vrijdag 1 mei 2015

Trivium methode - kritisch denken voor het dagelijks leven

 
Trivium
Het is alweer een tijd geleden dat ik tegen het fenomeen "The Trivium" aanliep, wat later vorm zou krijgen als Trivium methode. Kritisch denken deed ik al, vond ik zelf, dat was natuurlijke aanleg (kuch). Toch vond ik de duiding die ik in de Trivium vond erg prettig. Het gaf bevestigging, aanvulling en systeem in mijn denken. Een methode die ik steeds vaker, nu bewust, toepas. Ik denk dat het meerwaarde voor iedereen brengt, vandaar dat ik dit met genoegen wil delen.

Steeds meer komt het besef dat deze methode eigenlijk gewoon ingebakken in je denkpatronen dient te zitten, ongeacht de afkomst of leeftijd. Wat er van nature bij kinderen in zit, lijkt te verdampen wanneer we volwassen worden. Wat ook de reden is, als we zelf willen beslissen over onze gedachten en keuzes, dan zullen we terug moeten naar onze initiële state of mind. Een manier van denken van begin tot einde, van baby tot grootouder. Het is een continu systeem dat op de achtergrond moet draaien, een doorgaande dans of een doorlopend proces: Een continue cirkel.

Maar we beginnen bij het... begin.

Trivium wordt gebracht als de drie-eenheid "Grammar, Logic, Rhetoric". In het Nederlands grammatica, dialectiek en retorica. Ook exact in die volgorde!. Het maakt vanuit de oudheid deel uit van de "7 liberal arts": Trivium en Quadrivium. Voor de volledigheid bestaat het Quadrivium uit rekenkunde (arithmetica), meetkunde (geometria), muziek (musica) en astronomie (astronomia).

Eerst was het allemaal vrij abstract en Engelstalig qua informatie. Informatie verschilde ook per bron of richting. Wanneer ik in het Nederlands zoek kom ik al snel op een dik betaalde cursus uit, iets dat niet altijd bij me past. Ook een goed bedoelde Trivium website voor kinderen. Hoewel goedbedoeld, refereert het voornamelijk naar de bronnen, die ik ook deels zal aanhalen. Dus voel ik mezelf afhankelijk van de Engelstalige bronnen, die bronnen die ik zelf ook gebruik(te).  Ook al schrijf ik dit stuk in het Nederlands, om de materie tot je te nemen dien je de Engelse taal machtig te zijn.

Abstracties verwijderen
Grammar, Logic, Rhetoric. In het digitale tijdperk wellicht beter samen te vatten als "input, processing, output", of filosofisch weg te schrijven als "thesis, antithesis, synthesis". Kort uitgelegd het verzamelen van informatie, het verwerken hiervan en erover kunnen spreken. Maar dat maakt het nog niet minder abstract, en verklaart al helemaal niet waarom het zo van belang is juist die volgorde aan te houden. Laat ik dat proberen toe te lichten.

Voor een kind is het normaal om nieuwe informatie tot zich te nemen, immers begint het brein als een blanco blaadje. Wanneer er nieuwe informatie bijkomt, dan wordt dat samengevoegd of verwerkt met eerdere informatie om tot een nieuw beeld te komen. Als je een kind erover vraag zal het er ronduit over vertellen, naar eer en geweten. Maar we weten allemaal dat het (wereld)beeld van een kind niet compleet is. Er zal nieuwe informatie bijkomen die het wereldbeeld (volledig) doet veranderen. Een proces dat zich blijft herhalen bij allerhande onderwerpen. Of dit nu het maken van een puzzel of het leren van een taal betreft.

Dit natuurlijke proces zien we ook op andere plaatsen in het leven terug, bijvoorbeeld wanneer we een specifiek vak willen leren. Je kunt je hele leven bij blijven leren. Maar dan kunnen we het al weer iets specifieker maken. Als je timmerman wilt worden zul je eerst de basisbegrippen van het vak jezelf eigen moeten maken. Je moet weten wat een hamer en een spijker is, een zaagmachine en een waterpas. Dat is de grammatica. Je zult moeten leren hoe je die middelen gebruikt en wanneer welk middel gepast is. Je beseft dat de zaag niet bedoeld is om te timmeren en de hamer juist wel. Daarmee maak je een beeld van de werkzaamheden van de timmerman. werkvolgorde bepalen, bouwtekeningen lezen en inschatting van materialengebruik. De dialectiek. Vervolgens kun je het ook laten zien, uitvoeren, of zelfs onderwijzen aan anderen. De retorica. Op zich logische kost toch?

