie posten