vrijdag 21 februari 2014

De onmogelijke bekentenis van Jasper S. (Marianne Vaatstra zaak)

 
Een artikel geschreven door Wim Dankbaar (van o.a. Rechtiskrom), en in 5 delen geplaatst op Boublog.nl, hier deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5. De artikelen heb ik integraal overgenomen en in 1 artikel geplaatst. De inleidingen/opmerkingen bij sommige delen zijn van Boublog en zijn mede overgenomen.

Deel 1:
Door Wim Dankbaar

Omdat ik vele vragen krijg hoe ik nu over de zaak denk, en ook verzoeken om excuses te maken omdat ik er naast zat, schrijf ik dit stuk. Het mag bekend zijn dat ik al jaren stel dat Marianne verkracht en vermoord is door de Irakese asielzoekers Feik Mustafa en Ali Hassan. Tevens mag bekend zijn dat ik stel, gesteund door onomstotelijk bewijs, dat deze twee asielzoekers in hetzelfde weekend van de moord heimelijk zijn weggesluisd door Justitie.

Deze stellingen worden echter volledig overschaduwd door de aanhouding en “bekentenis” van Jasper S. Het behoeft geen betoog dat als bovenstaande stellingen waar zijn, Justitie een enorm belang heeft om de stellingen in diskrediet te brengen, dan wel anderszins ongeloofwaardig te maken, waarbij geen middel geschuwd zal worden om dit te bereiken, zoals het vervalsen van DNA bewijs.

Vraagt u mij niet hoe Justitie erin geslaagd is om Jasper S. een gruwelijk misdrijf te laten bekennen dat hij niet heeft gepleegd. Ik weet het antwoord niet. Wel weet ik dat er drugs en methoden bestaan om iemand iets te laten geloven wat niet is gebeurd. In dit stuk zal ik trachten aan te tonen dat Jasper’s bekentenis, zoals die nu bekend is geworden uit de rechtszittingen, op zijn minst ongeloofwaardig is, in feite onmogelijk de waarheid kan zijn.

De onmogelijke tijdlijn

Gebaseerd op het verhaal van Spencer (de toenmalige vriend van Marianne) en diens vriend Wietze heeft het OM gereconstrueerd dat deze twee rond half twee ‘s nachts  afscheid hebben genomen van Marianne en dat zij kort daarna, tussen half twee en 2 uur, overleden moet zijn.  Spencer en Wietze verklaarden dat zij na het afscheid zijn teruggefietst naar Buitenpost waar zij voor twee uur aankwamen bij shoarmabar de Pyramide en nog een broodje hebben gegeten. Dit wordt bevestigd door eigenaar Mohammed van de Pyramide. Los van het feit dat er talloze bewijzen zijn dat het verhaal  van de gestolen fiets en het afscheid van Marianne ter hoogte van de sportvelden , gelogen is,  klopt de bekentenis van Jasper niet met de tijdlijn zoals die bekend is van Spencer en het OM. Spencer stelt aanvankelijk dat hij rond twaalf uur ‘s nachts met Marianne de discotheek Paradiso heeft verlaten. Dit tijdstip wordt bevestigd als “kort na middernacht” in het opsporingsbericht van de politie:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/beloning.jpg

Aanvankelijk stelt hij tevens dat hij afscheid van Marianne heeft genomen ter hoogte van het tunneltje, een halve kilometer verder dan de sportvelden. Later verandert Spencer het tijdstip van vertrek uit Paradiso naar 1 uur ‘s nachts. De plek van het afscheid verandert hij naar de sportvelden.

Laten we nu eens kijken hoe deze tijdlijn al dan niet te rijmen is met het verhaal van Jasper. Jasper stelt dat er die nacht een koe moest kalven. Uit het rechtbankverslag:

‘Mijn vrouw is toen naar bed gegaan. Ik zou beneden slapen vanwege een koe die moest kalven.’

‘Ik ben eerst gaan slapen. Op een zeker moment, waarschijnlijk half twee, kwart voor twee , liep de wekker af en ben ik naar de stal gegaan’

‘Ik sta op en trek mijn werkkleren aan en ga naar de stal om polshoogte te nemen bij die bewuste koe. Daar was niets loos mee, dat duurde niet langer dan vijf minuten.’

‘Toen ben ik weer richting huis gelopen, met de intentie om de nacht voort te zetten. Ik heb toen echter mijn fiets gepakt en ben gaan fietsen.’

Allereerst valt op dat Jasper besluit te gaan fietsen, terwijl de koe nog steeds verwacht wordt te kalven. Als tijdstip hiervoor meldt het rechtbankverslag:

Het is inmiddels dus 1 mei, omstreeks 02.00 uur in de nacht.

Ondanks dat Jasper speciaal beneden is gaan slapen en de wekker heeft gezet om op tijd de koe te kalven, besluit hij voor onbepaalde tijd te gaan fietsen, buiten het bereik van de koe. Weliswaar is met de koe nog niets loos, maar dit kan uiteraard binnen een half uur veranderen. De vraag of de bewuste koe die nacht inderdaad gekalfd heeft en of Jasper daarbij is geweest, wordt ook niet beantwoord. Hoe het ook zij, het besluit van Jasper om te gaan fietsen is gezien de omstandigheden op zijn minst ongeloofwaardig te noemen. Nog ongeloofwaardiger is de tijdlijn die Jasper hanteert. Hij stelt nadrukkelijk dat hij later dan twee uur is gaan fietsen. Op dat tijdstip is Marianne volgens het OM reeds vermoord en zitten Spencer en Wietze in de Pyramide een broodje te eten. In het scenario van Jasper is Marianne dus een uur later vermoord dan in het scenario van Spencer en het OM.

Over de route zegt Jasper het volgende:

S. weet niet meer welke route hij heeft gefietst. ‘Geen idee, je kunt heel veel kanten op. Ik was in gedachten. Ik heb het niet in mij opgenomen.’

S zegt dat hij naar het oosten is gefietst, richting Kollum. ‘Daarna ben ik het kwijt.’

Deze beweringen zijn tegenspraak met wat Jasper even later zegt:

S. kwam Marianne tegen ter hoogte van de sportvelden. Vaatstra had ook geen licht op haar fiets. ‘Het zicht was niet bijster goed, want er staan redelijk grote bomen naast het fietspad. Die werpen aardig schaduw op de weg. Ik heb haar niet aan zien komen.’

Dat Marianne, die toch al bang was in het donker, ook geen licht op haar fiets had, laten we maar even buiten beschouwing.  Jasper weet dus wel dat zijn route hem langs de sportvelden “De Swadde” in Buitenpost heeft geleid. Hij is het dus helemaal niet kwijt.  Bovendien stelt hij dat hij Marianne niet heeft zien aankomen. Ook dit is weer in tegenspraak met wat hij even later zegt:

‘Ik keek naar twee jongens verderop, toen kwam mij opeens een jonge vrouw tegemoet.’

Jasper stelt dus niet alleen dat hij het vermeende afscheid van Spencer en Wietze van Marianne heeft waargenomen, maar ook dat hij Marianne zag aankomen. In tegenspraak met zijn eerder bewering.

Indien men gemakshalve aanneemt dat het verhaal van Spencer en Wietze de waarheid is, dan is het ook vreemd dat zij een tegemoetkomende fietser niet hebben waargenomen. Te meer omdat Spencer beweert dat Marianne nog achterom heeft geroepen: “Als mij wat overkomt is het jullie schuld!”. Te meer ook omdat Jasper beweert dat hij rechtsomkeert heeft gemaakt om Marianne te achtervolgen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Jasper al deze waarnemingen heeft gedaan zonder dat Spencer en Wietze er iets van hebben waargenomen. Blijkbaar ziet Jasper dat ook in, want hij lost dit probleem op met de volgende bewering: “Ik denk niet dat ze mij hebben gezien”. Dit is een uiterst vreemde opmerking gezien de beschrijving van de gebeurtenis waarbij het bijna onontkoombaar is dat Spencer en Wietze hem gezien moeten hebben, maar vooral ook omdat het voor Jasper helemaal niet relevant  is om zich af te vragen of Spencer en Wietze hem hebben gezien. Dit is alleen relevant voor diegenen die zich afvragen waarom Spencer en Wietze geen melding hebben gemaakt van een tegemoetkomende fietser die omkeerde en achter Marianne aan ging. Jasper is echter de laatste die op die vraag een antwoord zou moeten willen geven. Toch vult hij het antwoord uit eigen beweging in.

Jasper’s verhaal wekt steeds meer de indruk dat hij het afstemt op hoe het OM het graag wil horen op basis van het verhaal van Spencer, maar niet alle details, zoals bijvoorbeeld de tijdlijn, synchroon kan houden. Zo geeft hij ook verschillende versies van dezelfde gebeurtenis. Tegenover de rechter zegt hij dat hij Marianne gevolgd is door het tunneltje:

S. fietste achter Vaatstra aan, die vrij snel fietste. Hij volgde haar door een tunnel. Hij had nog steeds de gedachte ‘die is voor mij’, bevestigt S.

Tegen zijn ouders heeft hij expliciet gemeld dat Marianne NIET door het tunneltje ging maar bovenlangs over de weg. Overigens mag men zich ook afvragen waarom een gezonde  volwassen man van begin 30 een kilometer  nodig heeft om een zestienjarig meisje in te halen. De afstand tussen de sportvelden en de plaats waar Jasper Marianne inhaalde op de Keningswei is namelijk een kilometer.

Deel 2

Door Wim Dankbaar

De volgende delen van het betoog van Dankbaar gaan over de absurde en onmogelijke manier waarop Jasper S. Marianne zou hebben verkracht en vermoord. Omdat deze delen nauw met elkaar samenhangen, plaats ik ze hier achter elkaar. Het wordt dan wel een lang artikel, maar dat moet dan maar. ;-)

Marianne’s ongesteldheid en orale seks

Op het moment dat Jasper Marianne ziet, zegt hij te hebben gedacht:  “Jij bent voor mij”. Hieruit is af te leiden dat hij vanaf dit moment de voorbedachte rade had om Marianne te verkrachten, naar men mag aannemen tegen haar zin. Alle navolgende door Jasper beschreven handelingen wijzen op deze voorbedachte rade, waarbij hij zich talloze malen heeft kunnen afvragen of hij wel goed bezig was en zijn plannen niet beter kon staken. Niettemin, zo moeten wij geloven,  heeft Jasper geen enkel moment van bezinning gekend. Hij is Marianne achterna gereden, heeft haar ingehaald en van haar fiets gedwongen. Vervolgens heeft hij Marianne vastgepakt, zijn zakmes geopend, met één hand,  en Marianne bedreigd. Jasper weet zich nog specifiek te herinneren dat Marianne vroeg: Wie ben jij? Daarna heeft hij zowel haar fiets als zijn eigen fiets , ook met één hand,  aan de kant van de weg gezet. Dit is vreemd omdat er op de herenfiets die aan Marianne werd toegekend, in het geheel geen sporen (DNA of vingerafdrukken) van Marianne of  Jasper zijn gevonden.  Tijdens deze gebeurtenis zou Marianne ook geprobeerd hebben zich los te rukken en in Jasper’s hand hebben gebeten. Tot bloedens toe.  De vraag is dan in welke hand Marianne gebeten zou hebben. De hand waarin hij het mes had, of de hand die hij nodig had om de fietsen weg te zetten? Enfin, Marianne zou haar verzet hebben gestaakt omdat zij volgens Jasper onder de indruk van het mes zou zijn geweest.  Hierdoor kon Jasper verder met zijn verkrachtingsplan door samen met Marianne het weiland in te lopen, ongeveer een honderd meter tot voorbij een boomwal, een plek die hij geschikt vond om zijn plan ten uitvoer te brengen. Op geen enkel moment tot dan toe is Jasper tot bezinning gekomen. Kennelijk heeft hij steeds besloten, ondanks alle moeilijkheden en tegenwerking van Marianne, zijn plannen door te zetten. Bewust en in kalm beraad. Jasper stelt zelf dat hij in een “roes” heeft gehandeld. Alsof hij niet wist waar hij mee bezig was. Maar dit strookt absoluut niet met de aaneenschakeling van zijn doelbewuste handelingen en beslissingen. Zo zou Marianne op gegeven moment hebben aangegeven dat zij ongesteld was. De toehoorder moet hier kennelijk uit begrijpen dat Marianne begreep dat Jasper sex met haar wilde, hoewel niet door Jasper wordt verteld dat hij deze intentie aan haar had duidelijk gemaakt.

Jasper zegt hier het volgende over:
 ”Ze gaf aan dat ze ongesteld was en heeft voor dat ze mij oraal bevredigde haar tampon verwijderd. Ze stond toen nog. Ik heb me erover verwonderd dat die tampon nooit aangetroffen is.”

Men kan zich afvragen waarom Marianne haar ongesteldheid ter sprake bracht.  Iets anders dan haar wens dat Jasper zijn sexuele plannen zou laten varen, is eigenlijk niet te verzinnen. Niettemin is dit voor Jasper wederom  geen reden om van zijn plannen af te zien. Wat Jasper’s reactie op Marianne’s onthulling was, vertelt Jasper niet precies, maar wel dat Marianne hem vervolgens van orale sex heeft bediend. Op wiens initiatief dit was, vertelt Jasper ook niet. Alleen dat hij dit zo gewend was bij de hoeren, die daar ook mee beginnen. Ook vertelt hij dat Marianne kennelijk vrijwillig en zelf haar tampon heeft verwijderd. We zijn hiermee aangeland bij misschien wel het meest potsierlijke element uit Jasper’s bekentenis. Het is immers totaal ongeloofwaardig  dat Marianne zelf haar tampon verwijderd als voorbereiding op de sex die zij absoluut niet wil.  Nog ongeloofwaardiger is dit als men bedenkt dat Jasper even later met zijn mes haar slipje moest wegsnijden. Wij moeten dus geloven dat Marianne vrijwillig haar tampon heeft verwijderd, maar kennelijk niet vrijwillig haar slipje naar beneden heeft willen doen. Als klap op de vuurpijl moeten we aannemen dat Jasper, die net tot bloedens toe in zijn hand is gebeten, nu zijn piemel – voor de door lust gedreven Jasper, misschien wel het meest dierbare lichaamsdeel  – toevertrouwt aan diezelfde tanden van Marianne. Een meisje dat volgens familie en vrienden van zich af zou bijten, maar dit om haar leven te redden niet heeft gedaan. Marianne zal toch beseft hebben dat als je een man, met mes of niet, zijn piemel  afbijt, deze in één klap buiten spel is.

De vraag of Jasper klaargekomen is van de fellatio, wordt ook niet beantwoord. Kennelijk niet, want even later is hij nog in staat om Marianne vaginaal te penetreren.

Waar is het bloed en de anale verkrachting?

Jasper stelt dat hij zich vele  details niet kan herinneren. Wel is hij stellig dat hij Marianne niet ook nog anaal heeft verkracht. Dit is opmerkelijk omdat zowel sporenonderzoek als de sectie heeft uitgewezen dat Marianne zowel vaginaal als anaal is verkracht. Ofwel hebben de pathaloog-anatomen van het NFI een kapitale fout gemaakt, ofwel Jasper vertelt niet de waarheid. Blijkbaar zit niemand met deze enorme tegenstrijdigheid.  Blijkbaar hoeft ook niemand te weten hoe het OM tot de conclusie is gekomen dat Marianne anaal is verkracht ondanks dat alle media steevast meldden:  Uit het sporenonderzoek en de sectie bleek dat Marianne anaal en vaginaal was verkracht.

Zelfs Peter R. Vries weet in zijn Marianne Vaatstra dossier  te melden:

Marianne werd op haar buik gevonden. Ze was bijna naakt en zowel anaal als vaginaal verkracht.

De anale verkrachting is door het verhaal van Jasper plotseling naar het rijk der fabelen verwezen en door OvJ Henk Mous vervangen door orale verkrachting. Blijkbaar wordt aan Jasper’s ongeloofwaardige bekentenis meer waarde gehecht dan aan de door het OM vastgestelde feiten.

Tevens is door het OM altijd gesteld dat er niet of nauwelijks bloed van Marianne is gevonden op de plaats delict. Dit heeft voeding gegeven aan de gedachte dat Marianne niet meer in leven was toen haar de keel werd doorgesneden.  Een levend persoon met bloeddruk en kloppend hart zou immers veel meer bloed hebben doen vloeien. Eenzelfde redenering wordt gehanteerd voor de kleine steekwondjes op Marianne’s bovenbeen. Geen bloed, dus Marianne moet al dood zijn geweest, zo stelt  Peter R. de Vries namens het OM. Jasper zegt echter zeker te weten dat hij deze wondjes niet heeft veroorzaakt en dat Marianne nog leefde en ademde toen hij haar, liggend op haar buik, de keel zou hebben doorgesneden. Hij weet zelfs te melden dat hij het bloed hoorde stromen. Los van het feit dat hij de meest morbide details wel herinnert maar andere details weer niet, is dit in rechtstreekse tegenspraak met de afwezigheid van bloed in het gras van het weiland. Wederom vraagt niemand zich af of Jasper dan wel de waarheid spreekt.

Tot slot merk ik op dat een dubbele verkrachting, anaal en vaginaal, beter past bij een verkrachting door meer dan één dader, zoals de weggesluisde Feik en Ali uit mijn beginstelling. Tevens past het ontbreken van Marianne’s bloed in het weiland ook beter in het scenario dat Marianne op een andere plek is verkracht en vermoord en later in het weiland is gedumpt.

Deel 3

Door Wim Dankbaar

Deel 3 van het artikel van Dankbaar gaat over het haartje in de aansteker die werd gevonden in het rugzakje van Marianne, maar ook over de “creatieve” manier waarop alle “bewijs” verschijnt en weer verdwijnt als het OM het niet meer kan gebruiken. Eerst was er geen haartje in de aansteker, toen opeens wel, maar nu dit “bewijs” niet bruikbaar blijkt, doet die aansteker opeens niet meer ter zake. Hetzelfde geldt uiteraard voor de sporen van bloed en sperma! Vergelijk dit artikel ook met dat van André Vergeer: Het haartje in de aansteker.

Het haartje in de aansteker

Een jaar geleden mocht Peter R. de Vries van het OM in zijn programma de bevindingen van nieuw onderzoek presenteren. Eén van de opzienbarende feiten was een haartje van de dader, dat gevonden zou zijn in de aansteker uit Marianne’s rugtas. Het DNA van dit haartje kwam overeen met het op Marianne aangetroffen sperma. Allereerst mag men zich afvragen waarom een haartje van de dader pas 13 jaar later wordt gevonden in een bewijsstuk dat ongetwijfeld al eerder grondig was onderzocht op dadersporen. Maar ten tweede moet men zich afvragen hoe dit haartje, een haartje van Jasper volgens het OM,  in de aansteker terecht is gekomen. Jasper stelt namelijk nadrukkelijk dat deze aansteker niet van hem is, dat hij hem nooit heeft gezien, laat staan heeft aangeraakt.  Ook is hij stellig dat hij niet in Marianne’s tas heeft gekeken. Als Jasper de waarheid spreekt – en volgens het OM is dat het geval – dan blijft het een raadsel hoe een haartje van Jasper in een voor hem onbekende aansteker is gekomen. Volgens Jasper kan dit niet. Volgens het OM is het zo. Eén van de twee moet de zaak dus beduvelen. Wederom hoeft niemand te weten welk van de twee het is. Omdat Jasper niets te verliezen heeft met de erkenning dat hij de aansteker heeft aangeraakt, na alle belastende feiten die hij reeds erkend heeft, lijkt het er eerder op dat het OM creatief is geweest met de bewijsvoering. De vraag is dan waarom?

Bedenk ook dat Jasper stelt zijn laarzen en werk-overall te hebben gedragen in verband met de koe die zou kalven:

‘Mijn zakmes zit standaard in mijn werkkleding. Die kleding had ik aan toen ik op de fiets stapte.’

Deze overall moet vol met koeienharen hebben gezeten. Jasper zou tijdens de verkrachting op Marianne hebben gelegen, maar een koeienhaar is niet op haar lichaam aangetroffen.  Wel een haartje van hemzelf in een aansteker uit een tas die hij nooit heeft opengemaakt.

Eenzelfde verschijnsel qua creatieve bewijsvoering, is de “vondst” van Jasper’s bloed op Marianne sinds vorig jaar. Voorheen was er namelijk nooit sprake van bloed, maar alleen van sperma. Voor de uitzending van Peter R. de Vries heeft het OM nooit gewag gemaakt van bloed. Uit het rapport van het second opinion onderzoek van rechercheur Hans Akerboom (2006) blijkt dit nog eens:

De moord op Marianne wordt als “de perfecte moord” omschreven. De dader heeft nagenoeg geen sporen achtergelaten. Sperma leidde tot een daderprofiel.

Het bloed is dus of jarenlang door het OM verzwegen, of naderhand verzonnen. In beide gevallen prangt de vraag: Waarom? Niettemin geeft Jasper wel een voor het OM verlossende verklaring. Marianne heeft immers in zijn hand gebeten, waarbij Jasper expliciet vermeldt dat daarbij bloed heeft gevloeid. Wat echter ondergesneeuwd blijft, is waarom het OM dan nooit eerder de vondst van bloed heeft gemeld?

Deel 4

Deel 4 van het artikel van Dankbaar gaat over de zeer tegenstrijdige verklaringen van Jasper S.. Deze verklaringen zijn zo absurd, zelfs de rechter heeft er moeite mee. Moeten we dit verhaal geloven? Volgens mij is het antwoord NEE!

Jasper’s selectieve geheugenverlies

Door Wim Dankbaar

Het moge duidelijk zijn dat Jasper vele details weet op te lepelen. Zo weet hij nog dat Marianne vroeg “Wie ben je?” en hem in zijn hand heeft gebeten. Ook weet hij dat Marianne aangaf ongesteld te zijn, zelf haar tampon heeft verwijderd en hem orale seks heeft gegeven. Tevens weet hij dat hij Marianne levend de keel heeft doorgesneden en daarbij haar bloed hoorde stromen. Ook weet hij dat hij haar niet anaal heeft verkracht.

Echter, op een hele reeks cruciale vragen waarop de familie Vaatstra zo graag een antwoord wil hebben,  moet hij het antwoord schuldig blijven.  Hij weet het niet meer, hij handelde in een roes, zegt hij. Dit laatste is in tegenspraak met de reeks van weldoordachte handelingen en beslissingen die hij beschrijft. Talloze malen heeft hij de kans gehad om anders te beslissen, maar als we hem moeten geloven, heeft hij steeds weer bewust gekozen om zijn plan om Marianne te misbruiken door te zetten.  Bovendien komt zijn spijt en wroeging niet overeen met een man die toentertijd in staat was deze gruwelijke handelingen in kalm beraad te verrichten. Spijt en wroeging komen eerder overeen met een man die juist niet in staat is zulke handelingen te verrichten.

Enerzijds weet Jasper te vertellen dat Marianne aanvankelijk hevig verzet heeft geboden, tot en met losrukken en het bijten in zijn hand, anderzijds beweert hij dat Marianne vervolgens willoos en gehoorzaam aan zijn lusten tegemoet is gekomen. Zij heeft zelf haar tampon verwijderd, ze heeft hem fellatio gegeven en ze heeft zich zonder protest vaginaal laten verkrachten, laten wurgen en de keel door laten snijden.

Eigenlijk komt het er op neer dat alle details die Jasper wel geeft, in strijd zijn met de bekende feiten en de details die hij niet weet in strijd zijn met wat hij zich zou moeten herinneren als dader. Jasper gaat daarbij zo ver dat hij zaken invult die men graag wil horen. Als de rechter hem vraagt of hij de rugtas heeft gebruikt voor het wurgen ( een stelling van het OM) antwoordt Jasper: “Het zou kunnen”.  Hij zegt zelfs letterlijk: “U mag vinden wat u wilt.” De verdachte speculeert  hier met zijn ondervragers mee. De bekentenis heeft alle kenmerken van iemand die een valse verklaring aflegt. Waar Jasper het niet meer weet, kiest hij de uitvlucht: Ik handelde in een roes, er zitten gaten in mijn geheugen.  In feite zegt hij, in tegenstelling tot het OM dat hij ontoerekeningsvatbaar was, maar gezien de vele details en bewuste handelingen die hij zich wel meent te herinneren, is dit niet geloofwaardig. In de soap die deze rechtszaak is, is doodslag evenmin geloofwaardig, want volgens Jasper zelf was hij al bezig met de vraag of Marianne het er levend vanaf zou brengen:

LC Live @LC_Live

Volgens S.’ herinnering verzette Marianne zich niet. “waarschijnlijk om het er levend vanaf te brengen.” #vaatstra

Gezien de vragen van rechter Dölle heeft deze duidelijk ook moeite met de geloofwaardigheid van Jasper. Ongeloof en scepsis druipen er vanaf. Toch had hij in zijn opdracht om vast te stellen of Jasper wel de waarheid spreekt, dan wel of er sprake is van moord of doodslag, wat mij betreft wel wat doeltreffender te werk kunnen gaan. Zo had hij  bijvoorbeeld kunnen vragen:

Wat was uw reactie toen Marianne aangaf dat ze ongesteld was?

Heeft u haar duidelijk gemaakt dat u dat geen obstakel vond om haar te verkrachten? Zo ja,  mag ik dan concluderen dat u hier zeer duidelijk met een voorbedachte rade bezig was om haar in elk geval te verkrachten? U moet zich toch hebben bedacht dat als u Marianne in leven liet, zij tegen u zou kunnen getuigen van dit misdrijf, wat verkrachting toch is. Hoe kunt u dan volhouden dat u haar niet met voorbedachte rade heeft vermoord? Bij het ene misdrijf, de orale en vaginale verkrachting,  handelde u weloverwogen en met voorbedachte rade, maar bij het tweede misdrijf, de moord, handelde u in een roes en in paniek? Hoe moet ik dat zien, mijnheer Steringa?

Heeft u een verklaring waarom Marianne zelf haar tampon heeft verwijderd? Was dit naar aanleiding van uw standpunt dat haar ongesteldheid geen bezwaar was? Was het uw begrip dat Marianne er vrede mee had dat u haar vaginaal zou penetreren?

Op wiens instigatie werd de orale seks geïnitieerd?  Kunt u aangeven waarom Marianne hiermee akkoord ging?

Vond u het niet gevaarlijk om uw penis over te leveren aan de mond en tanden van een meisje dat niet gediend was van welke vorm van seks met u dan ook?

Kwam u klaar van de orale bevrediging? U heeft het immers over bevrediging. Zo nee, wat deed u besluiten om Marianne te gebieden de orale seks te staken? Zo ja, hoe kreeg u het voor elkaar om haar ook nog vaginaal te verkrachten?
Bauke Vaatstra meent, ook ingegeven door het OM, dat Jasper zich veel meer herinnert, maar niet het achterste van zijn tong laat zien en zaken bewust achterhoudt. Naar mijn overtuiging raakt deze redenering kant noch wal.  Jasper heeft, huilend en snikkend, details bekend die elke schande voorbij gaan. Hij heeft zich tot op het bot vernederd. Wat heeft de man nog te verliezen door dingen te bekennen die Bauke Vaatstra zo graag wil weten?  Helemaal niets.  Waarom zou iemand uit schaamte zaken achterhouden als hij wel kan erkennen dat hij Mariannes keel doorgesneden heeft en haar bloed hoorde stromen? Waarom zou hij dan niet achterhouden dat hij het moordwapen tot op de dag van vandaag heeft bewaard? Ook hier is sprake van een tegenstrijdigheid want zijn vader stelt dat Jasper sinds die tijd minstens 3 werkmessen heeft versleten en er bovendien altijd twee had die hij gebruikte om ze tegen elkaar te slijpen.

Bauke Vaatstra begrijpt niet dat Jasper zich zaken niet herinnert omdat hij de hele moord wel eens niet gepleegd zou kunnen hebben en de details die hij zich wel herinnert door derden ingeprent zijn.

—————————–
Tot zover Wim Dankbaar. En niet alleen Bauke begrijpt dat niet, er zijn talloze mensen die het niet begrijpen. Vroeg of laat zal men toch moeten inzien, dat dit niet kan! Maaike had het meteen al door: We worden bedrogen waar we bijstaan!!!

Wim, ik plaats hier nog even de audio:

Maaike en Wim praten over Peter duurt een kwartier.

http://www.jfkmurdersolved.com/audio/maaikepeter.mp3

Deel 5

Het laatste deel van het artikel van Dankbaar gaat over de rol die Peter R. de Vries in deze zaak speelt. Deze grote misdaadjournalist is de grote showmaster van dit bloedstollende theater!

Excuses geëist van Peter R. de Vries

Door Wim Dankbaar

Peter R. de Vries, ontegenzeggelijk een spreekbuis van het OM in deze zaak, twittert triomfantelijk:

Zou complotdenker #WimDankbaar nu voorgoed zijn mond houden en excuses aanbieden aan de mensen die hij heeft geterroriseerd en belasterd??

Welnu, ik denk dat ik met bovenstaande verhandeling wel duidelijk heb gemaakt dat ik onverkort van mening blijf dat Jasper S. niets te maken heeft met de moord op Marianne Vaatstra. En dat tevens het OM en Peter R. de Vries het Nederlandse volk op een ongekende wijze bedriegen.

Bovendien zou ik wel eens willen weten wie Peter precies bedoelt met de mensen die ik “geterroriseerd en belasterd” zou hebben.  Ik vermoed dat hij mensen bedoelt als Stephanie van Reemst, Jano Hassan, Spencer Sletering en Feik Mustafa, van wie ik stel dat zij ook weten dat de moord niet door Jasper S. is gepleegd.  Van Stephanie stel ik dat zij het vriendinnetje van Feik was en getuige is geweest van de ontvoering van Marianne uit het het centrum van Kollum door onder meer Feik en Ali.

Van Spencer stel ik dat zijn gestolen-fiets-verhaal en het afscheid van Marianne bij de sportvelden een kletsverhaal is. Een knalharde leugen. Ik stel voorts, uitsluitend op basis van getuigen die door het OM  stelselmatig genegeerd worden, dat  Feik Spencer softdrugs leverde, ruzie met hem had  en hem die avond toegezegd heeft: Vanavond gaan we jouw vriendinnetje pakken! Ik stel verder dat Ali en Feik de fietsen van hem en Wietze hebben lek gemaakt door de ventielen eruit te trekken, een feit waar Stephanie getuige was.  Een feit ook dat door meerdere getuigen bevestigd is, onder meer door Spencer’s eigen vader Dick Sletering die de volgende ochtend tegen Bauke Vaatstra zei: Ik denk wel dat Spencer thuis is, want ik zie zijn fiets hier staan met een lekke band! Ik stel tevens dat Spencer en Wietze zijn opgehaald uit het dorp, waar hun lekke fietsen stonden, door Spencer’s moeder Jacqueline Sletering in haar groene Citroën Saxo, een feit dat ook is waargenomen door een getuige waar het OM niets van wil weten.  En dat zij vervolgens door haar zijn afgezet bij de Pyramide om nog een broodje shoarma te eten. Tevens stel ik dat Spencer en Wietze om half één ‘s nachts zijn gezien zonder Marianne door Verry Brouwer en Tinie de Haan,  prutsend aan een fiets, ongetwijfeld  in een poging nieuwe ventielen te regelen om hun eigen fietsen weer rijklaar te maken. Deze getuigen zijn nota bene door Peter R. de Vries zelf gepresenteerd in een uitzending uit 2003, waarin Peter het verhaal van Spencer en Wietze onderuit haalt en het OM hekelt vanwege het vasthouden aan hun verhaal.  Ondanks dat Peter ook weet dat het verhaal van Spencer en Wietze één grote leugen is, neemt hij deze anno 2012 graag over van het OM in zijn laatste uitzending, met de befaamde “reconstructie” en al.

Dit is de bewuste uitzending:
prdvmarianne duurt 14 minuten.Peter R. maakt dus in 2003 een ijzersterke case voor de stelling dat Spencer’s verhaal een leugen is. De “bekentenis” van Jasper is echter op die leugen gebaseerd.  Derhalve wil Peter R. anno 2013 niet aan de uitzending herinnerd worden.

Van Jano Hassan stel ik dat hij familie en een zeer goede bekende is van de door Justitie weg gesluisde Ali Hassan.  Tevens stel ik dat hij in 2009 door een getuige in Groningen is gesignaleerd in het gezelschap van deze Ali Hassan en vervolgens deze getuige heeft bedreigd om haar mond hierover te houden.  Ik stel dus ook dat hij bekend is met het stiekem wegsluizen van Ali Hassan en diens huidige verblijfplaats.

Van al deze personen stel ik dat zij weten dat de in Turkije gearresteerde Ali Hassan, niet de Ali Hassan was die zij kenden uit het AZC als de onafscheidelijke vriend van Feik.  Met andere woorden dat ook zij weten dat het OM het Nederlandse publiek een geweldige loer heeft gedraaid met een verkeerde Ali Hassan om te verhullen dat zij de juiste Ali Hassan het land uit hebben gesmokkeld.  Bovendien heb ik al deze mensen uitvoerig de gelegenheid gegeven om mijn publicaties te weerleggen voordat ik ze publiceerde.

De vraag rijst waarom Peter R. de Vries meent dat ik excuses zou moeten maken voor iets wat gewoon de waarheid is. De vraag is ook waarom deze mensen zelf niet mijn excuses vragen. De vraag is tevens waarom deze mensen schitterden in afwezigheid op de rechtszitting van Jasper S., nu zij hun “gelijk” (= mijn “ongelijk”)  met een andere dader dan Feik en Ali kunnen vieren. Maar ja, met al die media erbij zou je weleens vragen kunnen krijgen als: Klopt het eigenlijk dat de gearresteerde Ali niet de Ali was die jullie kenden? Wat is er nu waar van die lekke banden?  Voor mij is het dus  allang geen raadsel meer waarom zij wegbleven. De grootste vraag is nog wel waarom Peter R. de Vries zelf hardnekkig blijft weigeren om deze mensen te vragen of er ook maar iets waar is van mijn stellingen, maar in plaats daarvan excuses eist.

Als Peter R. de Vries meent dat ik deze mensen terroriseer en belaster, dan moet hij vooral zijn vrienden bij het OM adviseren om eindelijk eens de smaadaangifte van Jano Hassan tegen mij te vervolgen. Stephanie heeft volgens het OM aangifte van smaad gedaan, om die vervolgens binnen twee weken weer in te trekken. Ik daag Peter uit om die aangifte op te vragen en te produceren, want ik stel dat het gewoon een smerig verzinsel was om mij via een groot artikel in de Leeuwarder Courant in diskrediet te brengen, als zou ik een strafbaar feit hebben begaan. Iets wat Peter R. de Vries nog steeds tracht te beweren. Peter R. dient zich af te vragen waarom het OM die strafbare feiten dan niet wil vervolgen.

Jano Hassan heeft ruim anderhalf jaar geleden aangifte gedaan, maar het OM weigert om hier actie op te nemen. In feite is de conclusie allang gerechtvaardigd dat zowel Jano als het OM deze aangifte in de la met zoekgeraakte stukken willen laten liggen. Seponeren durft het OM ook niet, want dat is  hetzelfde als zeggen dat mijn stellingen de waarheid zijn, en dus allesbehalve smaad.
Het is natuurlijk zonneklaar dat het OM zich geen rechtszaak kan veroorloven waarin duidelijk wordt dat ze doelbewust een verkeerde, voor deze mensen onbekende Ali Hassan hebben opgepakt. Dit leidt immers tot de vraag: Wat is er dan met de juiste Ali Hassan, de werkelijke verkrachter van Marianne Vaatstra  gebeurd?

Omdat dit echter een politiek proces is, bedoeld om monstrueuze ambtsmisdrijven onder de pet te houden die het voorstellingsvermogen van de gemiddelde burger te boven gaan, heb ik niet de illusie dat de rechtbank voldoende lef heeft om de moord door Jasper niet overtuigend en wettig bewezen te achten.

—————————
Dank je wel voor dit hele artikel, Wim!

206 opmerkingen:

 1. Ik geloof dat het OM een lang lopende zaak eindelijk heeft opgelost. De waarheid is boven tafel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bekentenis en DNA bewijs, hoe duidelijk wil je het hebben.
  Alleen de aluhoedjes weten het beter en zijn WAKKER.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is je goed recht dat te denken. Het is echter geen zinvolle bijdrage voor een inhoudelijke discussie omdat je niets anders doet dan het officiële uitgangspunt herhalen. En dat mag, maar draagt niets bij.

  Als je het inhoudelijk zou willen maken dan zou je bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over Ali Hassan, die heimelijk het land is uitgesmokkeld. Hoe staat dat volgens jou in verhouding tot de "schuld" van Steringa? Of het met klem benadrukken dat Jasper geen anale seks heeft gehad, terwijl de bewijzen dit vanaf dag 1 al tegenspreken, ook een punt waar we het inhoudelijk over kunnen hebben.

  It is up to you...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Papagaaien van de verzinselen van Wim Dankbaar, daar doe ik niet aan mee.

   Verwijderen
  2. Ik heb de foto's van die Ali en de analyse van Andre Vergeer gezien. Je moet wel ogen in je zak hebben als je niet ziet dat het hier om dezelfde persoon gaat.
   Bovendien geldt hier zeker Ockhams scheermes.

   Verwijderen
  3. Hassan is irrelevant, hij heeft geen moord begaan.

   Verwijderen
  4. Ali Hassan is essentieel omdat het duidelijk maakt dat justitie en het Om al vanaf het begin de ouders en bevolking bewust hebben misleid, zoals duidelijk wordt uit de analyse van het SBS item uit 1999.

   Dat jij dit weg durft te zetten als irrelevant maakt je onzuiver in je motieven voor je discussie.

   Verwijderen
 4. Je vervalt wel erg makkelijk in drogredenen zeg... Als dat jouw niveau van een discussievoeren is, dan is de onze geen lang leven beschoren... Maar ik zal mn best doen het wel inhoudelijk te houden...

  Je zegt dat het heimelijk uitzetten van asielzoekers "verzinselen" zijn van Dankbaar, waardoor je het weer persoonlijk trekt en je op foutieve gronden uitlaat, al dan niet bewust. Ben je bijvoorbeeld het telefoongesprek met Louis Uijl vergeten, om maar een dwarsstraat te noemen?
  https://www.youtube.com/watch?v=ZLovUBsA0EI

  Daarmee is niet alleen eenvoudig weerlegd dat het verzinselen van Dankbaar zijn, maar ook dat het "papegaaien" betreft, gezien er bronnen zijn waarop dit statement is gebaseerd. Hoe kijk jij aan tegen het gesprek en de uitlatingen van Uijl?

  En over de foto van Ali, ook hier verval je direct in een drogreden. Dan heeft het schermen met een scheermes daar verder geen positieve invloed op.

  Het is namelijk niet Dankbaar die beweert niet de juiste Ali Hassan te zijn, maar de man zèlf die in Turkije is opgepakt en twee weken is vastgezet. Je weet wel, die man die bij sbs 6 in de uitzending zijn beklag deed. Of weet je dat ook niet (meer)?
  https://www.youtube.com/watch?v=XlXdrlLCZIY
  De voice-over op 5 minuten en 05 seconden:
  "Eind april, als Ali zich weer beter voelt, keert hij terug via Brussel naar Turkije."

  Dat betekent dat hij tijdens de feestelijke activiteiten voor Neerlands koningin in 1999 NIET in Nederland was.

  Betekent dit dat iedereen die claimt hem gezien te hebben die avond liegt?

  Dit is niet dezelfde Ali Hassan. Iemand die zich in de zaak heeft verdiept kan niet anders dan dit concluderen. Dit maakt de hele foto analyse zelfs overbodig, alhoewel ik van mening ben dat je ogen in je zak moet hebben om het verschil in de twee gezichten niet in een oogopslag te zien...

  Als je werkelijk iets inhoudelijks hierover te zeggen hebt dan verneem ik dat graag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Onvoorstelbare zijpaden, met zeer veel aannames. Ingewikkelde constructies met veel mensen, die daderkennis hebben en politiemensen die corrupt moeten zijn. NFI medewerkers, die de boel belazeren.
   Tja.

   Verwijderen
  2. Onvoorstelbare zijpaden? Ali Hassan is geen zijpad. Het is ogenschijnlijk een pad welke jij niet wilt bewandelen, maar wanneer de zaak Vaatstra wordt besproken mag dat niet onbelicht blijven, of er nu iemand veroordeeld is of niet. Ofwel, ondanks dat er iemand veroordeeld is, kun je daarmee het verleden niet wegpoetsen. Dus om gewoon op het pad van Ali te blijven...

   Er is beweerd dat Ali Hassan in Turkije is opgespoord en uitgesloten middels dna.

   Uit de uitzending van SBS uit oktober 1999 blijkt dat deze man die voor de camera verschijn op de dag van de moord al niet meer in Nederland was.

   Waar ik eerder al aangaf dat de foto analysse van Vergeer eigenlijk, hoe overduidelijk het ook, overbodig was, geldt dat natuurlijk nog vele malen meer voor de vermeende dna test. Als hij al niet meer in Nederland was ten tijden van de moord hoeft hij helemaal niet op dna gecheckt te worden. Dit is overbodig en zelfs onzinnig theater. Ze hadden kunnen zeggen dat de man in Istanbul was uitgesloten omdat zijn vliegtickets bewezen dat hij niet meer in het land was, maar dat had de publieke opinie niet gerust gesteld. Immers waren er talloze getuigen die Ali Hassan de avond van de moord nog hebben gezien, waardoor het nooit dezelfde man kon betreffen, en het nimmer als zijnde onschuld van Ali Hassan geaccepteerd zou zijn. Nu is er gekozen om de focus niet op de vliegtickets te leggen maar op een overbodige dna test, wat voor het publiek een overduidelijke uitsluiting van "Ali Hassan" bevestigde. Een hele slimme mindfuck, maar in wezen is hiermee al duidelijk dat het hele Marianne Vaatstra onderzoek vanaf het begin en al die jaren bewust is gefrustreerd en dat de ouders van het slachtoffer gelijk hadden met hun scepsis richting de "overheidshulp". De dagboeken van de moeder wel eens gelezen?
   https://vuur01.wordpress.com/2014/02/14/deel-2-dagboek-maaike-terpstra-moeder-marianne-vaatstra/

   Dit zijn natuurlijk elementen uit de Vaatstra zaak die ertoe doen, geen onvoorstelbaar zijpad. Het is niet zo dat het met een dna match en bekentenis een 100% case closed is waarover niet meer gesproken kan of mag worden. Het verhaal Ali Hassan is iets waar ook jij niet omheen kunt wanneer, zoals duidelijk wordt, jij je hebt verdiept in de Vaatstra zaak. Dus schijn je licht er maar eens op.

   Verwijderen
 5. Even inhoudelijk dan.
  Bij de autopsie op het NFI is DNA van de dader veiliggesteld en het profiel in de database gebracht.
  Na het grote DNA onderzoek later bleek dat dit DNA profiel overeenkomt met het DNA van Jasper Steringa, die ook nog eens bekend de dader te zij.
  Ockhams scheermes ten top.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is geen inhoudelijke reactie, maar slechts een uitgebreide variant op een eerder gemaakt statement over dna, bekentenis en Ockham. Maar goed dat je nog 2 andere reacties hebt gegeven, dus snel verder...

   Verwijderen
  2. Inhoudelijke reacties op de fictie van WD zijn gewoon niet relevant.
   Kijk maar eens naar het blog Feak deal op rechtiskrom.
   Het hele verhaal over die drie liter bloed is onzinnig.
   Quote: "Het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt"

   WD stelt dat er nauwelijks bloed aanwezig was, op basis van getuigen. Het lijkt me dat je dat bij een lijk in een weiland helemaal niet kan vaststellen.

   Verwijderen
  3. Dus de perceptie van Dankbaar is volgens jou waardeloos en ik moet blijkbaar meer waarde hechten aan de perceptie van een bij herhaling in Ad Hominem vervallende "Unknown"? :-)

   Als je het over Wim Dankbaar wilt hebben, of eigenlijk zoals nu steevast wilt mekkeren over die man, dan raad ik je zijn eigen platform aan, Rechtiskrom. Je kunt hem ook emailen, bellen of zelfs een brief met de post sturen als je dat wenst.
   Maar joer is het niet meer welkom. Dit is kinderachtig, heeft geen enkel niveau, en vind ik ridicule vervuiling van mijn blog. Een volgende reactie van jou met inhoud waarbij ook de persoonlijke aanvallen op de persoon Dankbaar zijn verwerkt zullen zonder pardon worden verwijderd. Hopelijk is dat duidelijk en zul je je gedrag hierop aanpassen. Succes.

   Verwijderen
 6. Kijk naar de laatste onderwerpen op 'rechtiskrom'. Hier zie je dat Faek helemaal niets conformeert over het dag 1 verhaal, dat Mauritsz uit zijn duim heeft gezogen. Hij ontkent het niet en dat is voor WD het bewijs dat die duimzuigerij (niet aanwezige kluisverklaring!) waar is.
  Ik geef Faek groot gelijk, negeren die hap.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat ik hier niet ben om de heer Dankbaar te verdedigen heb ik hopelijk voldoende duidelijk gemaakt inmiddels. En eigenlijk geldt voor Mauritz hetzelfde. Als je Ad Hominem wilt gaan op hem dan raad ik je aan in contact met hemzelf te treden. Ik heb geen hoge pet van hem op en geloof niet dat zoals beloofd het Vaatstra dagboek deel 2 nog voor de kerst in de handen van het publiek zal liggen. Ik had hierom met hem willen wedden om een goedkope fles wijn, maar hij is hier helaas niet op ingegaan. Wat dat betreft heb ik wel een hoge pet op van Wim Dankbaar, dat kan maar gezegd zijn. Toch voel ik er niets voor om mee te gaan in de spelltjes van het verdedigen van boodschappers wanneer ze worden aangevallen. Als je het over de inhoud wilt hebben die ertoe doet, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Als je oprecht de dialoog of zelf het inhoudelijke debat met me opzoekt kunnen we er wellicht beide van groeien. Maar wel op niveau aub.

   Verder gebruikte je net zelf de term zijpad, zo zie ik Faek, hoe belangrijk hij ook is, als een zijpad van Ali waar ik het zojuist en eerder vandaag over had. Daar richt ik me liever op. Als je het toch over Faek wilt hebben dan kan dat, maar niet zonder Ali.

   Verwijderen
  2. Ik heb nog geen reactie op het feit dat de zaak Vaatstra al is opgelost. DNA bewijs en bekentenis.

   Verwijderen
  3. Dat is me een bekende perceptie op de zaak, waar ik me, zoals evident duidelijk wordt door de inhoud van mijn blog, niet mee kan identificeren en waardoor ik me niet laat weerhouden andere elementen uit de Vaatstra zaak tegen het licht te houden. Een onbesproken en onbestrafte groteske leugen van de overheid poets je niet weg met een veroordeling. Het is absurd dat er in 2010 nog door het OM met de dna van de Ali Hassan uit Istanbul werd geschermd, ondanks het tegengeluid van 9 getuigen die verklaarden dat dit niet de juiste Ali betrof. Dit KON niet de juiste Ali zijn, gezien deze man "eind april" alweer in Turkije terug was. Dit wisten ze in 1999 ook al, maar toch werd de leugen in stand gehouden. Rara politiepet.

   Verwijderen
 7. Mijn perceptie is dat het veiliggestelde DNA in 1999 bewezen van Jasper Steringa is. DNA profielen zijn zeer specifiek.
  Jasper Steringa heeft ook nog eens een keer bekend.
  Hoe duidelijk wil je het hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nu val je in herhaling beste Unknown, terwijl jij zelf aan het mekkeren was over papAgaaien...

  Ali Hassan, een grootschalig theater van een decenium, of langer. Daar waren we. Het verhaal van Steringa is bekend, waarvan akte, nu door naar de rest van het verhaal. Te starten bij de leugens omtrent Ali Hassan. Ken je het drieluik van Eénvandaag nog?
  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/02/zat-eenvandag-in-2010-toch-goed-in-de.html
  "Snapt u het nog?" (Eénvandaag 2010)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het verhaal van Ali Hassan is niet interessant. Waarom wil je dat weten?
   Ik voorspel je dat over 5 jaar nog steeds niets gebeurt met het boekje over het Vaatstra complot. Er is trouwens geen complot.
   Weet je wel hoe specifiek DNA is en hoe groot de bewijslast.
   Sperma van Jasper Steringa in 1999 achtergelaten op het lichaam van Marianne.
   Dat lijkt me er meer toe doen dan alle aannamens in het boekje.
   Ockhams razor!

   Verwijderen
  2. "Het verhaal van Ali Hassan is niet interessant. Waarom wil je dat weten?"
   Zoals ik al eerder zei:
   Ali Hassan is essentieel omdat het duidelijk maakt dat justitie en het OM al vanaf het begin de ouders en bevolking bewust hebben misleid, zoals duidelijk wordt uit de analyse van het SBS item uit 1999.

   Dat jij dit weg durft te zetten als irrelevant maakt je onzuiver in je motieven voor je discussie.

   "Ik voorspel je dat over 5 jaar nog steeds niets gebeurt met het boekje over het Vaatstra complot. Er is trouwens geen complot.
   Weet je wel hoe specifiek DNA is en hoe groot de bewijslast.
   Sperma van Jasper Steringa in 1999 achtergelaten op het lichaam van Marianne.
   Dat lijkt me er meer toe doen dan alle aannamens in het boekje."
   Dat in Istanbul in 1999 NIET de juiste Ali Hassan is aangehouden is geen aanname, maar is objectief vast te stellen. Dat hier in 2010 in door het OM alsnog mee werd geschermd, en dat zelfs de morele overwinning werd geclaimd, zo van nu is het voor eens en altijd duidelijk, is verachtelijk. Dit poets je niet weg met dna of bekentenis, en daar kun jij je in een oprechte dialoog ook niet achter blijven verschuilen.

   Wat verder jouw voorspelling is omtrent het boek laat me koud. Als je zo zeker weet dat het allemaal geen zoden aan de dijk zal zetten, dan vraag ik me af waarom jij je er zo druk over maakt, en zeker op zo'n marginaal blog als het mijne? Wat verdoe jij hier je tijd zeg, als je zo overtuigd bent dat er niets zal gebeuren!

   "Ockhams razor!"
   Het herhalen van je scheermes en het aanvullen met een uitroepteken geeft je uitspraak niet meer waarde mijn beste. Het mes van Ockham is leuk, maar geeft je niet het recht relevante informatie buiten beschouwing te laten.

   Ik heb het nu over Ali Hassan gehad omdat het zinvol is om je op een specifiek onderwerp te richten om het uit te diepen ipv van de hak op de tak te springen. Maar wanneer we de pijlen richten op Steringa, zoals uitgebreid in bovenstaand artikel wordt gedaan, dan is er genoeg om over te vallen. Zoals de anale verkrachting die door Steringa met klem is ontkend. En dat is dan maar weer slechts om een dwarsstraat te noemen. Er zitten duidelijke haken en ogen aan zijn bekentenis. En mogelijk nog meer aan het optreden van zijn advocaat Jan Vlug, maar dat is weer een andere issue... Dus toch graag de focus op Ali Hassan.

   Of jij het nu relevant vind of niet en evenzo wat ik ervan vind, neemt niet weg dat we bepaalde elementen uit dat verhaal objectief kunnen vast stellen. Zoals dat er wordt geclaimd dat Ali Hassan uit Istanbul reeds voor de moord uit Nederland was vertrokken. Wat je hier ook van vindt, hier kun je niet omheen.

   Dit ontkennen of ontwijken versterkt het vermoeden dat je hier niet zuiver op de graat in de discussie staat.

   Verwijderen
  3. Och het wijzen naar AZC en asielzoekers is wel zuiver op de graat?

   Verwijderen
 9. Voor de duidelijkheid, je hoeft niet op mijn blog te komen en te reageren, dat is jouw keuze, niet de mijne. Ik zei dat ik best de dialoog of het inhoudelijke debat aan wilde gaan over de Vaatstra zaak. Als dit inhoudt dat jij niet verder wilt kijken dan de veroordeling op basis van dna match met bijpassende bekentenis, dan houdt hier ons gesprek op. Dan ga je maar iemand anders entertainen, Ga ik me richten op het boek van Hans Mauritz wat niet voor de kerst in de winkel ligt.

  Als je het toch terug op het inhoudelijke pad wilt brengen dan vraag ik je of we in ieder geval vast kunnen stellen dat de voice-over claimt dat de Ali Hassan uit Istanbul reeds "eind april" was gevlogen?
  5 minuten en 05 seconden:
  "Eind april, als Ali zich weer beter voelt, keert hij terug via Brussel naar Turkije."

  En kunnen we vaststellen dat de man in kwestie dit zelf eerder in het filmpje ook al bevestigde?
  1 minuut 35 seconden:
  "Het was de verjaardag van jullie koningin. Toen was ik al weg naar een vriend. Daarna ben ik via België naar Turkije gevlogen."

  https://www.youtube.com/watch?v=XlXdrlLCZIY

  2 eenvoudige vragen om de dialoog zuiver te houden. Het is aan jou...

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Je gaat het bewijs tegen Jasper Steringa zorgvuldig uit de weg net zoals Wim Dankbaar, het past blijkbaar niet in je paradigma.
  Ik ga daarom ook niet in op hersenschimmen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Speel geen spelletjes of ik ga je reacties weer verwijderen.

   Ik zei eerder:
   Dat is me een bekende perceptie op de zaak, waar ik me, zoals evident duidelijk wordt door de inhoud van mijn blog, niet mee kan identificeren en waardoor ik me niet laat weerhouden andere elementen uit de Vaatstra zaak tegen het licht te houden. Een onbesproken en onbestrafte groteske leugen van de overheid poets je niet weg met een veroordeling. Het is absurd dat er in 2010 nog door het OM met de dna van de Ali Hassan uit Istanbul werd geschermd, ondanks het tegengeluid van 9 getuigen die verklaarden dat dit niet de juiste Ali betrof. Dit KON niet de juiste Ali zijn, gezien deze man "eind april" alweer in Turkije terug was. Dit wisten ze in 1999 ook al, maar toch werd de leugen in stand gehouden. Rara politiepet.

   Verwijderen
 11. Als het boekje 'het Vaatstra complot' relevant zou zijn, dan moet toch eerst het huidige bewijs onderuit worden gehaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Als je het toch terug op het inhoudelijke pad wilt brengen dan vraag ik je of we in ieder geval vast kunnen stellen dat de voice-over claimt dat de Ali Hassan uit Istanbul reeds "eind april" was gevlogen?
  5 minuten en 05 seconden:
  "Eind april, als Ali zich weer beter voelt, keert hij terug via Brussel naar Turkije."

  En kunnen we vaststellen dat de man in kwestie dit zelf eerder in het filmpje ook al bevestigde?
  1 minuut 35 seconden:
  "Het was de verjaardag van jullie koningin. Toen was ik al weg naar een vriend. Daarna ben ik via België naar Turkije gevlogen."

  https://www.youtube.com/watch?v=XlXdrlLCZIY

  2 eenvoudige vragen om de dialoog zuiver te houden. Het is aan jou...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja hoor dat kunnen we vaststellen, maar er was geen Ali die de moord heeft begaan, dus wat is de relevantie?

   Verwijderen
  2. Je moet ook niet op de zaken vooruit lopen, maar het stap voor stap nemen.

   Kunnen we ook vaststellen dat "Ali Hassan" verdachte was van de moord op Marianne Vaatstra en dat dit de reden is voor zijn arrestatie waarover hij in oktober bericht in het SBS item?

   Verwijderen
 13. Nee hij was geen verdachte, maar door de media aandacht voor het AZC wilde men DNA afnemen van verschillende asielzoekers.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. DNA-onderzoek

  In 1999 zijn in en op het lichaam van Marianne biologische sporen veiliggesteld: sperma in de vagina, baarmoedermond, anus en op de beha; bloedsporen op beide handen en pols, sporen uit nagelvuil van de rechterhand; twee schaamharen; sporen op de linkerborst. Op deze sporen heeft het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) DNA-onderzoek verricht. Hieruit is een DNA-mengprofiel verkregen dat bestond uit het DNA van Marianne en DNA dat afkomstig kan zijn van één en dezelfde man. De kans dat een willekeurige andere persoon hetzelfde DNA-profiel heeft als deze man, wordt geschat op 1 op 162.794 miljard. Alle biologische sporen matchen met elkaar.10

  In 2008 heeft het NFI aanvullend autosomaal DNA-onderzoek gedaan op een bloedspoor op de jas van Marianne. Hieruit is een DNA-hoofdprofiel verkregen van een onbekende man A. De berekende frequentie van dit DNA-hoofdprofiel is kleiner dan 1 op 1 miljard. De onbekende man A is ook de donor van het sperma in de vagina.11

  Ook in 2012 heeft het NFI aanvullend DNA-onderzoek gedaan. Het autosomaal DNA uit het bloed op de jas is nog nauwkeuriger onderzocht, op 5 extra loci. Bovendien is mitochondriaal DNA-onderzoek verricht op dit bloed en op een schaamhaar. Deze mitochondriale DNA-profielen matchen met elkaar. Op basis van dit en eerder onderzoek concludeert het NFI dat het autosomaal DNA in de schaamhaar matcht met het DNA-profiel van de onbekende man in deze zaak. Op basis van mitochondriale en autosomale DNA-profielen uit de schaamhaar en uit het bloed op de jas kan worden geconcludeerd dat de mitochondriale DNA-profielen afkomstig zijn van de onbekende man in deze zaak.12

  DNA-verwantschapsonderzoek

  Op 1 april 2012 is het Wetboek van Strafvordering zodanig gewijzigd dat een nieuwe vorm van DNA-onderzoek mogelijk werd, te weten grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek.13 Na machtiging van de rechter-commissaris14 heeft de officier van justitie op 10 september 2012 een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek bevolen.15 Ook verdachte heeft meegewerkt aan dit onderzoek door een monster van zijn wangslijmvlies te laten nemen.16

  Op 15 november 2012 heeft het NFI gerapporteerd dat er een match is gevonden met één van de personen die heeft meegedaan aan het onderzoek.17 Verdachte is vervolgens aangehouden op 18 november 2012.18

  Op 19 november 2012 is opnieuw wangslijmvlies van verdachte afgenomen19. Op diezelfde dag heeft het NFI gerapporteerd dat het DNA-profiel uit dit wangslijmvlies matcht met het DNA-profiel van de onbekende man A, verkregen uit het sperma en het bloedspoor op de jas. De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen man matcht met het DNA-hoofdprofiel uit het bloedspoor op de jas, is ongeveer 1 op 1500 miljard miljard.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oh wat goed dat je met een tekst komt, alhoewel het jammer is dat je de link naar de bron niet hebt toegevoegd. Wel zo fair om de discussie compleet te houden...

   Maar het is goed omdat dit het ontkennen van de anale verkrachting van Jasper Steringa zo absurd maakt. Ik citeer jouw citaat:
   "In 1999 zijn in en op het lichaam van Marianne biologische sporen veiliggesteld: sperma in de vagina, baarmoedermond, anus en op de beha"

   Sperma in anus.

   "Op 19 november 2012 is opnieuw wangslijmvlies van verdachte afgenomen19. Op diezelfde dag heeft het NFI gerapporteerd dat het DNA-profiel uit dit wangslijmvlies matcht met het DNA-profiel van de onbekende man A, verkregen uit het sperma en het bloedspoor op de jas. De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen man matcht met het DNA-hoofdprofiel uit het bloedspoor op de jas, is ongeveer 1 op 1500 miljard miljard."

   Sperma in de anus en kans op mismatch 1 op 1500 miljard. Maar meneer ontkent met klem. Een essentiële anomalie.

   Ik weet niet waar jij je bron hebt gevonden, maar de bron die ik vond had een iets hoger getal dan 150 miljard, maar dat is verder verwaarloosbaar.

   http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7928

   Verwijderen
  2. Jij gelooft een verdachte op zijn woord?
   Ik heb meer vertrouwen in DNA bewijs van Jasper in de anus.

   Verwijderen
  3. Dus je hecht geen waarde aan de inhoud van zijn bekentenis?

   Verwijderen
 15. "Nee hij was geen verdachte, maar door de media aandacht voor het AZC wilde men DNA afnemen van verschillende asielzoekers."

  Ik citeer wederom het filmpje, nu op 1 minuut 42 seconden:
  "Ruim twee weken geleden werd Ali in Istanbul opgepakt op verdenking van de moord op Marianne Vaatstra"

  Dus ik herhaal de vraag:
  Kunnen we ook vaststellen dat "Ali Hassan" verdachte was van de moord op Marianne Vaatstra en dat dit de reden is voor zijn arrestatie waarover hij in oktober bericht in het SBS item?

  De zin die overigens volgt op het citaat hierboven laat zien hoe misleidend zelfs dit onthullende filmpje is. Besef dat deze man reeds in april vertrokken was, dus helemaal niets met de zaak te maken heeft en er daarom geheel geen politie in het spel was ten tijden van zijn vertrek. Toch stelt de voice-over:
  "Hij verdween uit het asielzoekerscentrum terwijl de politie naar hem op zoek was".

  Dit is pertinent onwaar omdat ze pas na 1 mei op zoek kunnen zijn gegaan, en hij al lang en breed was vertrokken.

  En zo zit het item vol met verkrachtingen van het beeld over deze Ali Hassan... Is op zich wel een uitgebreide analyse waard. Je maakt iets in me los, goed zo! :-)

  Maar laten we ook nu stap voor stap verder gaan, dus de primaire aandacht dient te gaan naar mijn vraag:
  Kunnen we ook vaststellen dat "Ali Hassan" verdachte was van de moord op Marianne Vaatstra en dat dit de reden is voor zijn arrestatie waarover hij in oktober bericht in het SBS item?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ali Hassan was verdachte en de verkeerde is benaderd. De dikke Ali is weggesluist volgend journalisten en amateurspeurders. Boeie

  Er is geen ander DNA dan van Jasper Steringa aangetroffen, dus iig ook niet van de dikke Ali als die al bestaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "Ali Hassan was verdachte en de verkeerde is benaderd. De dikke Ali is weggesluist volgend journalisten en amateurspeurders. Boeie"
  Ah, dus Ali Hassan was verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Dat hebben we nu gezamenlijk vast gesteld. Fijn.

  Ik ben ook blij dat je de volgende stap zelfstandig hebt gezet, ik hou van eigen initiatief. Inderdaad, de verkeerde Ali Hassan is benaderd. Weer iets wat we gezamenlijk hebben vastgesteld, ook weer fijn.

  "Er is geen ander DNA dan van Jasper Steringa aangetroffen, dus iig ook niet van de dikke Ali als die al bestaat."
  Dat dikke Ali Hassan bestaat bewijst het opsporingsbericht, niet? Foto via de link:
  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/02/zat-eenvandag-in-2010-toch-goed-in-de.html
  Dit wordt bevestigd door 9 andere getuigen, van AZC-medewerkers tot een caféeigenaar.

  Dat er geen spoor van Ali Hassan op Marianne is gevonden valt niet uit te sluiten. Ik zou even moeten Googlen voor de naam van die oud NFI medewerker die een tweede spoor had gevonden op het tasje van Marianne. Maar dit gaat te ver voor nu, dat is weer een afzonderlijke discussie. Dat ik zeg dat het niet zo maar valt uit te sluiten betekent overigens niet dat ik zeg dat er wel sporen van Ali Hassan op Marianne zijn gevonden. Laat ik expliciet vermelden dat ik nooit een dergelijke claim heb gemaakt, waardoor jouw opmerking eigenlijk irrelevant is. Daarnaast is sperma van Ali niet eens interessant als je de aandacht ook kunt richten op het sperma van Jasper wat gevonden is in de anus, terwijl hij anale verkrachting met klem heeft ontkend. Dat is pas boeiend.

  Maar om de volgende stap op het Ali Hassan pad te maken is mijn vraag of we ook kunnen vaststellen dat de constatering dat de verkeerde Ali Hassan is benaderd in Istanbul een conclusie is die het onderzoeksteam had moeten maken, alleen al op basis van de vliegtickets?

  Maar deze conclusie werd niet getrokken, zelfs tot na 2010, in 2011 en eigenlijk tot op de dag van vandaag, bijna 2016. Het officieële standpunt:
  "Conclusie: Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden."
  https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@23568/onderzoek-ali/

  Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De bekentenis van Jasper is vastgelegd 13 jaar na de moord, wellicht een en ander al verdrongen uit het geheugen. Je zou dat aan een psycholoog moeten vragen.
   Geheugen is feilbaar, zeker op detailpunten.
   Google eens naar de bekende rechtbank psycholoog Dr. Wagenaar.

   Bovendien uit het vonnis:
   "Verdachte heeft bij de politie en ter zitting stellig ontkend dat hij zijn penis in de anus van Marianne heeft gebracht. De rechtbank stelt vast dat er in en rond de anus van Marianne wel spermasporen van verdachte zijn aangetroffen. Het ging daarbij echter om zeer kleine hoeveelheden die uitsluitend microscopisch konden worden aangetoond. Er zijn geen beschadigingen of afwijkingen in en rond de anus aangetroffen.

   Uit aanvullende vragen die zijn gesteld aan arts en patholoog dr. R. Visser blijkt bovendien dat deze microscopisch kleine hoeveelheden sperma ook op verschillende andere manieren in de anus kunnen zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van de bemonstering tijdens de sectie of doordat de dader dit bewust of onbewust met de vingers daar heeft achtergelaten. Daarom acht de rechtbank de ontkenning van verdachte op dit punt aannemelijk. "

   Verwijderen
  2. "Dat er geen spoor van Ali Hassan op Marianne is gevonden valt niet uit te sluiten. Ik zou even moeten Googlen voor de naam van die oud NFI medewerker die een tweede spoor had gevonden op het tasje van Marianne."

   Dat was Richard Eikelenboom van IFS.
   Er is toen een partieel DNA profiel gevonden van een onbekende man. Aangezien er sperma en duidelijke DNA sporen op het lichaam zijn aangetroffen, is het vinden van een partieel DNA profiel op een tasje, waarbij geen direct verband met de moord hoeft te zijn (hooguit indirect bewijs) niet meer relevant.

   Verwijderen
 18. Ah, het vonnis:
  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7928

  Wederom trek jij hier de verklaring van Steringa in twijfel. Hecht je echt zo weinig waarde aan zijn verklaring? Dat is opmerkelijk te noemen, gezien jij je steevast beroept op de dna match en de bekentenis. Maar goed, die bekentenis is volgens jou dus toch niet zoveel waard... Waarvan akte.

  Over het tasje:
  "geen direct verband met de moord hoeft te zijn".
  Wellicht niet HOEFT te zijn, maar het kan dus weldegelijk een verband met de moord hebben. Kan zeg ik, de mogelijkheid bestaat, en dat kon louter opgehelderd worden door onderzoek en uitsluiting, niet door doodzwijgen en weigering tot verder onderzoek.

  Maar nu terug naar Ali uit Istanbul...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die Ali uit Istanbul is niet meer relevant in de moordzaak, voor de oplossing ervan misschien een spoor, maar nu niet meer.
   Je moet geen hersenschimmen blijven najagen.

   Verwijderen
  2. jij bepaalt niet wat ik relevant vind of niet. Het is essentieel hoe er is omgegaan met de hoofdverdachte van de moord, dat is niet louter van belang in de zaak Vaatstra, maar in het algemeen in het kader van het handelen en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen van justitie.

   Dus ik herhaal nog maar eens:
   Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

   Verwijderen
  3. Ik bepaal niet wat jij relevant vind, heb ik nooit gezegd. Ik zeg dat ik het irrelevant vind. Het OM vindt dat blijkbaar ook. Logisch.

   Verwijderen
  4. Ik trek de verklaring van Steringa niet in twijfel, maar kijk naar wat daarover in het vonnis is vermeld.
   In het vonnis staat wel een logische verklaring.

   Verwijderen
 19. Dit is trouwens wel humor van je. :-)
  "De bekentenis van Jasper is vastgelegd 13 jaar na de moord, wellicht een en ander al verdrongen uit het geheugen. Je zou dat aan een psycholoog moeten vragen.
  Geheugen is feilbaar, zeker op detailpunten."

  Iemand wel of niet anaal verkrachten kunnen we natuurlijk niet wegschrijven onder de noemer "detailpunt". Dit suggereren is simpelweg bespottelijk. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Google eens naar Wagenaar en leer iets over het geheugen en de psychologie, dan wordt het je misschien duidelijk.

   Verwijderen
  2. De verkrachting is waarschijnlijk in een roes van sexuele opwinding gebeurd, dan "vergeet" het geheugen na 13 jaar wel de juiste volgorde van de verkrachtingsdetails.
   Details als in de individuele handelingen.

   Verwijderen
  3. Heb even gezocht en kwam komisch genoeg uit op een artikel over mensen die onterecht vast zitten. :-)
   http://www.waarheidsvinding.com/?p=1030

   Als er iets specifieks is wat je wilt dat ik lees prima, stuur maar een link. Voor nu staak ik even mijn zoektocht, ben namelijk ook nog aan het werk.

   Verwijderen
 20. In een moordzaak komen regelmatig sporen en verdachten aan bod, die uiteindelijk niet juist blijken te zijn. Je moet dat los kunnen laten.
  Verder denk ik dat de politie in deze zaak nogal slordig is geweest en teveel de oren heeft laten hangen naar het anti AZC sentiment. Racisme in Friesland, de beelden van toen bewijzen het.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als de uitkomst naar tevredenheid is, dan kan ik dat prima loslaten. Het is niet bepaald zo dat ik me zo intensief bezig hou met ALLE moordzaken en de sporen en verdachten die uit beeld zijn verdwenen.

   Verwijderen
  2. De politie gaat echt niet meer achter doodlopende sporen aan als de zaak is opgelost, dat betekent alleen meer belastinggeld in de put gooien.

   Verwijderen
 21. Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zou kunnen. Ik weet het niet, het OM laat niet altijd specifieke info in moordzaken zien. Daderinformatie houden ze meestal geheim.

   Verwijderen
  2. Zou kunnen? Vanwaar die twijfel als het overduidelijk is?

   Het officieële standpunt:
   "Conclusie: Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden."
   https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@23568/onderzoek-ali/

   Dit rijmt toch niet met onze gezamenlijke vaststelling dat de verkeerde Ali Hassan is benaderd in Istanbul?

   Die twee kunnen niet naast elkaar bestaan. Vanuit ons perspectief kunnen we niet anders dan concluderen dat het standpunt van het OM incorrect is.

   Verwijderen
 22. Dat was niet mijn conclusie, ik zei dat journalisten en amateurspeurders tot die conclusie kwamen. Zelf heb ik de analyse van Andre Vergeer gezien en mijn conclusie daarbij is, dat het om dezelfde persoon gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ah, dan was je antwoord mij niet duidelijk. Om de ruis weg te nemen ga ik dan even terug naar een eerdere vraag van het stap voor stap pad...

  Kunnen we ook vaststellen dat "Ali Hassan" verdachte was van de moord op Marianne Vaatstra en dat dit de reden is voor zijn arrestatie waarover hij in oktober bericht in het SBS item?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit pad is gewoon een dood spoor.

   Verwijderen
  2. Kunnen we ook vaststellen dat "Ali Hassan" verdachte was van de moord op Marianne Vaatstra en dat dit de reden is voor zijn arrestatie waarover hij in oktober bericht in het SBS item?

   Verwijderen
 24. Is aan die Ali de cautie gegeven?
  Indien ja, waar kan ik die info vinden?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@23568/onderzoek-ali/

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hij was dus als verdachte aangemerkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Even resumerend, we hebben gezamenlijk vastgesteld dat de in Istanbul gearresteerde Ali Hassan ten tijden van de moord niet in Nederland was en dat hij desondanks toch als verdachte was aangemerkt.

  Dat justitie op de hoogte was van het gegeven dat deze Ali Hassan reeds voor de moord uit het land was verdwenen werd pontificaal bevestigd door De Graaf in een uitzending van Eénvandaag.4 minuten en 56 seconden.
  "Officier van Justitie Roelof de Graaf: Wij hebben tijdens het onderzoek ook gehoord dat hij tijdens de moord en de week voorafgaand aan de moord niet in Friesland was."
  https://www.youtube.com/watch?v=jW4mVEBgK1k#t=531

  De voice-over zegt het dan ook klip en klaar op 4 minuten en 42 seconden.
  "Na acht weken speuren vinden ze Ali Hassan, in Turkije. Ali wordt in de boeien geslagen, terwijl justitie eigenlijk dan al weet dat hij de dader niet kan zijn."

  Dit is waarheid als een koe. Maar deze waarheid strookt niet met de conclusie van het OM:
  "Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden."
  https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@23568/onderzoek-ali/

  Die aanwijzing is er dus wel, deze Ali was immers niet in Nederland ten tijden van de moord. Dus hij is geheel geen actor in de zaak. Volhouden dat de juiste Ali Hassan is aangehouden terwijl dat deze man er niets mee te maken had is en blijft bespottelijk.

  Vandaar mijn vraag:
  Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Het OM zal een fout hebben gemaakt. Dat lijkt me de conclusie.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Het probleem blijft dan dat er geen tweede dikke Ali is.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Het standpunt komt van de OvJ, hij beweert dat bekend was dat Ali niet op Koninginnedag aanwezig was in het AZC, de bewakers beweerden dat hij niet bij de groep was die op Koninginnedag was uitgegaan. Het blijft onduidelijk of hij wel bij die groep was toen ze weg gingen. Het is mij niet duidelijk of er wel een Ali Hassan op het feest is geweest.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Het OM heeft drie maal een DNA profiel van een mogelijk Ali vergeleken met het dader DNA profiel. De Turkse Ali, een kleine dikke Ali in het AZC met een vergelijkbare naam en de Ali in de Noorse gevangenis. Geen van de profielen kwam overeen met het dader DNA. Meer Ali's waren er niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Mooi te zien hoe je bij herhaling geen antwoord geeft op mijn eenvoudige vraag. :-) De ruis die je vervolgens probeert te creëren daar ga ik niet op in.

  Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is?

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Het standpunt dat het OM geeft in https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@23568/onderzoek-ali/ is de juiste.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Nogmaals de Ali Hassan in Istanbul was de Ali uit het AZC, maar hij was niet aanwezig op koninginnedag.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Als je dat zo stelt, dan vraag ik me af waar je op doelde met je opmerking:
  "Het OM zal een fout hebben gemaakt"
  Wat bedoel je hiermee?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Het OM heeft fout gehandeld, omdat het tegen beter weten in Ali gearresteerd heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Wat bedoel je specifiek met "tegen beter weten in "?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Kunnen we concluderen dat het standpunt van het OM inzake de Ali Hassan uit Istanbul incorrect is, tot op de dag van vandaag?

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Wat bedoel jij specifiek met "tegen beter weten in "?

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Omdat de OvJ al aangeeft dat Ali Hassan in Haarlem was op koninginnedag, dan heeft dus de arrestatie en DNA afname geen zin meer. Het was gewoon voor de bühne. De media en de oproer t.a.v. het AZC zorgden er voor dat het toch werd doorgezet.
  De OvJ zegt het zelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Hoe kan een DNA test nou "de crux" zijn en tegelijkertijd "gewoon voor de bühne" en zinloos? Dit bestaat niet...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De DNA test op Ali was voor de bühne, omdat hij gewoon niet op de PD kon zijn. Alle Ali's zijn trouwens wel getest, ook de dikke in Noorwegen. Geen enkel profiel kwam overeen met het daderprofiel.
   Het DNA van Jasper Steringa bleek wel te matchen.

   Verwijderen
 44. Peter de Knijff was meermaals in het nieuws rond de moordzaak Marianne Vaatstra, waarin hij optrad als getuige-deskundige. Zijn onderzoek aan het Y-chromosoom in DNA-sporen die op haar lichaam werden aangetroffen, maakte duidelijk dat de moordenaar "zeer waarschijnlijk" een Noordwest-Europeaan was en niet iemand uit het Midden-Oosten. De analyse, zo legde De Knijff in 2006 uit in zijn oratie, was destijds aanleiding om het politieonderzoek onder asielzoekers te minimaliseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Als ik zo de laatst bijdrage op 'rechtiskrom' lees gaat het hele kaartenhuis in elkaar storten. Faek is ineens niet lief meer. Het dag 1 verhaal en de vriendschap met Ali wordt met het uur ongeloofwaardiger.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Wauw wat een spindoctor ben jij zeg... Ik neem even gas terug om hier later op te reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Weet je, ik ben iemand die houdt van een oprechte dialoog, wat zelfs zou kunnen voortvloeien in een inhoudelijk debat. Doordat ik immens veel ervaring heb in het voeren van een online debat herken ik het regelmatig wanneer drogredenen worden gebruikt of andere trucs worden toegepast. Meestal zijn het kleine signalen die voor een gemiddelde online passant onopgemerkt blijven. Maar wat jij hier doet is alles behalve heimelijk, dit is wel zo'n bizarre spin die je aan het Vaatstra verhaal geeft en wilt gaan geven... opzichtig voor de insiders en het ligt er echt TE dik bovenop.

  Het is hondsbrutaal en echt schandalig dat je dit durft uit te spreken. Het is een verkrachting van de realiteit en een moord op de waarheid. Dat je dit in een zaak als deze doet daar walg ik van. Besef dat het hier om de verkrachting en de moord van een kind gaat!

  Want wat ik zie gebeuren als ik de discussie van afgelopen dagen bekijk, dan is de richting waar jij op wilt er eentje die de `DNA test en (onbetrouwbare) bekentenis` een poetsdoek is waarmee je alle feiten uit het verleden wilt wegpoetsen. Waanzin gewoon!

  Je wilt het doen voorkomen alsof het statement van het OM, dat de in Istanbul aangehouden Ali de juiste was, klopt en ondersteunen dat dit dezelfde man is als op de "opsoringsfoto". Om dat vol te houden moet je niet alleen de grandioze analyse van Andre Vergeer in de wind slaan, maar ook eenvoudige getuigen die Ali Hassan op de dag van de moord bij het ACZ hebben gezien ontkennen. Je moet de 9 getuigen uit de Eénvandaag uitzending wegzetten als ongeloofwaardig en net doen alsof Gerrit, Rosalin en Alex, zoals ik in mijn meest succesvolle artikel Dankbaar voor het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra heb beschreven, kletspraat hebben verkocht. En zo kan ik nog wel even doorgaan... Zoals de notitie van Wiltje Bakker enzovoort enzovoort enzovoort. Dit alles wijst erop de man in Istanbul NIET de Ali van de opsporingsfoto KAN betreffen.
  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/05/dankbaar-voor-het-oplossen-van-de-moord.html

  Dit is allemaal puur op basis van logica en de gegevens die beschikbaar zijn in deze zaak. Ik ben onafhankelijk in deze. Het heeft geen enkele invloed op mijn leven of Wim Dankbaar meer of minder boeken verkoopt, althans financieel gezien. Zo heeft het ook geen invloed op mijn financiële situatie wat het OM over de zaak zegt. Het mag van mij alle kanten op gaan, maar wel via een route die gebaseerd is op feiten en toegepaste logica.

  Het kijken naar een illusionist is wellicht leuk wanneer het louter entertainment betreft. Maar wanneer het een bloedserieuze zaak als die van Marianne Vaatstra betreft dan is dat uitermate ongepast en zoals gezegd hondsbrutaal.

  Want wat jij ook denkt of wilt spinnen over Ali Hassan is tot daaraantoe. Maar de spin die je het nu wilt geven met Faek, daarmee schiet je wel zo ver uit de bocht dat je werkelijk alle geloofwaardigheid hebt verloren in dit gesprek. De vriendschap tussen Faek en Ali in twijfel trekken... Je moet welhaast denken dat ik gek ben!?!

  Je hebt met deze uitglijder niet alleen je geloofwaardigheid verloren maar ook mijn respect. Ik verzoek je dan ook bij deze weg te gaan van mijn blog en niet meer terug te komen om te reageren. Ik zou willen zeggen dat je opmerkingen ruis zijn, maar dat is onwaar, want het is een vorm van morbide propaganda waarvoor ik geen ruimte geef op mijn blog. Mij ga je er niet mee overtuigen, het sterkt mij juist in mijn opvattingen, psychologie ten top. Wat dat betreft bedankt daarvoor, maar nu is het voldoende en ik hoop dat mijn blog vanaf heden verschoond blijft van jouw commentaren. Waarvoor op voorhand dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We verschillen duidelijk van mening over deze zaak.
   Ik heb geen enkel respect voor amateurspeurders, die over 3 liter bloed van de moord en zich buigen over de details van de moord van het meisje. Echt walchelijk.

   Het NFI heeft een rapport gemaakt over de twee foto's van Ali en geconstateerd dat het dezelfde persoon is. Ik heb de echte deskundigen van het NFI hoger staan dan de amateur Andre Vergeer.

   De bewijslast tegen Jasper Steringa is gebaseerd op alle beschikbare informatie en opgesteld door deskundigen van recherche en NFI, jouw logica lijkt dit allemaal te negeren, je laat je oor te luisteren liggen bij mensen die een hobby maken om over het lijk van een meisje te lopen roddelen.

   De moordenaar van Marianne is bekend en opgeborgen, daar veranderd niets aan.

   Verwijderen
  2. Het meest ergerlijke aan de amateurspeurdes vind in nog dat er gefocust Ali Hassan, dat wordt dan een moderne heksenjacht. Dat is pas respectloos.
   Hetzelfde zag je bij de deventermoordzaak, waarbij de klusjesman werd aangewezen als moordenaar, hiermee beschadig je mensen enorm.

   Verwijderen
 48. Je hebt jezelf gediskwalificeerd op het moment toen je de vriendschap van Ali en Faek in twijfel trok. Ik heb persoonlijk met Sikko Pander gesproken die Faek en Ali altijd voor het voetballen ophaalde.

  Je bent niet meer serieus te nemen.

  Tot ziens.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom vraag je het Faek zelf niet i.p.v. de broer van de bewaker.

   Verwijderen
 49. Ik ken heel Faek en Ali niet. Verder neem ik zonder meer aan dat Faek bevriend was met Ali. Waarom mag ik iets niet in twijfel trekken, zekerheden krijg je niet in dit leven, behalve de dood.
  Jij twijfelt aan het daderschap van Jasper Steringa, dat diskwalificeerd de grijze duif.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Verder neem ik zonder meer aan dat Faek bevriend was met Ali. "

   Ik citeer:
   "Als ik zo de laatst bijdrage op 'rechtiskrom' lees gaat het hele kaartenhuis in elkaar storten. Faek is ineens niet lief meer. Het dag 1 verhaal en de vriendschap met Ali wordt met het uur ongeloofwaardiger."

   Niet Wim, noch Rechtiskrom heeft vriendschap met Ali, Faek is de enige referentie. Dank je de koekoek.

   Verwijderen
  2. Kwatta, ik hoop dat de boodschap van het verwijderen duidelijk genoeg is. Tot ziens,

   Verwijderen
 50. http://www.dankbaardraaitdoor.nl/bijlagen-ii/e/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hio Rob, hier sta je toch goed op. Paffertje erbij.

   Verwijderen
  2. Het is geen geheim hoor wie ik ben. Als je mn Podcast van oktober had geluisterd dan had je dat ook gewoon geweten.

   Daarvoor had je niet naar de website van losgeslagen psychopaat Hans Mauritz hoeven gaan... Wist je trouwens al dat de datum van zijn boekrelease(s) zijn uitgesteld naar februari 2016 ipv van voor de kerst 2015? Primeurtje, is vandaag aangepast...
   Nu baal ik des te harder dat hij de weddenschap om die goedkope fles wijn niet met me aan wilde gaan. Ik wist dat de boeken niet voor de kerst zouden uitkomen, en ik verwacht dat ze geheel het daglicht nooit zullen zien, want ook in februari zul je dat datum weer ietsjes vooruit zien springen. De man wordt wel voorspelbaar zo... Met z'n kluisverklaringen...

   Verwijderen
  3. Die foto, man man man, wat was dat een vette reis. Naar Ney York, en dit was bij 5Pointz waar ik zelf ook een piece heb gezet. Meesterlijk. Op de foto geef ik uitleg over graffiti aan mijn reisgenoten. Mooie herinneringen...

   PS moet je trouwens eens bij die bijlagen kijken op die site. Had die koekenbakker nog een foto "van mij" geplaatst, zelfs dat krijgt die wanprestant niet op orde. :-)

   Verwijderen
 51. Toch raar dat een bewaker van het AZC dit verhaal verteld, medewerkers van het COA weten veel meer over de bewoners.

  Heb je naar de datum van de verklaring gekeken?
  Al gegoogld naar de werking van het geheugen en Dr. Wagenaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 52. "Toch raar dat een bewaker van het AZC dit verhaal verteld"
  Waar heb je het over?

  "medewerkers van het COA weten veel meer over de bewoners."
  Waar heb je het over?

  "Heb je naar de datum van de verklaring gekeken?"
  Waar heb je het over?

  "Al gegoogld naar de werking van het geheugen en Dr. Wagenaar?"
  Heb ik al op gereageerd en ik heb je hierover een concrete (open) vraag gesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Welke concrete open vraag heb je gesteld?
   De rest is van geen belang, gezien het feit dat de moordzaak is opgelost.
   De bewakers waren geen medewerkers van het COA, maar in dienst van een beveiligingsbedrijf, alle verklaringen werden meer dan 11 jaar na de moord opgetekend.

   Verwijderen
  2. Gaan we weer...

   De man heeft het in levende lijve aan mijzelf verteld en hij heeft geen enkel belang hierover te liegen.

   Daarnaast weet jij dondersgoed dat de verklaringen van de beveiligers reden waren om Ali Hassan als verdachte aan te merken, al vóór 9 juli 1999!
   http://vorige.nrc.nl/krant/article1537278.ece

   Brief van Korthals:
   "Op grond van de verklaringen van deze beveiligingsbeambten (...) werd H. als verdachte in de zaak Vaatstra aangemerkt.
   (...)
   Naar aanleiding van het vorenstaande is door de officier van justitie op 9 juli 1999 bij de rechter-commisaris (RC) een vordering ingediend tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek, hetgeen door de RC is toegewezen."

   Maar als je wederom deze tour opgaat, dan staak ik het gesprek echt definitief en zal ik iedere volgende reactie van jou verwijderen ongeacht de inhoud.

   Met je 11 jaar na de moord... Dit soort pertinente leugens horen niet thuis in een oprecht gesprek. Een uitglijder kan een keer, maar jij maakt het wel erg bont...

   Verwijderen
  3. En over die COA medewerkers waar jij over sprak... Weet je nog wat die over de Ali Hassan uit Istanbul zeiden? Je weet wel die man waarvan het OM en jij blijven volhouden dat dit de juiste Ali Hassan is, de vriend van Faek. Dit is wat ze zeiden, en wat de voice-over daarachteraan stelt is waarheid als een koe tot op de dag van vandaag.
   "“Niemand van de medewerkers herkent de door justitie aangehouden Ali. Volgens de medewerkers heeft hij niet in het centrum gewoond.”

   Voice-over: Afgaande op verklaringen van oud beveiligers en diverse getuigen kunnen we niet anders concluderen dat justitie achter de verkeerde Ali is aangegaan. En de Ali die wel in Kollum was ten tijde van de moord is vooralsnog spoorloos."
   http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/02/zat-eenvandag-in-2010-toch-goed-in-de.html

   Verwijderen
  4. Met de verklaringen heb je gelijk, maar ik duidde op de verklaringen die ten overstaan van Mauritz zijn opgesteld.

   Hoezo leugens?
   Je klinkt nogal gestrest, gaat het wel goed met je?

   Verwijderen
  5. Je verdraait nu al bij herhaling de waarheid, en zoals eerder gezegd is dit soort ruis storend. Verder heb ik niets met Mauritz te maken en wat hij wel of niet stelt. Ik stel wat ik stel. En natuurlijk had ik gelijk over de beveiligers, net zoals ik gelijk heb over de chauffeur richting het voetbal en zoals ik gelijk heb over de COA medewerkers. Allemaal zeggen ze dat de Ali Hassan die in Istanbul is aangehouden NIET de juiste Ali Hassan is die zij kenden en bedoelden in 1999.

   Het OM kan zich in rare kronkels wringen, maar hun conclusie dat de Ali Hassan uit Istanbul de juist is simpelweg niet houdbaar naast deze 9 verklaringen. Kom op man, je kunt de verklaring van Bertus toch niet afdoen als onzinnige kletspraat?!

   Verwijderen
  6. Bertus, die ook weer de door jou in twijfel getrokken vriendschap van Ali en Faek bevestigd:
   VO: Oud beveiliger ‘Rob’ spreekt hier namens vier andere medewerkers van het voormalige AZC in Kollum. Hij vertelt over asielzoekers Ali en Feik. De Ringo bar in Kollum. Hier bedreigde het tweetal Marianne Vaatstra vlak voor haar dood met keeldoorsnijdende gebaren. Oud portier Bertus was erbij.

   Bertus: Op gegeven moment staan er twee AZC’ers Marianne te bedreigen met een keeldoorsnijdend gebaar. Ik zag dat, ik heb gelijk de buitendeur dichtgedaan en ben naar die AZC’ers toegelopen en heb gevraagd: Wat is het probleem?"
   http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/02/zat-eenvandag-in-2010-toch-goed-in-de.html

   Verwijderen
  7. Allemaal drogredenen, om het maar niet te hoeven hebben over het zeer harde bewijs van DNA uit sperma, dat van JS bleek te zijn. Nu focus je met drogredenen op bijzaken (indirect bewijs). Omdat je de Vaatstra zaak op je blog zet, ben je mede verantwoordelijk voor deze heksenjacht.

   Verwijderen
  8. Drogredenen? Hahahahah Welke? Omdat ik je wijs op 9 verklaringen? Wil jij zeggen dat alle 9 de verklaring incorrect zijn? Ze zeggen allemaal de Ali uit Istanbul NIET te herkennen zelfs dat deze man nooit op het azc heeft geleefd. Maar ze haddenhet mis volgens jou? Dit is wel de man die op het azc woonde, Marianne heeft bedreigd en die bij Sikko in de auto stapte om wekelijks naar het voetbal te gaan?

   Verwijderen
  9. En wil je zeggen dat Bertus hier niet bevestogd, voor eens en voor altijd, dat Ali en Faek vrienden waren?

   Verwijderen
  10. Leg me geen woorden in de mond.

   Verwijderen
  11. De verklaringen zijn in het licht van de huidige wetenschap, nu totaal onbelangrijk.

   Verwijderen
  12. Als het zo onbelangrijk is, dan kost het je vast geen moeite om te zeggend at ze wel degelijk gelijk hadden. Of hadden ze volgens jou geen gelijk? Ik leg je niets in de mond, ik stel een vraag...

   Verwijderen
 53. Hey Kwatta,

  Als je zelf al zegt dat de DNA test van Ali Hassan in Istanbul zinloos en voor de bühne was, wat betekent deze constatering voor jouw beeld over de betrouwbaarheid van Justitie en het OM?

  Immers heeft dit overbodige theater simpelweg Nederlands belastinggeld gekost!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben het helemaal met je eens. Een gigantische misser van het OM.

   Verwijderen
  2. Dat is geen antwoord op mijn vraag.

   Verwijderen
  3. Justitie en het OM zijn net zoals alle bedrijven niet voor 100% betrouwbaar.

   Verwijderen
  4. klopt, maar als je dat als uitgangspunt neemt, en als jij dan zelf al zegt dat de DNA test van Ali Hassan in Istanbul zinloos en voor de bühne was, wat betekent deze constatering voor jouw beeld over de betrouwbaarheid van Justitie en het OM?

   Immers heeft dit overbodige theater simpelweg Nederlands belastinggeld gekost!

   En een tweede opvolgende en wellicht nog belangrijkere vraag: wat betekent deze constatering voor jouw beeld over de betrouwbaarheid van Justitie en het OM in het kader van de Vaatstra zaak??

   Verwijderen
  5. Ik constateer dat uit politieke overwegingen (AZC sentiment) er toch een DNA profiel is gemaakt van Ali Hassan uit Istanbul, ik vind dat verwerpbaar, maar ik kan dat gezien het sentiment, begrijpbaar. Justitie en het OM worden daardoor niet direct onbetrouwbaar en het heeft geen consequenties voor de Vaatstra zaak.

   Verwijderen
 54. Beste Rob heb je nog een verklaring over het feit dat Ali Hassan bewoner was van het AZC en in Leeuwarden woonde als buurman van Rosalin van Zessen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb jou geantwoord, wellicht wil je nu eens mijn vraag beantwoorden.

   Verwijderen
  2. Ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van een ander, dus de motivatie waarom de situatie was zoals hij was, daar kan ik geen concreet antwoord op geven. Wel kan ik genoeg empathie opbrengen om me in te beelden wat een motivatie zou kunnen zijn en ik bedenk me dan dat hij het samen in een caravan wonen minder comfortabel vond dan zelfstandig op een kamer. Officieel nog in het blik, maar daarnaast ergens op een kamer. En er zijn vast nog meer redenen te bedenken waarom hij die keuze maakte.

   Verwijderen
  3. Zou kunnen, maar hij had een wekelijkse stempelplicht.
   Ik vind die twee mogelijke verblijfplaatsen toch vreemd.

   Verwijderen
  4. De website het vaatstracomplot meldt:
   "De werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra is de Irakese Koerd Ali Hassan, destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland. De moord is niet gepleegd in het weiland waar Marianne’s lichaam werd gevonden, maar in het chalet van de duitser Wolfgang Hebben, op het campinggedeelte grenzend aan het AZC. Aanwezig bij de verkrachting en moord waren verder Ludger Dill, een duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15 jarige Fa’ek Mustafa, een vriend van Ali Hassan. Fa’ek is de volgende dag, 1 mei 1999, door de politie van het AZC opgehaald en verhoord op het bureau Buitenpost. "

   Hier staat dat Ali op het AZC verbleef.
   Een leugen?

   Verwijderen
  5. "Ik vind die twee mogelijke verblijfplaatsen toch vreemd."

   Ik ook...

   "Hier staat dat Ali op het AZC verbleef."
   Nee er staat:
   "destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland"

   Gezien hij zowel daar als op een kamer in Leeuwarden woonde is het correct gesteld op de website hetvaatstracomplot. Dat kun je zelf toch ook bedenken? Beetje kinderachtig...

   Verwijderen
  6. Nee, er staat expliciet bewoner van het asielzoekerscentrum. Het is kinderachtig om dat niet te erkennen. Destijds slaat op het tijdstip van de moord.
   Dat heet context.

   Verwijderen
 55. Ik zeg toch ook dat hij bewoner van het AZC was, net zoals hij bewoner van het appartement in Leeuwarden was. Ik ontken beide niet. Jij wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Ik ontken het niet, maar waarom zou hij op twee plekken wonen?
  Had hij geld teveel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb mijn visie al gegeven op de 2 locaties. En of hij te veel geld had, of in ieder geval voldoende om de kamer te huren, het zou kunnen. Wellicht handelde hij is drugs? Of in aanstekers? Misschien wel in aanstekers zoals waarin het befaamde haartje is gevonden?

   Verwijderen
 57. De spijker op z'n kop.
  http://barracudanls.blogspot.nl/2015/12/dagvaarding.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik lees niets van deze azijnzeiker, sorry.

   Verwijderen
  2. Jouw keus, ik lees beide zijden. De officiele rapporten, het vonnis en de complot blogjes.

   Verwijderen
  3. Een Ad Hominem van voor barracuda, niet zo netjes.

   Verwijderen
  4. Klopt, niets menselijks is mij vreemd...

   Verwijderen
 58. Nog een:
  https://swapichou.wordpress.com/2015/12/15/ah-gossie/#more-8315

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Voor de helderheid, hierboven wacht ik nog op antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Welke, ik heb op al je vragen geantwoord.
  Hoe komt trouwens het sperma van Jasper Steringa op het lichaam van Marianne?

  BeantwoordenVerwijderen
 61. "Welke"
  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/02/de-onmogelijke-bekentenis-van-jasper-s.html?showComment=1450248470414#c1553371328272998030

  "Hoe komt trouwens het sperma van Jasper Steringa op het lichaam van Marianne?"
  Dat is inderdaad een puzzel waar ik geen antwoord op heb, maar wat wel een cruciale vraag is die voortvloeit uit de constatering dat Jasper Marianne daar nooit op een fiets kan hebben getroffen en dat Marianne niet in de wei is vermoord. Fascinerende vraag, maar voorlopig nog geen zinnig antwoord op te geven...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik zie het, ze hadden gelijk.

   Verwijderen
  2. Er is wel een zinnig antwoord, de rechter heeft gevonnist mede op dit bewijs. Het antwoord is daarom dat Jasper Steringa de moordenaar is.

   Verwijderen
 62. "Ik zie het, ze hadden gelijk."
  Je beseft dat die constatering niet samen gaat met het ondersteunen van de conclusie van het OM dat de juiste Ali Hassan in Istanbul is aangehouden?

  "Er is wel een zinnig antwoord, de rechter heeft gevonnist mede op dit bewijs. Het antwoord is daarom dat Jasper Steringa de moordenaar is."
  Zoals ik reeds zei is het onmogelijk dat hij Marianne op de fiets daar heeft getroffen en dat hij haar in het weiland heeft verkracht en vermoord. Ik wist van te voren ook wel wat jouw standpunt was. Als je louter een balletje opgooide om hem vervolgens zelf zo goedkoop in te koppen worden we daar beide niet wijzer van...

  Wat ik me afvraag... Is of jij ook zo benieuwd bent waarom een rijke boer de pinpas jat van het jeugdige slachtoffer en maanden na de moord probeert te pinnen met haar pasje? Fascinerend ook dat dit niet is gevraag tijdens de rechtszaak, niet?

  https://i2.wp.com/www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/pasje1.jpg
  https://i1.wp.com/www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/pasje2.jpg

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Het pasje kan van een naamgenoot zijn. De recherche heeft dat verder onderzocht en geen reden gevonden om hier verder over te rapporteren.
  Natuurlijk ken je mijn standpunt, dat blijkt wel uit het voorgaande, je hanteert weer een drogreden.
  Verder ga je wel makkelijk over de aanwezigheid van de sperma heen. Dat is nou eenmaal het harde bewijs. Hoe weet je dat Jasper heeft geprobeerd te pinnen, weer gewoon een aanname.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. "Het pasje kan van een naamgenoot zijn"
  Het stond niet alleen op haar naam maar ook het bankrekeningnummer klopte. Dit beschrijft moeder Maaike allemaal in haar gewraakte dagboek. Zij heeft dit gecheckt met de tipgeefster uit de brief, de medewerkster van het bankfiliaal die het pasje destijds heeft gearchiveerd. Het pasje was ook inderdaad verdwenen uit Marianne’s portemonnee.
  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/03/21/het-pasje-van-marianne/

  "Natuurlijk ken je mijn standpunt, dat blijkt wel uit het voorgaande, je hanteert weer een drogreden."
  Welke drogreden? Wanneer je zegt dat 9 getuigen gelijk hadden wanneer ze stelden de Ali Hassan niet te herkennen en dat hij nooit op het AZC had verbleven, dan kun je het nimmer eens zijn met de conclusie van het OM dat er geen aanwijzingen waren die er op duidden dat in 1999 de verkeerde Ali was aangehouden. Die 2 waarheden kunnen niet naast elkaar bestaan.

  "Verder ga je wel makkelijk over de aanwezigheid van de sperma heen. Dat is nou eenmaal het harde bewijs."
  Dat begrijp ik, het is onderdeel van het DNA bewijs, die 100% match. Daar ga ik niet makkelijk overheen hoor, dit is een breinbrekertje van de bovenste plank, maar ik heb er voorlopig geen zinnig antwoord op.

  "Hoe weet je dat Jasper heeft geprobeerd te pinnen, weer gewoon een aanname."
  Dat was idd niet fair van me, want de connectie met Jasper kan inderdaad niet gemaakt worden. Toch is het een interessant onderwerp als je bedenkt dat dit simpelweg het pasje van Marianne was. Of liegt de moeder hierover en was het een pasje van een naamgenoot? Nee, precies, dus moeten we aannemen dat er kort na de moord geprobeerd is te pinnen met de pas van het vermoorde meisje.

  Dat dit verdonkermaand is door justitie hoeft na de dna-theatershow in Istanbul en bijvoorbeeld het verdwenen bebloede trainingsjack, wat gevonden was door badmeester Andries Visser, niet eens meer een verassing te zijn...

  Dit pasje had zelfs een mooi handvat kunnen zijn voor advocaat Jan Vlug om de onschuld van zijn cliënt mee te bepleiten. Immers had zijn cliënt het niet proberen te gebruiken, toch? Of denk je wel dat Jasper het was? Ik vind het een fascinerend stukje geschiedenis uit de krochten van het Vaatstra verhaal...

  Dat het geheel niet aan de orde is gekomen tijdens de rechtszaak vind ik op zich toch wel opmerkelijk te noemen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ontlastend bewijs kan altijd door de verdediging worden ingebracht, blijkbaar was dat niet opportuun. De bewijslast was zo klaar als een klontje.

   Verwijderen
  2. Beide jpg over het pasje geven geen uitsluitsel over het rekeningnummer, waar is het bewijs ervan.

   Verwijderen
  3. "waar is het bewijs ervan."
   https://vuur01.wordpress.com/2014/02/14/deel-2-dagboek-maaike-terpstra-moeder-marianne-vaatstra/

   "Natuurlijk ken je mijn standpunt, dat blijkt wel uit het voorgaande, je hanteert weer een drogreden."
   Welke drogreden? Wanneer je zegt dat 9 getuigen gelijk hadden wanneer ze stelden de Ali Hassan niet te herkennen en dat hij nooit op het AZC had verbleven, dan kun je het nimmer eens zijn met de conclusie van het OM dat er geen aanwijzingen waren die er op duidden dat in 1999 de verkeerde Ali was aangehouden. Die 2 waarheden kunnen niet naast elkaar bestaan.

   Verwijderen
  4. Uit het dagboek
   "Het pasje zou ook in haar jas gezeten
   kunnen hebben. Deze jas hebben wij nog steeds niet
   terug. Nu duikt er in Groningen waarschijnlijk haar
   pasje op en dan zegt de recherche dat wij haar pasj
   e terug hebben gekregen. Maar dat is niet zo. Als
   wij dan vragen om de kenmerken blijkt dat het bankr
   ekeningnummer klopt en ook dat het 002
   was. Dat staat voor haar tweede pasje. En hoe werd
   haar naam omschreven? Daar was geen
   antwoord op, dat werd aangeduid met slachtoffer. Da
   n rijzen er direct weer meer vragen en wij
   kregen een gesprek met de manager van de Rabobank,
   die het zou gaan uitzoeken. Wij vroegen
   hem om de uitslag hiervan aan ons door te geven en
   niet via de recherche. Het waarom niet heb
   ik hem uitgelegd. Dat we al tweeeneenhalf jaar zove
   el leugens over ons heen hebben gekregen. En
   mocht het nu Marianne haar bankpasje zijn en het zo
   u de recherche niet goed uitkomen dan is het
   er nooit geweest."

   Ik lees hieruit dat de recherche meldt dat het pasje was teruggeven, zij vermelden ook het nummer, vooral de aanduiding slachtoffer wijst erop dat de recherche dit heeft meegedeeld.
   Verder zegt Maaike er niet veel meer over, alleen dat ze later een gesprek met de bankmanager zou hebben. Niets in het dagboek over contacten met de tipgever.
   Misschien dat Maaike nog mondeling e.e.a. heeft toegelicht, maar ik kan niets expliciet vinden.

   Verwijderen
 65. "vooral de aanduiding slachtoffer wijst erop dat de recherche dit heeft meegedeeld."
  Inderdaad, en dat het slachtoffer Marianne betreft, wat wordt bevestigd door haar rekeningnummer en 002. Dan is de rest niet eens meer relevant. Ik zou dat moeten opzoeken, maar in principe is daarmee al de case gemaakt van het pasje. Dat dit pasje op een dergelijke manier opduikt is weird te noemen. Ik wil er verder (nog) geen enkele consequentie aan verbinden, maar man wat is dit een opmerkelijk element uit het Vaatstra verhaal zeg. En dat wordt er juist niet minder vreemd op omdat er nu een boer schuldig vast zou zitten. Daarmee neemt de weirdness toe...

  Maar daar gaat het me niet zo zeer om, dat is slechts een opmerkelijke bijzaak. Ik zou liever zien dat je inging op mijn vraag en opmerking die je nu al 2x eerder ontweek:

  "Natuurlijk ken je mijn standpunt, dat blijkt wel uit het voorgaande, je hanteert weer een drogreden."
  Welke drogreden? Wanneer je zegt dat 9 getuigen gelijk hadden wanneer ze stelden de Ali Hassan niet te herkennen en dat hij nooit op het AZC had verbleven, dan kun je het nimmer eens zijn met de conclusie van het OM dat er geen aanwijzingen waren die er op duidden dat in 1999 de verkeerde Ali was aangehouden. Die 2 waarheden kunnen niet naast elkaar bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De recherche meldt hier dat het pasje in 1999 is gevonden en zoals gebruikelijk is geregistreerd is het procesverbaal.
   Het rekeningnummer en het pasnummer met vermelding slachtoffer is toen vastgelegd. Er is alleen onduidelijkheid over de teruggave. De recherche meldt dat het is teruggegeven.
   Verder in het dagboek staat dat Maaike geen bevestiging kon krijgen over de ingeslikte pas en het hele verhaal over de bankpas gaat uit als een nachtkaars.

   Verwijderen
  2. Maar weer uit het dagboek:
   6 mei 2002
   Weer veiligheidszaken gebeld over het bankpasje van Marianne. Geen uitslag.

   21 mei 2002
   ABN veiligheidszaken belt ons. Marianne’s pasje is
   er niet.

   Gegevens over het ingeslikte bankpasje zijn nooit gevonden, het rekeningnummer kan dus alleen afkomstig zijn van gegevens op de PD.

   Verwijderen
 66. "t rekeningnummer kan dus alleen afkomstig zijn van gegevens op de PD."
  Onwaar maar slechts een opmerkelijke bijzaak. Ik zou liever zien dat je inging op mijn vraag en opmerking die je nu al 3x eerder ontweek...

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Weer een drogreden: Als het bankrekening nummer genoemd wordt in het dagboek, dan is dat van het ingeslikte bankpasje.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Ik zou liever zien dat je inging op mijn vraag en opmerking die je nu al 4x eerder ontweek...

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Nogmaals een interessant stukje uit het dagboek:
  "Het bankpasje, daar komt ook geen duidelijkheid over.
  De mevrouw die destijds het pasje is tegengekomen, vertelde ons dat ze het in het archief had gedaan en dat de gegevens hiervan gedurende vijf jaar te achterhalen zijn. Ze zegt dat het een Rabopasje was met de naam M. Vaatstra. Ze noemt zelfs nog een collega die destijds bij haar was. We zitten nu weer te wachten op duidelijkheid hierover, maar die krijgen we niet. In het eerste telefonisch gesprek met Damstra over dit pasje, zei hij dat we het teruggekregen hadden. Dat is niet zo, maar waarom noemt hij dat in een tweede en derde telefonisch gesprek niet meer tegen ons. an gaat
  hij er in mee om dit pasje boven water te krijgen.
  Als het eerste gesprek, waarin hij zei dat we het
  pasje volgens hun gegevens hadden teruggekregen, de waarheid was, dan hou je dat toch vol en dan verander je later toch niet van mening."

  Het gaat hier over het pasje waarvan het nummer bekend was en teruggegeven zou zijn door de recherche, samen met de rest van de spullen.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Ik ben bekend met het verhaal, maar ik zou liever zien dat je inging op mijn vraag en opmerking die je nu al 5x eerder ontweek...

  "Natuurlijk ken je mijn standpunt, dat blijkt wel uit het voorgaande, je hanteert weer een drogreden."
  Welke drogreden? Wanneer je zegt dat 9 getuigen gelijk hadden wanneer ze stelden de Ali Hassan niet te herkennen en dat hij nooit op het AZC had verbleven, dan kun je het nimmer eens zijn met de conclusie van het OM dat er geen aanwijzingen waren die er op duidden dat in 1999 de verkeerde Ali was aangehouden. Die 2 waarheden kunnen niet naast elkaar bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Herkenning van gezichten is erg subjectief. Ze zullen naar eer en geweten verklaard hebben, maar dat betekent niet dat ze gelijk hebben. Aan de foto's kan ik zien dat het om dezelfde Ali gaat.

   Verwijderen
  2. Ik heb er verder geen zinnig antwoord op.

   Verwijderen
  3. Het twee waarheden verhaal is trouwens de drogreden.

   Verwijderen
 71. Ik citeer:
  Eerder:
  "ze hadden gelijk"
  nu:
  "maar dat betekent niet dat ze gelijk hebben"
  Make up your mind...

  BeantwoordenVerwijderen
 72. "Herkenning van gezichten is erg subjectief."
  en
  "Aan de foto's kan ik zien dat het om dezelfde Ali gaat."
  For real?

  9 getuigen die de man persoonlijk kende maar hem niet in de foto herkende aan de kant zetten voor "Unknown"?
  :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Gezien je zelf aangeeft dat je het gezicht herkent, maar dat het een erg subjectieve bezigheid is, betekent dat jij ook wel eens mis zou kunnen zitten, toch? Of is dat een verboden overweging?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik kan alles wel mis hebben, net zoals jij.
   Kunnen we het op dit punt eens worden?

   Verwijderen
 74. Er kunnen twee Ali's zijn en er kunnen twee bankpasjes zijn, so what?

  BeantwoordenVerwijderen
 75. "Ik kan alles wel mis hebben, net zoals jij.
  Kunnen we het op dit punt eens worden?"
  Gelukkig wel.

  "Er kunnen twee Ali's zijn en er kunnen twee bankpasjes zijn, so what?"
  Dat betekent dat de conclusie van het OM incorrect zou zijn, thats why...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, dat hoeft niet, wij kennen niet alle in en outs over deze zaak. Meerdere recherche teams hebben zich gebogen over de zaak en rapporten gemaakt, waarover wij niet beschikken. Zij kunnen dus conclusies trekken, die wij niet kunnen trekken.

   Verwijderen
  2. "Dat betekent dat de conclusie van het OM incorrect zou zijn, thats why..."

   Dat is nou een typerend voorbeeld van een drogredenatie.
   Wij weten niet zeker of er twee Ali's of twee bankpasjes zijn, daarom is het OM incorrect.

   Verwijderen
  3. Ik weet wel zeker dat er 2 Ali's zijn. En voor de zoveelste keer, welke drogreden?

   Verwijderen
  4. "En voor de zoveelste keer, welke drogreden?"

   Dat het OM incorrect zou zijn, dat kan je gewoon niet falcificeren.

   Verwijderen
 76. De conclusie van het OM is waar of onwaar, daar is niets grijs aan, geen marge.

  En de conclusie is aantoonbaar onwaar, alleen al op basis van de 9 getuigen, die tot op de dag van vandaag bij hun verklaring blijven. En iemand die wekelijks met Ali in de auto zat die weet echt wel of het de juiste man was of niet die in de SBS beelden verscheen. En de andere 8 evenzo. Of, zoals ik reeds zei, je moet willen stellen dat de COA medewerkers incorrect oordelen wanneer ze stellen:
  "“Niemand van de medewerkers herkent de door justitie aangehouden Ali. Volgens de medewerkers heeft hij niet in het centrum gewoond.”

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Om de conclusie van het OM niet als incorrect te moeten bestempelen is het niet alleen nodig om de 9 getuigen uit de Eénvandaag uitzending aan de kant te zetten, maar ook getuigen als Gerrit, Rosalin of Alex.

  Alex had op eigen initiatief contact opgenomen met vader Vaatstra. Naar aanleiding daarvan heeft Wim Dankbaar telefonisch contact met haar gelegd en het gesprek opgenomen. In het kort komt haar verklaring op het volgende neer. Dit speelde zich af kort na de moord. Geheel tegen de regels in werd na sluitingstijd een asielzoeker uit Friesland door 2 politiemensen binnen gebracht bij het Grenshospitium bij Schiphol. Hij werd niet officieel ingeschreven en had geen koffers of tassen bij zich. Bij haar volgnde dienst was de vogel alweer gevlogen en verplaatst naar het buitenland.

  De vraag blijft natuurlijk of die bewuste man ook daadwerkelijk de gezochte Ali Hassan was. Hierover hadden Wim en Alex email contact. Wim stuurde een foto, en Alex antwoordde met een volmondig JA!

  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/05/dankbaar-voor-het-oplossen-van-de-moord.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben ook dankbaar dat de moord ondertussen is opgelost.

   Verwijderen
  2. De Ali die Alex heeft gezien en die op de opsporingsfoto te zien was kan NOOIT de Ali uit Istanbul zijn.

   Verwijderen
  3. Moet je het dagboek deel 2 eens lezen bij 4 en 5 oktober 2001.

   Maaike zegt daarover:
   Hoeveel van dit soort figuren zijn we inmiddels al niet tegengekomen. We hopen zo op een oplossing, dat de daders eens gepakt word en, dat we daarin meegaan en er dan wel achter komen of het wat is of niet.

   Hoeveel van dit soort figuren heeft Wim Dankbaar niet getroffen.

   Verwijderen
  4. "De Ali die Alex heeft gezien en die op de opsporingsfoto te zien was kan NOOIT de Ali uit Istanbul zijn."

   Is dat alleen het woord van Alex of is er ondersteunend bewijs. Bijvoorbeeld van anderen die getuigen waren van de uitzetting. Er moet toch nog wat te vinden zijn.

   Verwijderen
  5. "Hoeveel van dit soort figuren heeft Wim Dankbaar niet getroffen."
   Tja, wie zal het zeggen... In ieder geval was Hans Mauritz wel een heel bijzonder figuur. Heb je al van die andere rechtszaak van hem gelezen van Tuig in togas?

   Verwijderen
  6. Ik luister nu naar het gesprek van Alexandra met Wim.
   Deze mevrouw meldt dat deze man op donderdag of vrijdag laat in de avond is binnengebracht en op maandag op het vliegtuig is gezet.
   Op vrijdag (Koninginnedag) na middernacht is Marianne vermoord, dat is dus al op zaterdag, hoe verklaar je dat?

   Verwijderen
  7. Later zegt Alexandra ook dat deze persoon niet degene is die "in Zweden of Noorwegen" gevangen zat. Zij duidt daarmee op toen recente publiciteit. Wim gaat daar niet op in.

   Verwijderen
  8. Ze zegt nog dat hij naar het Midden Oosten is uitgezet, dat zou weer pleiten voor de Turkse Ali.

   Verwijderen
 78. In het kader van het punt "Ali in Istanbul was niet de juiste Ali" zijn de 9 getuigen uit de Eénvandaag uitzending.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat zegt dus niets over de uitzetting via Schiphol.

   Verwijderen
  2. Dat beweer ik ook niet. Maar het is wel een getuige die claimt de Ali van de opsporingsfoto te hebben herkend na de moord, wat nimmer de Ali uit Istanbul kan zijn. Zoals de 9 getuigen ook verklaren dat de Ali in Istanbul niet de juiste was.

   Verwijderen
  3. Alexandra valt af, want die beweert dat haar Ali naar het Midden Oosten is uitgezet.

   Verwijderen
  4. Niet mee eens, want richting het MO zegt niets over een eindbestemming. En het pleit al helemaal niet voor de Turkse Ali, gezien hij van Brussel naar Turkije vloog, toch? Daar heb ik geen grenshospitum in Amsterdam bij horen vallen, jij wel? Nee, natuurlijk niet...

   Maar laten we for arguments sake Alex afschrijven. Dan komen we terug bij de 9 getuigen die tot op de dag van vandaag achter hun verklaring blijven staan. Daarmee is op zn minst gefalcificeerd dat er, zoals het OM stelt, dat er geen aanwijzingen waren die er op duidden dat in 1999 de verkeerde Ali was aangehouden.

   9 aanwijzingen, op zn minst.

   Verwijderen
  5. Dan moeten er 3 Ali's zijn.
   De Ali uit Istanbul, de Ali uit Noorwegen en de Ali van het grenshospitum. Wellicht zijn er nog wel meer.

   Verwijderen
  6. Alex, Gerrit, Rosalin en de 9 getuigen van Eénvandaag refereren allen naar dezelfde Ali, van de opsporingsfoto, welke volgens hen allen niet overeen komt met de Ali uit Istanbul. Daarmee zijn de Ali's uit Noorwegen en die van het grenshospitum dezelfde.

   Dat jij er mist bij wilt optrekken door naar 3 of meer te verwijzen is ongepast, en dat weeg je zelf ook.

   Verwijderen
  7. Alex niet, gezien haar verhaal kan dat niet.

   Verwijderen
 79. Je beseft dat er gewoon 2 Ali's zijn, die van alle getuigen en die van het OM.
  Kun jij 1 bron noemen, buiten het OM zelf om, die de claim onderbouwt dat de Ali uit Istanbul de juiste is?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die bronnen zullen er wel zijn, ook buiten het OM om, maar ik kan ze niet noemen.

   Verwijderen
  2. Die bronnen zijn er niet buiten het OM om, zo simpel liggen de kaarten op tafel. Zet daar de meer dan 10 getuigen tegeover die zeggen dat de Ali uit Istanbul niet de juiste is, dan is het cirkeltje weer rond.

   Verwijderen
  3. Ben je al bronnen aan het zoeken of ga je toch (nogmaals) toegeven dat de 9 getuigen correct verklaarden en de conclusie van het OM incorrect is?

   Verwijderen
 80. Beste Rob, dat wil ik wel doen, maar wil jij me dan een lijst van COA medewerkers uit 1999 doen toekomen?

  BeantwoordenVerwijderen