Maar hoe vaak komt het in uw leven dat de weg van de Trivium niet in de juiste volgorde wordt afgelegd of er een fase wordt overgeslagen? Hoe vaak komt het voor dat u een mening uitspreekt zonder er eigenlijk iets of veel van te weten? Hoe vaak heeft u een mening terwijl u niet beseft hoe u daaraan komt? Hoe vaak denkt u een goede basis te hebben voor uw wereldbeeld, terwijl u mogelijk niet alle of verkeerde informatie als basis had, zonder dit te beseffen? Maar al te vaak, het gebeurt mij ook...

Tsunami aan informatie
De hoeveelheid informatie die op ons afkomt blijft met de dag toenemen. De informatie die ik nu in een jaar tot me kan nemen, is ongekend veel groter dan de mogelijkheid die iemand een eeuw geleden had. Met een paar drukken op de knop zie ik direct wat er aan de hand is in Oekraïne, weet ik hoeveel centimeter een inch is of kan ik mezelf onbeperkt verdiepen in de 2e Wereldoorlog. Maar in hoeverre is die informatie betrouwbaar?

Er wordt gezegd dat wanneer het niet op Twitter staat het niet echt gebeurd is. Ook wordt er gezegd dat je niet alles moet geloven wat op internet staat. Hoe je er ook over denkt, het informatietijdperk is hier. Dit wordt beseft aan de consumenten kant, degene die de informatie tot zich neemt, maar ook door de aanbiedende kant, degene die de informatie beschikbaar is. Daar zitten amateurs bij en professionals. Goed- en kwaadwillende bronnen of mensen. Het is zaak daar als individu al dan niet waarde aan te hechten en tot een eigen wereldbeeld te komen. Soms is het niet makkelijk al die informatie te filteren in je eentje, en vertrouw je op een autoriteit. Dit kan een auteur zijn, een documentairemaker of een journalist of krant.

Iedereen heeft een eigen voorkeur voor bepaalde bronnen. De een die kijkt graag naar Hart in het land, de ander leest graag een boek van Socrates. Alles is prima. Maar hoe vaak denk je er als informatieconsument over na wie de bron is of wat die bron nu eigenlijk zegt. Laat staan dat je nadenkt over wat het nu eigenlijk betekent wat er in jouw hersenen binnenkomt? Hoe bewust ben je van de politieke praatjes? Denk je na over de boodschap? Niet? Kies je op basis van "charisma"?

De trivium methode geeft handvatten om informatie te consumeren op een logische en gestructureerde manier. Je leert begrijpen wat er wordt gezegd, de contradicties worden eruit gehaald en een consistent wereldbeeld wordt gevormd. Daarvoor is het belangrijk de 3 elementen van de Trivium te leren kennen en ermee om te leren gaan.

Vragen?
Een kind vraag aldoor, een volwassenen heeft die drang stukken minder. Toch is het belangrijk vragen te stellen, bij alles. Oh ja is dat zo wat hij zegt? Wie is die persoon? Wat zijn de alternatieven? Etc etc. Als je zelf de route van je leven wilt bepalen zul je de teugels zelf in de handen moeten nemen. Doe je dat niet dan wordt de route voor jou door anderen bepaald, bewust of onbewust. Daarom nu twee aparte manieren om tegen de 3 elementen aan te kijken.

Grammatica
Dit zijn de bouwstenen van een onderwerp. Je moet de taal begrijpen. Dit begint bij de letters en de letterlijke taal als in Nederlands of Engels. Maar wanneer het specifiek wordt zul je ook jargon moeten kennen. Je wordt nooit een graffiti artiest als je niet eens weet wat een "tag" of "piece" is. Maar ook is het belangrijk te weten hoe je een boek het beste kunt leren of leren. Dit is de basis om in een onderwerp te duiken, om het even welk onderwerp.

Dialectiek
Met die bouwstenen ga je aan de slag. Je leest, luistert en leert van alles over een onderwerp waarmee je een kennisbank opbouwt. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen dient er vanuit allerlei hoeken, en zelfs tegenovergestelde visies, geleerd te worden. Er wordt overwogen, tegenstellingen worden verwijderd en er ontstaat een bepaalde eigen visie op dat onderwerp.

Retorica
Hier heb je de grammatica jezelf eigen gemaakt en een divers palet aan invalshoeken aan een onderwerp blootgesteld. Je hebt jezelf een beeld gevorm, een vak geleerd of een nieuwe hobby opgepikt. Je bent er goed genoeg voor ingewijd om erover te kunnen spreken of zelfs iemand hierover iets bij te brengen.

Dat is een manier om er naar te kijken. Een andere manier is het meer te zien in het licht van onderzoek. Dit kan een groot onderzoek zijn, maar ook de beoordeling van een krantenartikel. Het wordt dan ook tastbaarder wanneer ik zeg dat het hiermee geregeld mis gaat. Hoe vaak gebeurt het niet dat je een mening hebt over dit of dat land, wat er daar dient te gebeuren. Of ik het nu heb over Rusland of Syrië, Cuba of de Verenigde Staten, vaak is onze mening op niet meer gebaseerd dan de flarden nieuws die via de NOS of krant vluchtig aan onze aandacht voorbij gingen. Vandaar het volgende:

Grammatica - Wie? Wat? Waar? Wanneer?

Dialectiek - Waarom?

Retorica - Hoe?

Wanneer er een probleem of stelling zich voordoet, dan is de waarom-vraag een veelgehoorde eerste reactie. Het is zaak te beseffen dat je die vraag niet (voor jezelf) kunt beatwoorden als je de elementen die ervoor horen niet hebt behandeld. Iedereen snapt dat het onmogelijk is het toetje te eten als je de menukaart nog niet eens gelezen hebt. Maar als ditzelfde principe wordt toegepast op het denken stapt men hier zo overheen.

De volgorde is belangrijk, "Grammar, Logic, Rhetoric". En wanneer je in de retorica fase zit, kan er door nieuwe ontwikkelingen alstijd nieuwe informatie ontstaan. Ook dit gaat weer van vooraf aan door het traject. Het is als het ware nieuwe "grammatica", die verwerkt je met je bestaande visie in de dialectiek om zo weer tot een (al dan niet) nieuw inzicht te komen voor je retorica. En dit proces is onophoudelijk.

Hopelijk is het een beetje duidelijk wat de Trivium Methode inhoudt. Zo niet, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Niets beters dan jezelf erin te verdiepen, want slechts daardoor groeit je kennis en visie. Ik heb ook niet de illusie dat ik een autoriteit ben op het gebied van dit onderwerp, maar ik vind het belangrijk genoeg dit (nu al) met jullie te delen.

Wat volgt zijn een aantal links, documenten en filmpjes of presentaties/gesprekken. Het zijn bronnen die ik van grote waarde vind. Meer over dit onderwerp zal volgen, maar dit is een prima introductie in mijn ogen. Als u aanvullingen hebt dan verneem ik dat graag via mail of als commentaar onder dit bericht. Samen weten we meer dan alleen!


De basis voor hetgeen volgt is www.triviumeducation.com en triviumbinder.blogspot.nl. Vanaf hier volgt veel in het Engels. We beginnen met een lijstje aan bruikbare en zinvolle bronnen om te lezen, dan audio bestanden en afsluitend de video's.

Getting Started
It has recently come to our attention that the #1 difficulty for new, adult learners of the trivium is finding the time for study and getting and keeping things organized. The solution we have found is David Allen’s Getting Things Done: The Art Of Stress-Free Productivity audio series (link below), which is an excellent, and immediate, application of a trivium-style methodology while you study the trivium. It’s highly recommended that you begin your studies with his audio series, or, if you prefer, the book. However, we have found the audio series to be preferred and something you can repeatedly review while in the car or elsewhere.

Essential Study Materials:
de Sacy, A. J. Sylvester, Principles of General Grammar, 1837. Download

Dunning, David and Kruger, Justin: Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. Read online

Fuller, R. Buckminster, Grunch of Giants, Design Science, 2008. Download

Gatto, John Taylor, The Underground History of American Education, 2002. Read online

Hart, Randall, The Trivium of Classical Education: Historical Development, Decline in the 20th Century and Resurgence in Recent Decades, July 2004. Download

Iserbyt, Charlotte, The Deliberate Dumbing Down of America, 1999, Free Download and Website
Labossiere, Michael, 42 Fallacies, 2010. Free ebook download, or free PDF download.

Mitchel, Richard, Less than Words Can Say, and The Underground Grammarianread online – FREE

Moore, Terrence, The Classical Trivium Remains the Best Course of Learning, October 2003. Read online

Peikoff, Dr. Leonard, Introduction to Logic (audio) – Order here – This series is one of the most informational for getting started and should be studied before The Trivium by Sister Miriam Joseph. (Update: The CD set is no longer for sale and was outrageously priced at $400. It is now available for only $9.24 for MP3 download!)

Roemer Jean, General Principles of Grammar, 1847. Download

Sayers, Dorothy, The Lost Tools of Learning, 1943, Oxford. download

The Trivium Binder by Jarett Sanchez: BinderFiles.rar

Could You Have Passed the 8th Grade in 1895? Take the Test!

Audio
The following is a selection of some of the best audio available on the web on the topic of Trivium learning.  Perfect for people who are able to consume audio media at home, at the gym, at work, in the car, or anywhere else an mp3 player might show up.  As with all things Trivium learning, spaced repetition of material helps one to better absorb and understand the information, so repeated listening sessions are recommended!

Logic, Fallacies, and the Trivium. Tony Myers Interviews Jan Irvin

Jan Irvin on Feet to Fire Radio w/ James Arthur Jancik

Gene Odening interview, pt. 4 – “Beyond the Trivium” (Gnostic Media podcast w/ Jan Irvin)
 
Trivium Part II w/ Jarett Sanchez
 
More Trivium w/ Gene Odening - An Introduction
 
More Trivium w/ Gene Odening - Grammar
 
***First Year Teacher Edition***
Here is the first of two parts of my presentation on "liberal learning" or what has more recently come to be known as "the lost tools of learning" or, the Trivium Method.


Video
The Trivium Method with Gene Odening
What You Should Have Been Taught in School But Weren’t

This is the story of the 3 successive stages of the “Philosophic Life” which almost all of us live. Some of us live it consciously, others, not so much.  Gene’s story is one of good fortune. Early in adolescence he was given the tools to recognize and to pursue the Philosophic Life, which he undertook to do, not as a vocation but as a serious hobbyist. This is part of what the talk is about, defining those tools and following time-tested ways of applying them.
The Quadrivium with Gene Odening

What You Should Have Been Taught in School But Weren’t
This is the story of the 3 successive stages of the “Philosophic Life” which almost all of us live. Some of us live it consciously, others, not so much.  Gene’s story is one of good fortune. Early in adolescence he was given the tools to recognize and to pursue the Philosophic Life, which he undertook to do, not as a vocation but as a serious hobbyist. This is part of what the talk is about, defining those tools and following time-tested ways of applying them.
Logical Fallacies with Dr. Michael Labossiere

What would happen if everyone in society received an immunization against all of today’s media and political propaganda? Is there a simple, logical process to arm ourselves against such attempts at mind manipulation and control? What if you had the ability to quickly and easily break down words and sentences to identify lies and untruths and propaganda? What do grammar and rhetoric have to do with logic and critical thinking, or, for that matter, marketing, PR and propaganda spin, and more importantly, exactly how can they help you?
Logic, Fallacies, and the Trivium. Tony Myers Interviews Jan Irvin
History... Interview: The Trivium Method vs. The Classical Trivium - An introduction by Kevin Cole
History... Connected: Merging the Trivium Method with Non-Violent Communication (NVC) 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten