zaterdag 30 oktober 2021

Glasscherven en duistere rituelen - Argos 2020

 


Glasscherven en duistere rituelen

27 juni 2020

Vorig jaar april startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts is opgesteld. Deelnemers spreken openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks ▾uitzendingen. Bij een ander deel hadden wij aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te controversieel, te ongeloofwaardig.

Honderdveertig van de verhalen zouden - als de aangevers zich bij de politie melden - het stempel ‘rituele kenmerken’ krijgen. Dat is seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol spelen. Satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s.

Het is in Nederland zo geregeld dat aangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium moeten worden doorgestuurd naar de LEBZ – De Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de politie. Het doel van de LEBZ is om valse beschuldigingen te voorkomen. Ze stellen dat noch in Nederland, noch elders in de wereld ooit bewijs is gevonden voor Ritueel Misbruik.  Onder rechtspsychologen is de opvatting dominant dat de gruwelijke herinneringen van slachtoffers niet authentiek zijn, maar worden aangepraat in therapie.

Is dat wel zo? Moeten hun verklaringen niet net zo serieus worden genomen als ieder ander signaal van ernstig seksueel misbruik? Argos deed een jaar lang onderzoek naar de verhalen van slachtoffers, analyseerde de soms schokkende overlap in hun verhalen en toetste aan de hand van deskundigen in binnen- en buitenland de aannames over ritueel misbruik.

Noot van De Grijze Duif:
Dit is voornamelijk het verhaal van Marinke.
 

Achter het verhaal: Sanne Terlingen over ritueel misbruik:Kamervragen

Lees hier de Kamervragen die door Attje Kuiken (PVDA) en Michiel van Nispen (SP) zijn ingediend naar aanleiding van de uitzending. Deze zijn door de Minister van Justitie & Veiligheid beantwoord. Er volgt op korte termijn geen onderzoek naar de aard en omvang van ritueel misbruik in Nederland.

Over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken hebben Groenlinks-kamerleden Lisa Westerveld en Niels van den Berge kamervragen gesteld.

Argos Audio - Glasscherven en duistere rituelen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten