dinsdag 14 juli 2015

De Kroongetuigen - De zaak Dutroux


De Kroongetuigen spit in een tweeluik over de zaak Dutroux het dossier uit aan de hand van een reconstructie van de feiten, van het onderzoek én van de verhoren van de daders. Op basis van de juridische waarheid en op basis van het materiaal uit het gerechtelijk dossier wordt een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave gebracht van deze gruwelijke moordzaak. Ook de maatschappelijke context en de enorme impact op de samenleving komen ruim aan bod. In de uitzending praten de programmamakers ook met talrijke getuigen die zeer nauw bij de zaak betrokken waren: Walter Denys (gerechtspsychiater), Michel Demoulin (hoofdspeurder), Michel Bourlet (procureur des konings Neufchâteau), Jan Fermon (advocaat Laetitia Delhez), Christian Mormont (gerechtelijk psycholoog Michelle Martin), Jean-Philippe Rivière (advocaat Sabine Dardenne), Ronny Baudewyn (advocaat Marc Dutroux) en de familie Marchal.
 
Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS: “De zaak Dutroux heeft onze samenleving zo ingrijpend veranderd dat we vinden dat we zulke verhalen moeten blijven vertellen. Het is een sereen document met getuigenissen over trieste gebeurtenissen die maatschappelijk en historisch van groot belang zijn geweest.”
 
“We hebben tot het laatste moment ook geprobeerd een vergelijk te vinden met de heer Lambrecks, maar dat is helaas niet gelukt. We betreuren dit zeer. We hebben hem gisteren een aantal concrete voorstellen gedaan, maar hebben hierop geen reactie ontvangen. De heer Lambrecks heeft de voorbije maanden verschillende keren met de programmamakers gepraat en uiteindelijk beslist niet mee te werken. In die periode heeft hij nooit laten verstaan een probleem te hebben dat het programma er zou komen. Dat hij zo kort voor uitzending toch zijn bedenkingen kenbaar maakte, bracht ons in een moeilijke situatie. We hebben zeer veel begrip voor de bekommernissen van de heer Lambrecks en voor de gruwelijke zaken die de slachtoffers van Dutroux en hun nabestaanden overkomen zijn. Maar we begrijpen ook de andere getuigen die wél graag wilden dat we de reportage zouden tonen, omdat ze willen dat deze episode uit onze geschiedenis nooit meer wordt vergeten.”
 
De Kroongetuigen over de zaak Dutroux zal vanavond, donderdag 27 november (2014), uitgezonden worden. Het tweede deel van de reportage is voor volgende week donderdag.

Marc Dutroux is meester-manipulator  

Marc Dutroux misbruikte zijn slachtoffertjes niet alleen seksueel, maar onderwierp hen ook aan psychologische terreur. Op basis van de informatie die hij in krantenartikels vindt, liet hij Sabine Dardenne geloven dat hij in contact stond met haar ouders. “In de artikels waarin stond dat het meisje verdwenen was, stond ook dat haar vader een oud-politieagent was en haar moeder een verpleegster”, zegt Jean-Philippe Rivière, de advocaat van Sabine. “Zo liet hij haar geloven dat hij in contact stond met haar ouders.” Volgens gerechtspsychiater Walter Denys is Marc Dutroux een meester in manipuleren. “Hij is zeer goed in staat om te verleiden om iets te verkrijgen. Van iemand houden, interesseert hem niet, maar iets verkrijgen wel.”

Martin hielp meisjes niet "uit angst"
       
Michelle Martin, de echtgenote van Marc Dutroux op het moment van de feiten, had meermaals de kans om Julie en Melissa te helpen terwijl haar man in de gevangenis zat. Na twee maanden beslist Martin uiteindelijk toch om naar de kelder van het huis te gaan met een zak eten voor de kinderen. Maar wanneer ze die aan de meisjes wil geven, trekt ze de deur van het hok uit de haak. Ze barricadeert de deur en vlucht.
Aan de speurders verklaart ze dat ze daarna nooit meer teruggegaan is naar de kelder. Om de vier dagen ging ze wel naar het huis om de honden eten te geven. "Ik wou niet medeplichtig zijn", zegt ze. "Ik wou die kinderen wel helpen, maar ik was bang." Ze zegt ook dat ze waanbeelden ziet. "Voor mij waren het wilde beesten die hun plaats hadden ingenomen, die me zouden aanvallen."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten