maandag 5 augustus 2013

Werd Michael Hastings vermoord?


Michael Hastings. Hastings, een gerenommeerd journalist en oorlogscorrespondent, stierf 18 juni 2013 in een auto ongeluk in Los Angeles Door Ethan Cox:

Soms denk ik dat een aantal journalisten wel eens vergeten wat hun taak is. Als je ervoor kiest om iets niet te onderzoeken omdat je bang bent dat je misschien voor gek wordt versleten of belachelijk gemaakt, dan doe je het verkeerd als journalist.

Ik heb geen idee wat er met Michael Hastings is gebeurd, en het is zeker mogelijk en redelijk dat zijn ongeval uitsluitend aan zijn eigen fout of een mechanisch defect te wijten was. In feite is dat de meest waarschijnlijke verklaring.

Er zijn echter een aantal onweerlegbaar vreemde feiten rond het auto-ongeluk van Michael Hastings aan te wijzen die deze uitleg in twijfel trekken en wel degelijk om nader onderzoek vragen. Het feit dat de meeste journalisten echter te bang zijn om zelfs maar deze zeer legitieme vragen te berde te brengen en voor een soort complotgek te worden uitgemaakt, is een triest en beangstigend bewijs voor de erbarmelijke staat waar de journalistiek zich vandaag de dag in bevindt.

Laten we de gebeurtenissen samenvatten.

Een journalist, met een trackrecord van het ontmaskeren van machtsmisbruik en het royaal irriteren van de zittende machthebbers, stuurt een e-mail aan zijn redactie om hen te waarschuwen dat federale agenten zijn medewerkers aan het ondervragen zijn en dat hij gedwongen is om “off-radar” te gaan om een groot verhaal af te kunnen maken .

Wat was het grote verhaal? Om de een of andere reden wordt de onderwerp regel van de e-mail die Hastings stuurde, die "FBI-onderzoek, re: NSA" leest, hardnekkig genegeerd door de media. Het lijkt met redelijke zekerheid te suggereren dat zijn "grote verhaal" gerelateerd was aan de NSA - de National Security Agency.

Kort daarna sterft hij met een ongemeen hevig explosie in een auto-ongeluk. Deze crash wordt snel afgedaan als een normaal ongeluk maar er zijn geen remsporen ter plekke waargenomen, een ooggetuige zegt dat hij vlammen en vonken zag voordat de auto scherp naar links van de weg schoot en een video verschijnt online van een bewakingscamera waarop te zien is dat zijn auto in een hevige vuurbal opgaat waarna deze stuurloos tegen een boom tot stilstand komt.
Hierna legt voormalige Amerikaanse Nationaal Coördinator voor Veiligheid, Infrastructure Protection, en Terrorismebestrijding Richard Clarke een verklaring af op TV waarin hij beweert dat "de informatie die we nu hebben over de Hastings 'crash' consistent is met een auto cyberaanval."

"Er is reden om te geloven dat de inlichtingendiensten van de grootmachten, met inbegrip van de VS, op afstand de controle over een auto kunnen verkrijgen.”

"Bij een onderzoek aan universiteiten is naar voren gekomen dat het relatief eenvoudig is om de besturing van een auto te hacken en dingen te doen als gas geven wanneer de bestuurder niet wil versnellen, te remmen als de bestuurder niet wil remmen of om een ​​airbag te lanceren" verteld Clarke aan The Huffington Post. "Je kunt nu een aantal echt zeer destructieve dingen doen door middel van het hacken van een auto, en het is niet eens zo moeilijk uit te voeren."

"Dus als er een cyberaanval op de auto was - en ik zeg niet dat er een was, denk ik dat degene die dit zou doen, wist dat hij er zeer waarschijnlijk ook mee weg zou komen."

In feite, wordt Hastings' model auto verkocht met de geadverteerde functie dat deze op afstand kan worden uitgeschakeld.

Kon Hastings oververmoeid, dronken, gestrest of anderszins onbekwaam zijn geweest? Natuurlijk.

Maar de volgende video lijkt de verklaring van de ooggetuige en ook van andere getuigen die melding maakten van ontploffingen voordat de auto van de weg raakte, te bevestigen.

Kon die zijn veroorzaakt door een spectaculaire mechanische storing? Natuurlijk. Maar het zou een enorm zeldzame storing zijn, gezien het feit dat auto's zeer zelden of eigenlijk nooit in een vuurbal exploderen. In feite zijn auto's juist zo ontworpen dat deze niet ontploffen, zelfs niet in geval van een catastrofale botsing, en in tegenstelling tot wat Hollywood ons wil doen geloven zijn incidenten van exploderende auto's in ongevallen te verwaarlozen.

Het moet verder vermeld worden dat de meeste van Hastings 'collega's, vrienden en familie heel expliciet duidelijk hebben gemaakt dat ze niet in de officiële verklaring voor zijn dood geloven en dat zij sabotage niet uitsluiten.

Ik zou door kunnen gaan maar het punt is duidelijk. Hastings dood zou een ongeluk kunnen zijn geweest maar het zou ook een moord geweest kunnen zijn. Er is voldoende sterk bewijs voorhanden om te beweren dat hij onder verdachte omstandigheden om het leven kwam.

Clarke, die onder Reagan werkte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, bemande de post voor terrorismebestrijding onder de presidenten George H.W. Bush, Bill Clinton en George W. Bush en ook een speciale adviseur van Dubya in kwesties van cyberterrorisme, is niet bang om deze nodige vragen wel te stellen.

"Ik ben niet een samenzweringstype. In feite heb ik het grootste deel van mijn leven doorgebracht met het ontrafelen van samenzweringstheorieën" zei Clarke tegen The Huffington Post. "Maar het is altijd mijn principe geweest dat je een samenzweringstheorie niet kunt ontkrachten totdat je kunt bewijzen dat deze niet waar is. En in het geval van Michael Hastings is al het bewijs wat openbaar beschikbaar is consistent met een auto cyberaanval. En het probleem hiermee is dat je het nauwelijks kunt bewijzen. Ik denk dat je waarschijnlijk de beste middelen van de Amerikaanse Inlichtingendiensten en wetshandhavers zult moeten inzetten om het te kunnen ontdekken. "

Dus als de omstandigheden van zijn dood verdacht zijn, zijn wij het dan niet aan Michael verplicht om die vragen dan te stellen? Is er iemand die echt suggereert dat de moord op een journalist volledig buiten het rijk der mogelijkheden ligt? Dat er geen doofpot ooit zo ver zou gaan om iemand te vermoorden?

Als u van mening bent dat hij niet had kunnen worden vermoord, dat dit niet binnen de mogelijkheden ligt, dan stel ik nederig voor om opnieuw te gaan bekijken wie er nu eigenlijk precies in een fantasiewereld leeft.

Ik heb Michael nog nooit ontmoet, maar ik wou dat ik dat had. Hij was een markante persoonlijkheid. Maar meer dan dat, hij was ook een van ons. Als een politieagent sterft zullen zijn collega's niet rusten tot zijn dood naar tevredenheid is uitgezocht, en de eventuele schuldigen aangehouden. Als een journalist sterft, houden blijkbaar de meeste journalisten hun mond en stellen geen vragen uit angst te worden weggezet als een aanhanger van complot theorieën . Fan-fucking-tastic.

Ik weet niet of Michael Hastings werd vermoord. Maar ik wil het wel weten en ik zal dit nooit te weten komen tenzij de media zich uit hun collectieve ontkenning lostrekken en beginnen met het onderzoeken van bovengenoemde vragen. Beschuldigingen een complotaanhanger te zijn zouden geen rol mogen spelen. Onderzoek het verhaal tot op het bot om de waarheid te achterhalen. Dat is wat journalisten doen, of op zijn minst behoren te doen ...

UPDATE: Hulde aan zelfbenoemde "Freedom of Information Act terroristen" Jason Leopold en Ryan Shapiro die de FBI aangeklaagd hebben om alle informatie die zij over Hastings verzameld hebben openbaar te maken. Leopold stelt: "Misschien heeft de FBI zoals zij beweren geen dossier over Hastings. Hoe dan ook, ik denk dat Hastings het enorm zou hebben gewaardeerd dat Shapiro en ik proberen uit te vinden of dat inderdaad echt het geval is."

Verschillende alternatieve media(sites) in de wereld houden zich uit protest over de stilte en laksheid van de gevestigde media en journalisten met het onderzoek naar de exacte toedracht van de gebeurtenissen rond de dood van Michael Hastings bezig. 

Originele bron: "Was journalist Michael Hastings murdered?" Canada.com
Nederlandse vertaling door "Liedetector" op Zaplog

Extra annotaties:
Moordaanslag op Journalist Michael Hastings steeds waarschijnlijker
The Curious Death of Michael Hastings
Information Dominance, Michael Hastings, and Rolling Stone
Selective silencing: Was Michael Hastings murdered?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten